Leefbaarheid en Initiatiefbudget

Gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer € 230.000 voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Het budget 2020 voor de stadsdelen centrum, schalkwijk en oost is op. Na 1 oktober 2020 wordt gekeken of andere stadsdelen budget over hebben, zodat er toch nog aanvragen uit centrum en oost behandeld kunnen worden.
 
Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Initiatiefraad. Dit doen zij met de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. De raad bestaat uit 5 Haarlemmers en een gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. De gebiedsverbinder zit in de raad als secretaris en heeft geen stemrecht.

Daarnaast kan dit budget ook door wijkraden worden aangesproken, voor zaken die de wijkraad kunnen ondersteunen.
 

Subsidiedoelen

Het Leefbaarheid en Initiatiefbudget is bedoeld voor:

 • kleine fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die spoed hebben en niet uit andere gelden kunnen worden betaald
 • kleinschalige initiatieven die een bijdrage vormen voor de leefbaarheid, de sociale samenhang, de veiligheid of de kwaliteit van de straat of wijk 
 • sociale activiteiten
 • wijkenquêtes en de uitwerking daarvan
 • ondersteuning van (initiatieven van) wijkraad en bewoners (zoals secretariële ondersteuning)
 • scholing voor wijkraden en initiatiefnemers.

Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget (pdf)

Voorwaarden

 • De maximale bijdrage uit het Leefbaarheid en Initiatiefbudget is €3.000 per initiatief
 • Alle activiteiten en initiatieven dragen bij aan het woonplezier in de buurt. Het brengt mensen bij elkaar en versterkt de samenhang in de wijk. Of het heeft op een andere manier een positieve invloed op de buurt
 • Vraagt u een bijdrage voor aankoop van spullen of materiaal? Dan gaan we ervan uit dat andere Haarlemmers deze spullen ook mogen gebruiken
 • Bijdrage voor een uitje is maximaal €15 per persoon
 • Bijdrage voor gezamenlijke maaltijd (eten en drinken) is maximaal €10 per persoon
 • Onvoorziene kosten zijn maximaal 10% van het aangevraagde bedrag
 • Wijkraden kunnen een bedrag aanvragen voor het ondersteunen van de wijkraad
 • U kunt geen subsidie aanvragen voor prijzen die bewoners kunnen winnen. Bijvoorbeeld prijzen voor bingo, kansspelen, spelletjes of sportwedstrijden
 • Alle inwoners van gemeente Haarlem kunnen een aanvraag indienen

Maximale subsidie

Voor de volgende aanvragen geldt een maximale subsidie

 • Straatfeest: € 500
 • Buurtfeest: € 1.000
 • Wijkfeest: € 1.500

Aanvragen budget

Vul onderstaand formulier in en stuur het formulier en bijlagen naar subsidiebureau@haarlem.nl.

De Leefbaarheid en Initiatiefraad behandelt uw aanvraag en laat u binnen 4 weken weten of u budget krijgt.

Formulier Leefbaarheid en Initiatiefbudget (pdf)

De Leefbaarheid en Initiatiefraad

De Leefbaarheid en Initiatiefraad bestaat uit 5 Haarlemmers. Ze komen ieder uit een eigen stadsdeel en worden ondersteund door een gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. Anneke Abma, Sven Jens, Remco Breebaart, Marieke Heijne en Ida Kok gaven zich op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad en werden via een loting gekozen voor maximaal 2 jaar.

In 2018 is het Leefbaarheid en Initiatiefbudget volledig besteed aan initiatieven uit de stad. Op basis van de evaluatie van 2018 heeft het college besloten de gevolgde werkwijze van de Leefbaarheid en Initiatiefraad definitief toe te passen.