Korte Verspronckweg 7-9: Noord

De gemeente wil de ontwikkeling van het  gebied Korte Verspronckweg 7-9 door derden, conform de gestelde uitgangspunten van het Structuurplan Haarlem 2005 en het Masterplan Spoorzone, weer opstarten. Het gebied beslaat 27.844 m2.

Een mogelijkheid die moet worden onderzocht is of de locatie geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor zelfbouw. Bij de bespreking en vaststelling van het bestemmingsplan Zijlweg e.o. is door de wethouder toegezegd dat dit wordt meegenomen bij onderzoek naar mogelijkheden voor locatie.
Momenteel is een deel van de bestaande gebouwen door Vastgoedbeheer verhuurd aan instellingen met een maatschappelijke functie voor een periode van 4 à 5 jaar. De toekomstige ontwikkelingen kunnen in een later stadium met een aparte ruimtelijke procedure mogelijk worden gemaakt.

Bekijk de Korte Verspronckweg 7-9 (jpg).

Betrokken partijen

Gemeente Haarlem

Programma

Voor de ontwikkeling van het voormalige schoolterrein aan de Korte Verspronckweg 7-9 is een ontwikkelingskader opgesteld dat nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad. Het gebied moet worden getransformeerd van een onderwijslocatie naar een woonlocatie met een aantal maatschappelijke functies. Het ontwikkelingskader schept de randvoorwaarden om een kleinschalig, hoogwaardig en ontspannen woonmilieu op deze locatie te realiseren. Hierbij is uitgegaan van totale sloop van de bestaande bebouwing.

De formele parkeernorm is te berekenen via de parkeernota. Voorwaarden voor het parkeren zijn uit het zicht en niet direct aan de straatgevels.

De locatie maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Zijlweg e.o. dat op 11 september 2014 is vastgesteld. Het was de bedoeling dat in het gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zijlweg e.o. het Ontwikkelkader Lieven de Key zou worden meegenomen. Door de gewijzigde marktomstandigheden ligt de ontwikkeling echter stil en is er voor gekozen de bestaande situatie bij de locatie Lieven de Key in het bestemmingsplan te handhaven.

Contact

Heeft u interesse in één van de locaties? Meld u dan aan voor de nieuwsalert per e-mail om tijdig geïnformeerd te worden van wanneer een locatie in de verkoop gaat.

Terug naar gebiedsontwikkelingoverzicht