Koningstein herontwikkeling

De gemeente gaat de locatie Koningstein herontwikkelen. Het huidige gebouw wordt gesloopt en er komen nieuwe woningen. De wijkraad heeft in 2015/2016 een conceptplan voor deze woningbouw opgesteld. Het conceptplan van de wijkraad is uitgewerkt tot een bestemmingplan ‘Rozenprieel’.

Er komen maximaal 18 woningen rondom een binnentuin. In de panden aan het Spaarne is op de begane grond naast wonen ook een aantal andere functies mogelijk zoals dienstverlening.

Actueel

Update 2 maart

Dankzij relatief gunstige weersomstandigheden in de afgelopen week, heeft de sloper Koningstein helemaal gesloopt. Nu wordt het vrijgekomen puin verder bewerkt en afgevoerd naar onze recycling installatie in de Waarderpolder. Het puin zal daar geschikt worden gemaakt voor nieuwe toepassingen.

Update 24 februari

De weergoden zijn de sloop niet gunstig gezind.  

Zodra de windrichting niet goed is of de wind te hard, legt de sloper de werkzaamheden stil om overlast in de buurt te voorkomen. De kantoorvleugel is helemaal gesloopt. De sloper is nu begonnen met het slopen van het trappen- en liftenhuis.
Ondertussen heeft de sloper een deel van het puin al bewerkt. Dit deel is klaar om afgevoerd te worden. Als de sloop helemaal klaar is, wordt al het puin verder bewerkt en afgevoerd.
 

Sloop Koningstein

Manier van slopen

Het Haarlemse sloopbedrijf Bottelier sloopt Koningstein. Bottelier verwijdert eerst het asbest uit het gebouw. Het sloopbedrijf houdt zich hierbij aan de wettelijke regels. Daarna start de sloop van het gebouw. De materialen die kunnen worden hergebruikt worden als eerste verwijderd. Dan worden de overgebleven niet constructieve delen uit het gebouw gehaald. Zoals trapleuningen, kozijnen en prefab scheidingswanden (die niet hergebruikt kunnen worden). Daarna wordt het pand door speciale machines in stukken ‘geknipt’. Deze stukken worden op zo'n manier naar beneden gehaald dat stof- en trillingsoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook het laden van het puin wordt zo uitgevoerd dat geluids- en stofoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er worden trillingsmeters geplaatst zodat in de gaten gehouden kan worden of de trillingen binnen de richtlijnen blijven. 
Tijdens het slopen wordt een springmat opgehangen. Deze mat zorgt ervoor dat bouwmaterialen niet kunnen wegspringen. 

Bouwverkeer

Bouwverkeer gaat niet door de woonwijk zelf, maar rijdt via de Langebrug/Zuider Buiten Spaarne. Er worden extra maatregelen getroffen zodat voetgangers, fietsers en omwonenden veilig langs het gebied kunnen gaan.

Verkoop Koningstein

Het proces om de locatie Koningstein te verkopen is inmiddels ook gestart. Een verkoop moet goed worden voorbereid. Daarom duurt de verkoop een paar maanden. De ontwikkelaar die de grond koopt moet zich houden aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. In deze plannen staat dat het ontwerp moet bestaan uit 18 woningen rondom een binnentuin. Parkeren moet volledig (dus ook voor de bezoekers) volgens de gemeentelijke parkeernorm half-verdiept, dus half onder de grond, worden opgelost. De verkoop is zo gepland, dat de kopende partij bekend is als het gebouw gesloopt is.

De kavel (grond) waarop Koningstein nu staat is in de verkoop en staat op TenderNed.nl, onder het plan Koningshof. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op dit online marktplein zetten gemeenten grond of gebouwen die zij willen verkopen, zodat ontwikkelaars zich daarvoor kunnen aanmelden. De sluitingsdatum voor het aanmelden is 4 maart 2020.

Inspraak en meedoen

Het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Koningstein is in overleg met de omwonenden en de wijkraad tot stand gekomen en vastgesteld door de gemeenteraad.

Planning

We verwachten dat het gebouw eind maart 2020 is gesloopt en dat het terrein dan ook is verkocht. De verkoop wordt op dit moment voorbereid.

Documenten

Contact

Contactpersoon van de gemeente is mevrouw J. Kippersluis. U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of stuur een e-mail naar koningstein@haarlem.nl.

Aannemer Bottelier is 8 november gestart met de asbestsaneringswerkzaamheden. Heeft u vragen of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met André Nijmeijer, directievoerder sloop en sanering, via telefoonnummer 06 10 35 3476. De sloopwerkzaamheden duren tot ongeveer eind maart 2020.