Leefbaarheid en Initiatiefbudget

Heeft u een mooi idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor budget aanvragen bij de gemeente. De Gemeente Haarlem heeft ongeveer €230.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget.

Het Leefbaarheid en Initiatiefbudget is bijvoorbeeld bedoeld voor sociale activiteiten en kleinschalige initiatieven. Denk aan samen eten, een burendag, workshops en andere manieren van elkaar ontmoeten en verbinden. Daarnaast kan het budget ook door wijkraden worden aangesproken, voor zaken die de wijkraad kunnen ondersteunen.

De Initiatiefraad, bestaande uit 5 Haarlemmers en een gebiedsverbinder, bepaalt wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren. Dit doen ze met de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. De gebiedsverbinder zit in de raad als secretaris en heeft geen stemrecht.

Vraag Leefbaarheid en Initiatiefbudget aan U logt in met DigiD of eHerkenning

Het Leefbaarheid en Initiatiefbudget is bedoeld voor:

Voorwaarden

Meesturen

De Leefbaarheid en Initiatiefraad