Leefbaarheid en Initiatiefbudget

De gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer € 230.000 voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Initiatiefraad. Dit doen zij met de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. De raad bestaat uit 4 Haarlemmers en een gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. De gebiedsverbinder zit in de raad als secretaris en heeft geen stemrecht.

Daarnaast kan dit budget ook door wijkraden worden aangesproken, voor zaken die de wijkraad kunnen ondersteunen.

Subsidiedoelen

Het Leefbaarheid en Initiatiefbudget is bedoeld voor:

 • kleine fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die spoed hebben en niet uit andere gelden kunnen worden betaald
 • kleinschalige initiatieven die een bijdrage vormen voor de leefbaarheid, de sociale samenhang, de veiligheid of de kwaliteit van de straat of wijk 
 • sociale activiteiten
 • wijkenquêtes en de uitwerking daarvan
 • ondersteuning van (initiatieven van) wijkraad en bewoners (zoals secretariële ondersteuning)
 • scholing voor wijkraden en initiatiefnemers.

Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget (pdf)

Voorwaarden

 • het aangevraagde budget is niet hoger dan € 3.000
 • het eten en drinken bij barbecues of andere vormen van gezamenlijk eten wordt vergoed tot maximaal € 10 per persoon
 • voor uitjes is de bijdrage maximaal € 15 per persoon
 • onvoorziene kosten mogen maximaal 10% van het aangevraagde bedrag zijn
 • er moet sprake zijn van een actieve bijdrage voor de buurt of interactiviteit tussen de bewoners 
 • bij de aanschaf van artikelen moet er bereidheid zijn om de artikelen te delen met andere bewoners van de gemeente Haarlem, die er gebruik van willen maken.

Aanvragen budget

Vul onderstaand formulier in en stuur het formulier en bijlagen naar subsidiebureau@haarlem.nl.

De Leefbaarheid en Initiatiefraad behandelt uw aanvraag en laat u binnen 4 weken weten of u budget krijgt.

Formulier Leefbaarheid en Initiatiefbudget (pdf)

De Leefbaarheid en Initiatiefraad

De Leefbaarheid en Initiatiefraad bestaat uit 4 Haarlemmers. Ze komen ieder uit een eigen stadsdeel en worden ondersteund door een gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. Anneke Abma, Pieter Postmus, Annette Kroes en Maaike Kramer-Segers gaven zich op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad en werden via een loting gekozen voor maximaal 2 jaar.