Koningstein herontwikkeling

De gemeente gaat de locatie Koningstein herontwikkelen. Het huidige gebouw wordt gesloopt en er komen nieuwe woningen. De wijkraad heeft in 2015/2016 een conceptplan voor deze woningbouw opgesteld. Het conceptplan van de wijkraad is uitgewerkt tot een bestemmingplan ‘Rozenprieel’.

Er komen maximaal 18 woningen rondom een binnentuin. In de panden aan het Spaarne is op de begane grond naast wonen ook een aantal andere functies mogelijk zoals dienstverlening.

Actueel

Update 2 december 2019

Al het asbest, verlichtingsarmaturen, TL buizen  en verontreinigde materialen zijn uit het pand verwijderd.

Alle direct voor hergebruik geschikte onderdelen zoals de keuken, deuren, brandhaspels en divers sanitair zijn uit het pand verwijderd en aangeboden aan een Haarlemse Stichting die de materialen gaat inzetten voor een project in Ghana. Hier zal later meer over vermeld worden. Deze actie draagt bij aan de circulariteit van dit sloopproject.

Op dit moment zijn de meeste kabels en leidingen op het terrein in kaart gebracht en opgegraven. In de week van 9 december worden de laatste kabels en de transformators verwijderd.

De selectieve leegsloop is in volle gang. Er staan bakken tegen de gevel waarin de gesorteerde materialen in worden verzameld. Als de bakken vol zijn worden de materialen naar de verwerkers afgevoerd. In de komend weken zijn er gemiddeld drie transport bewegingen per dag.

De laatste hand wordt gelegd aan de overeenstemming over het verkeersplan en de afzettingen voor de constructieve (het hele gebouw) sloop in 2020.

Sloopwerkzaamheden

De gemeenteraad is op 31 januari 2019 akkoord gegaan met de startnotitie over de verkoop en ontwikkeling van Koningstein. De gemeente verkoopt de grond bouwrijp. Dat wil zeggen dat het gebouw vooruitlopend op de verkoop in opdracht van de gemeente wordt gesloopt. In het gebouw zit asbest. Voorafgaand of tijdens de sloopwerkzaamheden moet het gebouw daarom gesaneerd worden.

De onderzoeken naar asbest en vleermuizen in het gebouw zijn afgerond. In het gebouw zijn geen vleermuizen gevonden.

De werkzaamheden zijn gestart. De asbestsanering verloopt volgens planning. Inmiddels is ook het groen rond het gebouw verwijderd. Binnenkort start dat de leegsloop van het pand. Dit wordt ook wel de niet-constructieve sloop genoemd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld kozijnen en trapleuningen worden verwijderd. Ook krijgen de omwonenden binnenkort informatie over het afzetten van het werkterrein.

Vanaf de week van 25 november staat er een aantal keer een hijskraan op het terrein om diverse werkzaamheden uit te voeren. Ook komt er een kleine machine die de inrichting van het werkterrein gereed gaat maken voor vluchtwegen en de volledige bereikbaarheid van het terrein. Deze machine gaat ook sloopwerkzaamheden uitvoeren aan de gevels van het gebouw.
Alle werkzaamheden liggen op schema.

Sloop Koningstein

Manier van slopen

Het Haarlemse sloopbedrijf Bottelier sloopt Koningstein. Bottelier verwijdert eerst het asbest uit het gebouw. Het sloopbedrijf houdt zich hierbij aan de wettelijke regels. Daarna start de sloop van het gebouw. De materialen die kunnen worden hergebruikt worden als eerste verwijderd. Dan worden de overgebleven niet constructieve delen uit het gebouw gehaald. Zoals trapleuningen, kozijnen en prefab scheidingswanden (die niet hergebruikt kunnen worden). Daarna wordt het pand door speciale machines in stukken ‘geknipt’. Deze stukken worden op zo'n manier naar beneden gehaald dat stof- en trillingsoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook het laden van het puin wordt zo uitgevoerd dat geluids- en stofoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er worden trillingsmeters geplaatst zodat in de gaten gehouden kan worden of de trillingen binnen de richtlijnen blijven. 
Tijdens het slopen wordt een springmat opgehangen. Deze mat zorgt ervoor dat bouwmaterialen niet kunnen wegspringen. 

Bouwverkeer

Bouwverkeer gaat niet door de woonwijk zelf, maar rijdt via de Langebrug/Zuider Buiten Spaarne. Er worden extra maatregelen getroffen zodat voetgangers, fietsers en omwonenden veilig langs het gebied kunnen gaan.

Verkoop Koningstein

Het proces om de locatie Koningstein te verkopen is inmiddels ook gestart. Een verkoop moet goed worden voorbereid. Daarom duurt de verkoop een paar maanden. De ontwikkelaar die de grond koopt moet zich houden aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. In deze plannen staat dat het ontwerp moet bestaan uit 18 woningen rondom een binnentuin. Parkeren moet volledig (dus ook voor de bezoekers) volgens de gemeentelijke parkeernorm half-verdiept, dus half onder de grond, worden opgelost. De verkoop is zo gepland, dat de kopende partij bekend is als het gebouw gesloopt is.

Inspraak en meedoen

Het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Koningstein is in overleg met de omwonenden en de wijkraad tot stand gekomen en vastgesteld door de gemeenteraad.

Planning

We verwachten dat het gebouw eind maart 2020 is gesloopt en dat het terrein dan ook is verkocht. De verkoop wordt op dit moment voorbereid.

Documenten

Contact

Contactpersoon van de gemeente is mevrouw J. Kippersluis. U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.

Aannemer Bottelier is 8 november gestart met de asbestsaneringswerkzaamheden. Heeft u vragen of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met André Nijmeijer, directievoerder sloop en sanering, via telefoonnummer 06 10 35 3476. De sloopwerkzaamheden duren tot ongeveer eind maart 2020.