Kruispunten Amerikaweg

Door de geplande woningbouw in Haarlem Oost en Schalkwijk worden de kruispunten Amerikaweg – Schipholweg en Amerikaweg – Boerhaavelaan steeds drukker. Voor het autoverkeer wordt de Amerikaweg de belangrijkste toegangsroute voor Schalkwijk. Het is daarom belangrijk dat het verkeer snel en veilig door kan stromen.

In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is onderzocht hoe we de doorstroming van het verkeer bij de kruispunten met de Schipholweg en Amerikaweg kunnen verbeteren.

Actueel

In 2019 heeft een Voorlopig Ontwerp Kruispunten Amerikaweg ter inspraak gelegen. Voor 2 onderdelen binnen het VO zijn varianten onderzocht naar aanleiding van zienswijzen en 2 aangenomen moties in de gemeenteraad.
Deze varianten gaan over:

  • de oversteek van de Schipholweg, aan de oostzijde van het kruispunt Amerikaweg – Schipholweg.
  • de fietsverbinding aan de Boerhaavelaan-Oost.

De variantenonderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. Nu is de politiek aan zet om een besluit te nemen over de oversteek aan de oostzijde van de kruising Amerikaweg - Schipholweg.

Ook is er een nieuwe variant van de fietsverbinding Boerhaavelaan-Oost verwerkt in het VO, namelijk:

  • Een 2-richtingenfietspad aan de zuidzijde, vanaf het kruispunt Amerikaweg-Boerhaavelaan tot de Frederik Ruyschstraat. Hiervoor komt over de Amerikavaart een nieuwe fietsbrug.
  • Het fietspad loopt vervolgens om het terrein van Sint Jacob heen slaat aan op de Frederik Ruyschstraat. Vanaf dit punt tot de Professor Eijkmanlaan worden fietsers verder geleid over de zuidelijke parallelwegen.
  • Een 2-richtingenfietspad aan de noordzijde, ten oosten van Vijverpark dat aansluit op het fietspad naar het buitengebied richting Boesingheliede. Tussen het kruispunt Amerikaweg-Boerhaavelaan en de oostelijk inrit naar Vijverpark, worden fietsers door Vijverpark heen geleid, over de Beethovenstraat.

Planning

Het aangepaste ontwerp Kruispunten Amerikaweg wordt medio oktober 2020 ter inzage gelegd. Vanaf het moment dat het ontwerp ter inzage ligt, zijn er inspraakreacties mogelijk. Inspraakreacties die zijn ingediend op het vorige ontwerp uit 2019 worden tegelijk beantwoord met de reacties die worden opgehaald over het nieuwe ontwerp. In de beantwoording wordt aangegeven op welke wijze uw reactie is verwerkt in het Definitieve Ontwerp (DO).

Na de inspraakperiode van het nieuwe VO, wordt dit najaar het definitief ontwerp gemaakt en start de aannemer met de voorbereiding van de werkzaamheden. De werkzaamheden staan gepland voor 2021.

Achtergrond

De kruispunten Amerikaweg/Schipholweg en Amerikaweg/Boerhaavelaan zijn acute knelpunten voor het verkeer. De gemeente Haarlem wil met de herinrichting deze 2 kruispunten zo aanpassen dat de verkeersdoorstroming verbetert. Op basis van een verkenning van 3 varianten is gekozen voor het ontwerp: dat effectief inzet op verkeersdoorstroming met de minste impact op de ruimte en tegen de laagste kosten. Bij realisatie van dit ontwerp verbeteren de fietsverbindingen ook. Deze variant zorgt er voor dat:

  • de verkeersveiligheid verbetert.
  • de prioriteit voor het openbaar vervoer blijft behouden.
  • er rekening is gehouden met de ruimtelijke plannen voor Haarlem-Schalkwijk tot 2030.
  • met de inrichting van het wegprofiel rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Projectpartners

De kruising Amerikaweg-Schipholweg is belangrijk voor het doorgaand verkeer. Ook naar de buurgemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Deze gemeenten worden betrokken bij de plannen.

Voorlopig Ontwerp

Als bekend is wanneer het voorlopig ontwerp (VO) wordt vrijgegeven, staat dat op deze website. Het ligt dan ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Contact

Procesmanager voor dit project is Arjen de Boo, bereikbaar via antwoord@haarlem.nl of telefoon 14 023.