Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Op de Schipholweg, ter hoogte van de Europaweg, komt een vitaal, stedelijk knooppunt waar openbaar vervoer, wonen, werken en nieuwe voorzieningen, zoals winkels, bij elkaar komen. Dat betekent een grote kwaliteitsverbetering voor de stad op deze plek.

  • Drie bestaande kantoorgebouwen aan de Schipholweg 1, Toekanweg 7 en Schipholpoort 40-100 worden herontwikkeld.
  • Langs de Schipholweg komt een mobiliteitshub, dit is een busstation met een flink aantal bushaltes waar in de toekomst mogelijk een tram stopt, verder prettige wachtruimten en voldoende fietsenstallingen. Dat is nodig om de (bus)verbinding met de binnenstad en met Amsterdam en Schiphol te verbeteren.
  • Op de plek van de drie kantoorgebouwen komt nieuwbouw met voornamelijk woningen maar ook kantoorruimte, winkels, horeca en voorzieningen.
  • De openbare ruimte wordt prettig ingericht zodat je er fijn kunt fietsen en wandelen en snel en veilig bij het openbaar vervoer en de voorzieningen kunt komen. Om te zorgen dat alle ontwikkelingen in Haarlem Nieuw Zuid bij elkaar passen, heeft de gemeente een gebiedsconcept gemaakt. Daarin staat wat voor soort plek Haarlem Nieuw-Zuid wordt. En hoe we de oude en de nieuwe stad met elkaar verbinden.
  • Vlakbij Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid ligt het sportpark Nol Houtkamp. De gemeente wil het park toegankelijker en aantrekkelijker maken. Zodat meer mensen hier kunnen bewegen en ontspannen. Gemeente werkt hier samen aan met sportverenigingen, belanghebbenden en bewoners. De eerste stap is het maken van een gebiedsvisie.

Informatiemarkt maandag 20 juni

Gemeente Haarlem vindt het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de plannen voor Haarlem Nieuw-Zuid. Daarom organiseren we een inloopbijeenkomst op maandag 20 juni. U bent tussen 18.00 en 20.30 uur welkom om binnen te lopen in Van der Valk hotel Haarlem (Toekanweg 7). Er staan informatiepanelen klaar. U kunt dan ook vragen stellen aan medewerkers van gemeente Haarlem en de ontwikkelaars. Bekijk de uitnodiging van deze inloopbijeenkomst (pdf).

Bekijk ook de folder (februari 2021) over Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.

Planning en proces

Als eerste stap in deze ontwikkeling stelde de gemeente een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) op. Tot en met 21 maart 2021 was het mogelijk voor belanghebbenden om te reageren op het concept-SPvE tijdens de inspraakperiode. In de zomer van 2021 is het SPVE vastgesteld door de raad. De projectontwikkelaars kunnen verder met het maken van een ontwerp voor de nieuwbouw.

Meer informatie over de plannen

Via onderstaande links vindt u meer informatie over de verschillende projecten:

•    OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid
•    Schipholweg 1, ontwikkeling HBB Groep
•    Schonenvaert, ontwikkeling New Cheese Development 
 

Op 3 maart 2021 vond de digitale informatiebijeenkomst plaats over het Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Tijdens de bijeenkomst zijn de plannen voor het Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid gepresenteerd en werden vragen van kijkers beantwoord. Kon u niet aanwezig tijdens de bijeenkomst? Kijk dan de video-opname terug