impressie busstation

Ontwikkeling van het openbaar vervoer

Met 10.000 nieuwe woningen in Haarlem neemt de drukte toe met meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. Ondanks de coronacrisis wordt verwacht dat het aantal busreizigers in Haarlem groeit met ongeveer 50% tot 2040. Om deze groei op te vangen en snel van deur tot deur te laten reizen, is het belangrijk dat het openbaar vervoer optimaal wordt ingericht. Daarom zijn nieuwe busroutes en een nieuwe mobiliteitshub op de Schipholweg nodig. Daarvoor hebben de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland de mogelijkheden verkend. Ook wordt onderzocht of er op lange termijn een alternatief vervoersmiddel, zoals tram of lightrail nodig is.