Kruispunten Amerikaweg

Door de geplande woningbouw in Haarlem Oost en Schalkwijk worden de kruispunten Amerikaweg – Schipholweg en Amerikaweg – Boerhaavelaan steeds drukker. Voor het autoverkeer wordt de Amerikaweg de belangrijkste toegangsroute voor Schalkwijk. Het is daarom belangrijk dat het verkeer snel en veilig door kan stromen.

In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is onderzocht hoe we de doorstroming van het verkeer bij de kruispunten met de Schipholweg en Amerikaweg kunnen verbeteren.

Actueel

In 2019 heeft een Voorlopig Ontwerp Kruispunten Amerikaweg ter inspraak gelegen. Voor 2 onderdelen binnen het Voorlopig Ontwerp (VO) zijn varianten onderzocht naar aanleiding van zienswijzen en 2 aangenomen moties in de gemeenteraad.
Deze varianten gaan over:

  • de oversteek van de Schipholweg, aan de oostzijde van het kruispunt Amerikaweg – Schipholweg.
  • de fietsverbinding aan de Boerhaavelaan-Oost.

De variantenonderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. Deze hebben aanleiding gegeven voor een apart onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsbrug, als oversteek van de Schipholweg in noord-zuidrichting. Indien de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, zal er een nieuw Voorlopig Ontwerp Kruispunten Amerikaweg opgesteld worden.

Planning

Vanaf het moment dat het nieuwe Voorlopig Ontwerp ter inzage ligt, zijn er inspraakreacties mogelijk. Inspraakreacties die zijn ingediend op het vorige ontwerp uit 2019 worden tegelijk beantwoord met de reacties die worden opgehaald over het nieuwe ontwerp. In de beantwoording wordt aangegeven op welke wijze uw reactie is verwerkt in het Definitieve Ontwerp (DO). De planning is dat het DO in 2021 gereed is. 
 
Na de inspraakperiode van het nieuwe VO wordt het Definitief Ontwerp gemaakt en start de aannemer met de voorbereiding van de werkzaamheden. De werkzaamheden staan gepland voor 2022.

Achtergrond

De kruispunten Amerikaweg/Schipholweg en Amerikaweg/Boerhaavelaan zijn acute knelpunten voor het verkeer. De gemeente Haarlem wil met de herinrichting deze 2 kruispunten zo aanpassen dat de verkeersdoorstroming verbetert. Op basis van een verkenning van 3 varianten is gekozen voor het ontwerp: dat effectief inzet op verkeersdoorstroming met de minste impact op de ruimte en tegen de laagste kosten. Bij realisatie van dit ontwerp verbeteren de fietsverbindingen ook. Deze variant zorgt er voor dat:

  • de verkeersveiligheid verbetert.
  • de prioriteit voor het openbaar vervoer blijft behouden.
  • er rekening is gehouden met de ruimtelijke plannen voor Haarlem-Schalkwijk tot 2030.
  • met de inrichting van het wegprofiel rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Projectpartners

De kruising Amerikaweg-Schipholweg is belangrijk voor het doorgaand verkeer. Ook naar de buurgemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Deze gemeenten worden betrokken bij de plannen.

Voorlopig Ontwerp

Als bekend is wanneer het voorlopig ontwerp (VO) wordt vrijgegeven, staat dat op deze website. Het ligt dan ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Contact

Procesmanager voor dit project is Arjen de Boo, bereikbaar via antwoord@haarlem.nl of telefoon 14 023.