Kruispunten Amerikaweg

Door de geplande woningbouw in Haarlem Oost en Schalkwijk worden de kruispunten Amerikaweg – Schipholweg en Amerikaweg – Boerhaavelaan steeds drukker. Voor het autoverkeer wordt de Amerikaweg de belangrijkste toegangsroute voor Schalkwijk. Het is daarom belangrijk dat het verkeer snel en veilig door kan stromen.

In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is onderzocht hoe we de doorstroming van het verkeer bij de kruispunten met de Schipholweg en Amerikaweg kunnen verbeteren.

Actueel

Planning

Achtergrond

Projectpartners

Voorlopig Ontwerp

Contact