Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Op de Schipholweg, ter hoogte van de Europaweg, komt een vitaal, stedelijk knooppunt waar openbaar vervoer, wonen, werken en nieuwe voorzieningen, zoals winkels, bij elkaar komen. Dat betekent een grote kwaliteitsverbetering voor de stad op deze plek.

  • Drie bestaande kantoorgebouwen aan de Schipholweg 1, Toekanweg 7 en Schipholpoort 40-100 worden herontwikkeld.
  • Langs de Schipholweg komt een mobiliteitshub, dit is een busstation met een flink aantal bushaltes waar in de toekomst mogelijk een tram stopt, verder prettige wachtruimten en voldoende fietsenstallingen. Dat is nodig om de (bus)verbinding met de binnenstad en met Amsterdam en Schiphol te verbeteren.
  • Op de plek van de drie kantoorgebouwen komt nieuwbouw met voornamelijk woningen maar ook kantoorruimte, winkels, horeca en voorzieningen.
  • De openbare ruimte wordt prettig ingericht zodat je er fijn kunt fietsen en wandelen en snel en veilig bij het openbaar vervoer en de voorzieningen kunt komen

​​​​Als eerste stap in deze ontwikkeling stelt de gemeente een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) op.
Bekijk ook de folder over Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid en lees meer over plannen

Alle reacties verwerken

Het is niet meer mogelijk om online mee te denken over de voorzieningen in de wijk, groen en ontmoeten en duurzame mobiliteit. Tussen 4 en 13 januari 2021 konden Haarlemmers en belangstellenden op deze website met elkaar in gesprek gaan over de toekomstige hoogbouwontwikkelingen bij knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Belanghebbenden hebben hun reactie gegeven op verschillende manieren. Daar zijn we blij mee. 

Uit de opgehaalde reacties halen de stedenbouwkundigen van gemeente Haarlem inspiratie om het concept SPvE voor Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid af te ronden. Als het concept af is, kunnen Haarlemmers hier op reageren tijdens een officiële inspraakperiode in de loop van februari/maart. Op deze website leest u dan hoe u uw zienswijze in kunt dienen. Bekijk de planning en proces.

Wat is een stedenbouwkundig programma van eisen?

Met een SPvE legt de gemeente de kaders vast voor de vastgoedontwikkelingen. Er staat in welke eisen er zijn en welke ambities de gemeente nastreeft. Over alle onderwerpen die van belang zijn wordt nagedacht, zoals het bouwvolume en de hoogte, de verkeersafwikkeling en parkeereisen, het programma, duurzaam bouwen, de inrichting van de buitenruimte rondom het gebouw en de architectuur.