Ingediende ideeën concept-SPvE 

Bewoners en andere belangstellenden konden begin januari 2021 via deze website reageren op de plannen voor Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Er kon gereageerd worden op drie thema’s: voorzieningen in de wijk, groen en ontmoeten en duurzame mobiliteit. Ruim 400 ideeën ontving de gemeente Haarlem tussen 4 en 13 januari 2021. Een flinke opbrengst die laat zien dat bewoners zich betrokken voelen bij hun buurt. 

  • voorzieningen in de wijk
  • groen en ontmoeten
  • duurzame mobiliteit

De inbreng van bewoners was zeer divers. Haarlemmers zijn positief over het toevoegen van woningen en de aandacht voor het groen. Ze verheugen zich op een fijne, nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Ook klinken er kritische geluiden. Waarom hoogbouw? Is er wel genoeg ruimte voor een mobiliteitshub? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u meest gestelde vragen.

Hoe worden de ideeën verwerkt?
De stedenbouwkundige van gemeente Haarlem heeft alle wensen, ideeën en zorgen goed bekeken en waar het kan meegenomen in het concept-SPVE. Ideeën die meegenomen zijn in het concept-SPvE zijn bijvoorbeeld: ruimte voor sportactiviteiten in de openbare ruimte, wandelroutes voor voetgangers met speel- en zitplekken en extra fietsparkeerplekken. Dit is meegenomen in de paragraaf met ambities voor de openbare ruimte (vanaf pagina 32). In het concept-SPvE leest u vanaf pagina 41 welke eisen gesteld worden aan functies en voorzieningen in de nieuwbouw. In de komende periode werken de gemeente en de ontwikkelaars dit samen verder uit en gebruiken daarvoor de wensen en ideeën die zijn opgehaald. De ideeën en zorgen die zijn opgehaald geeft de gemeente dus mee aan de ontwikkelaars die de nieuwbouw gaan bouwen. 

Hoe verder?
Nu het concept SPvE ter inzage ligt kunt u, tot en met 21 maart, reageren op alle onderdelen van het SPvE. Na de inspraakperiode worden alle reacties opgenomen en verwerkt in het definitieve SPvE. Waar nodig wordt het plan aangepast. De ingediende zienswijzen worden samen met het definitieve SPVE in de zomer van 2021 aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Na het vaststellen van het SPVE door de raad, kunnen de projectontwikkelaars verder met het maken van een ontwerp voor de nieuwbouw. Start bouw wordt verwacht in 2022/2023.