Kruispunten Amerikaweg

Door de geplande woningbouw in Haarlem Oost en Schalkwijk worden de kruispunten Amerikaweg – Schipholweg en Amerikaweg – Boerhaavelaan steeds drukker. Voor het autoverkeer wordt de Amerikaweg de belangrijkste toegangsroute voor Schalkwijk. Het is daarom belangrijk dat het verkeer snel en veilig door kan stromen.

In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is onderzocht hoe we de doorstroming van het verkeer bij de kruispunten met de Schipholweg en Amerikaweg kunnen verbeteren.

Actueel

Het project is in de ontwerpfase. Een aantal onderdelen binnen het ontwerp vragen meer tijd om uit te werken dan verwacht. Als het voorlopig ontwerp klaar is, delen we dit met de belanghebbenden. Voor de gemeente is het belangrijk te weten wat bewoners en belanghebbenden van het ontwerp vinden. Daarom wordt het voorlopig ontwerp in 2020 vrijgegeven voor inspraak.

Planning

Tot de zomer van 2020 wordt er gewerkt aan het ontwerp. Daarna volgen vervolgonderzoeken. In 2020 selecteren we een aannemer voor de uitvoering.

Achtergrond

De kruispunten Amerikaweg/Schipholweg en Amerikaweg/Boerhaavelaan zijn acute knelpunten voor het verkeer. De gemeente Haarlem wil met de herinrichting deze 2 kruispunten zo aanpassen dat de verkeersdoorstroming verbetert. Op basis van een verkenning van 3 varianten is gekozen voor het ontwerp: dat effectief inzet op verkeersdoorstroming met de minste impact op de ruimte en tegen de laagste kosten. Bij realisatie van dit ontwerp verbeteren de fietsverbindingen ook. Deze variant zorgt er voor dat:

  • de verkeersveiligheid verberert;
  • de prioriteit voor het openbaar vervoer blijft behouden;
  • er rekening is gehouden met de ruimtelijke plannen voor Haarlem-Schalkwijk tot 2030;
  • met de inrichting van het wegprofiel rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Projectpartners

De kruising Amerikaweg-Schipholweg is belangrijk voor het doorgaand verkeer. Ook naar de buurgemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Deze gemeenten worden betrokken bij de plannen.

Voorlopig Ontwerp

Als bekend is wanneer het voorlopig ontwerp (VO) wordt vrijgegeven, staat dat op deze website. Het ligt dan ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Contact

Procesmanager voor dit project is Arjen de Boo, bereikbaar via antwoord@haarlem.nl of telefoon 14 023.