Koningstein herontwikkeling

De gemeente gaat de locatie Koningstein herontwikkelen. Het huidige gebouw wordt gesloopt en er komen nieuwe woningen. De wijkraad heeft in 2015/2016 een conceptplan voor deze woningbouw opgesteld. Het conceptplan van de wijkraad is uitgewerkt tot een bestemmingplan ‘Rozenprieel’.

Er komen maximaal 18 woningen waarvan 4 sociale huurwoningen. De woningen liggen rondom een binnentuin. Parkeren kan in een half verdiepte parkeerkelder met toegang aan het Zuider Buiten Spaarne. In de panden aan het Spaarne is op de begane grond naast wonen ook een aantal andere functies mogelijk zoals dienstverlening.

Actueel

De gemeenteraad is op 31 januari 2019 akkoord gegaan met de startnotitie over de verkoop en ontwikkeling van Koningstein. De gemeente verkoopt de grond bouwrijp. Dat wil zeggen dat het gebouw vooruitlopend op de verkoop in opdracht van de gemeente wordt gesloopt. In het gebouw bevindt zich asbest. Voorafgaand of tijdens de sloopwerkzaamheden moet het gebouw daarom gesaneerd worden.

In de week van 13 mei is firma Broomans gestart met de voorbereidingen van een destructief onderzoek naar asbest in het gebouw. De voorbereidingen bestaan onder meer uit het verwijderen van plafondplaten op plekken die moeten worden onderzocht. Door deze voorbereiding kan de doorlooptijd bij de uitvoering van dit onderzoek zo kort mogelijk gehouden worden.   

Op 23 mei is het feitelijke destructieve onderzoek in en rond het gebouw gestart. Het terrein is dus niet meer toegankelijk.

Tijdens de werkzaamheden zijn mensen in beschermende pakken aan het werk. Dit is een veiligheidsmaatregel voor mensen die langdurig en intensief in een asbestomgeving werken. Het destructief onderzoek levert geen gevaar op voor de omgeving. Indien ook aan de buitenzijde asbest wordt aangetroffen, zullen er maatregelen worden genomen om gevaar voor de omgeving uit te sluiten.

Het uitvoeren van een destructief onderzoek op deze schaal duurt circa 4 weken.

Parkeerterrein gesloten

Voor het asbestonderzoek moet het gemeentelijk parkeerterrein leeg zijn. Daarom wordt binnenkort het parkeerterrein gesloten. Bij de ingang komt een bord. Op alle geparkeerde auto’s op het terrein wordt een flyer met informatie over de sluiting van het parkeerterrein achtergelaten. Ook omwonenden kunnen geen auto’s meer op het terrein zetten.

Inspraak en meedoen

Het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Koningstein is in overleg met de omwonenden en de wijkraad tot stand gekomen en vastgesteld door de gemeenteraad.

Planning

In april 2019 wordt een ecologische quickscan gemaakt. Dit is een onderzoek om te kijken of er flora/fauna (bijvoorbeeld vleermuizen, vogelnesten, etc. ) in/op het pand aanwezig zijn. Ook start in april/mei een asbestonderzoek. Zodra dit laatste onderzoek is afgerond, start de aanbesteding voor de asbestverwijdering en sloop van het gebouw. In het meest gunstige geval start de asbestverwijdering in het derde kwartaal van 2019. Daarna kan het pand worden gesloopt. Afhankelijk van de hoeveelheid asbest die wordt aangetroffen, duren de werkzaamheden voor het verwijderen van het asbest 4 tot 6 maanden.

Documenten

Contact

Contactpersoon van de gemeente is mevrouw J. Kippersluis. U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.

Digitale nieuwsbrief

Als u tijdens de werkzaamheden op de hoogte wilt blijven via een digitale nieuwsbrief, dan kunt u een mail sturen naar koningstein@haarlem.nl. Dit adres gebruiken wij alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Na afronding van de gemeentelijke werkzaamheden wordt uw mailadres verwijderd.