Koningstein herontwikkeling

De gemeente gaat de locatie Koningstein herontwikkelen. Het huidige gebouw wordt gesloopt en er komen nieuwe woningen. De wijkraad heeft in 2015/2016 een conceptplan voor deze woningbouw opgesteld. Het conceptplan van de wijkraad is uitgewerkt tot een bestemmingplan ‘Rozenprieel’.

Er komen maximaal 18 woningen rondom een binnentuin. In de panden aan het Spaarne is op de begane grond naast wonen ook een aantal andere functies mogelijk zoals dienstverlening.

Actueel

Update 3 februari

De sloop vordert gestaag, ongeveer een derde van de bovenbouw is gesloopt. Afgelopen week is er veel wind geweest. Door de windkracht en de windrichting is overlast ontstaan. Het vrijkomende stof gecombineerd met sproeiwater heeft zich in de omgeving verspreid. De ontstane vervuiling is met man en macht opgeruimd.

In het vervolg zijn er bij dergelijke weersomstandigheden geen sloopwerkzaamheden. De werkzaamheden verlopen niet zonder overlast naar de buurt. In goed en constructief overleg met betrokkenen worden er goede oplossingen gevonden om het leefbaar en werkbaar te houden.

De sloop van de bovenbouw gaat zeker nog drie weken duren. Daarna wordt het puin gesorteerd en verkleind. Dan wordt het puin afgevoerd naar de recycling installatie in de Waarderpolder. Hier wordt het puin verwerkt tot granulaat dat ingezet kan worden als funderingsmateriaal onder de wegen of als grindvervanger in nieuw beton.
Zodra het puin is afgevoerd, starten we met de sloop van de fundering.
De doel is om eind maart het gehele project klaar te hebben.

Update 20 januari 2020

In verband met het slechte weer in de week van 13 januari 2020 duurt het verwijderen van de dakbedekking iets langer dan gepland. Deze werkzaamheden worden zo snel mogelijk afgerond.

De kozijnen en gevels zijn allemaal verwijderd. Er komt een kraan die de rest van het gebouw gaat slopen. De afzettingen en veiligheidsmaatregelen worden geplaatst, en er worden stofdoeken opgehangen.

Dinsdag 21 of woensdag 22 start de constructieve sloop, te beginnen bij het noodtrappenhuis. Tijdens de constructieve sloop staat er water op het dak, zodat er minder stof vrij komt bij het slopen. Ook zorgt een watervernevelaar dichtbij de knipschaar van de sloopkraan ervoor dat het stof zo min mogelijk wordt verspreid. Deze sloopwerkzaamheden duren een aantal weken.

Update 14 januari 2020

Koningstein heeft de kerst en de jaarwisseling zonder bijzondere voorvallen doorstaan en de werkzaamheden zijn op 6 januari weer begonnen.
De laatste hand is gelegd aan het casco leegslopen van het gebouw. De sloper is begonnen met het verwijderen van het dakgrind, de daktegels en de dakbedekking. Deze activiteiten duren tot en met 17 januari. Met een telekraan zijn en worden meerdere malen bakken naar het dak gehesen om de afkomende materialen gescheiden te kunnen afvoeren. Met een kraan worden de kozijnen en borstweringen uit de gevels gehaald, zodat een betonnen casco overblijft. Ook deze materialen worden gesorteerd en gescheiden naar soort en in containers geladen en afgevoerd. De werkzaamheden op het dak en het verwijderen van de gevels zullen ongeveer gelijk klaar zijn.
Begin week 4 (vanaf 20 januari), start de constructieve sloop van het gebouw. De sloper zet voor deze constructieve sloop het terrein opnieuw af. Hij heeft de direct betrokken bewoners hier al over geïnformeerd. Deze bewoners krijgen binnenkort ook nadere informatie over de bereikbaarheid in de wijk.

Sloop Koningstein

Manier van slopen

Het Haarlemse sloopbedrijf Bottelier sloopt Koningstein. Bottelier verwijdert eerst het asbest uit het gebouw. Het sloopbedrijf houdt zich hierbij aan de wettelijke regels. Daarna start de sloop van het gebouw. De materialen die kunnen worden hergebruikt worden als eerste verwijderd. Dan worden de overgebleven niet constructieve delen uit het gebouw gehaald. Zoals trapleuningen, kozijnen en prefab scheidingswanden (die niet hergebruikt kunnen worden). Daarna wordt het pand door speciale machines in stukken ‘geknipt’. Deze stukken worden op zo'n manier naar beneden gehaald dat stof- en trillingsoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook het laden van het puin wordt zo uitgevoerd dat geluids- en stofoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er worden trillingsmeters geplaatst zodat in de gaten gehouden kan worden of de trillingen binnen de richtlijnen blijven. 
Tijdens het slopen wordt een springmat opgehangen. Deze mat zorgt ervoor dat bouwmaterialen niet kunnen wegspringen. 

Bouwverkeer

Bouwverkeer gaat niet door de woonwijk zelf, maar rijdt via de Langebrug/Zuider Buiten Spaarne. Er worden extra maatregelen getroffen zodat voetgangers, fietsers en omwonenden veilig langs het gebied kunnen gaan.

Verkoop Koningstein

Het proces om de locatie Koningstein te verkopen is inmiddels ook gestart. Een verkoop moet goed worden voorbereid. Daarom duurt de verkoop een paar maanden. De ontwikkelaar die de grond koopt moet zich houden aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. In deze plannen staat dat het ontwerp moet bestaan uit 18 woningen rondom een binnentuin. Parkeren moet volledig (dus ook voor de bezoekers) volgens de gemeentelijke parkeernorm half-verdiept, dus half onder de grond, worden opgelost. De verkoop is zo gepland, dat de kopende partij bekend is als het gebouw gesloopt is.

De kavel (grond) waarop Koningstein nu staat is in de verkoop en staat op TenderNed.nl, onder het plan Koningshof. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op dit online marktplein zetten gemeenten grond of gebouwen die zij willen verkopen, zodat ontwikkelaars zich daarvoor kunnen aanmelden. De sluitingsdatum voor het aanmelden is 4 maart 2020.

Inspraak en meedoen

Het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Koningstein is in overleg met de omwonenden en de wijkraad tot stand gekomen en vastgesteld door de gemeenteraad.

Planning

We verwachten dat het gebouw eind maart 2020 is gesloopt en dat het terrein dan ook is verkocht. De verkoop wordt op dit moment voorbereid.

Documenten

Contact

Contactpersoon van de gemeente is mevrouw J. Kippersluis. U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of stuur een e-mail naar koningstein@haarlem.nl.

Aannemer Bottelier is 8 november gestart met de asbestsaneringswerkzaamheden. Heeft u vragen of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met André Nijmeijer, directievoerder sloop en sanering, via telefoonnummer 06 10 35 3476. De sloopwerkzaamheden duren tot ongeveer eind maart 2020.