Korte Verspronckweg 7-9: Noord

De gemeente wil de ontwikkeling van het  gebied Korte Verspronckweg 7-9 door derden, conform de gestelde uitgangspunten van het Structuurplan Haarlem 2005 en het Masterplan Spoorzone, weer opstarten. Het gebied beslaat 27.844 m2.

Een mogelijkheid die moet worden onderzocht is of de locatie geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor zelfbouw. Bij de bespreking en vaststelling van het bestemmingsplan Zijlweg e.o. is door de wethouder toegezegd dat dit wordt meegenomen bij onderzoek naar mogelijkheden voor locatie.
Momenteel is een deel van de bestaande gebouwen door Vastgoedbeheer verhuurd aan instellingen met een maatschappelijke functie voor een periode van 4 à 5 jaar. De toekomstige ontwikkelingen kunnen in een later stadium met een aparte ruimtelijke procedure mogelijk worden gemaakt.

Bekijk de Korte Verspronckweg 7-9 (jpg).

Betrokken partijen

Programma

Contact

Terug naar gebiedsontwikkelingoverzicht