Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Op de Schipholweg, ter hoogte van de Europaweg, komt een vitaal, stedelijk knooppunt waar openbaar vervoer, wonen, werken en nieuwe voorzieningen, zoals winkels, bij elkaar komen. Dat betekent een grote kwaliteitsverbetering voor de stad op deze plek.

  • Drie bestaande kantoorgebouwen aan de Schipholweg 1, Toekanweg 7 en Schipholpoort 40-100 worden herontwikkeld.
  • Langs de Schipholweg komt een mobiliteitshub, dit is een busstation met een flink aantal bushaltes waar in de toekomst mogelijk een tram stopt, verder prettige wachtruimten en voldoende fietsenstallingen. Dat is nodig om de (bus)verbinding met de binnenstad en met Amsterdam en Schiphol te verbeteren.
  • Op de plek van de drie kantoorgebouwen komt nieuwbouw met voornamelijk woningen maar ook kantoorruimte, winkels, horeca en voorzieningen.
  • De openbare ruimte wordt prettig ingericht zodat je er fijn kunt fietsen en wandelen en snel en veilig bij het openbaar vervoer en de voorzieningen kunt komen

​​​​Als eerste stap in deze ontwikkeling stelt de gemeente een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) op.
Bekijk ook de folder (februari 2021) over Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid en lees meer over plannen

Planning en proces

Tot en met 21 maart was het mogelijk voor belanghebbenden om te reageren op het concept-SPvE tijdens de inspraakperiode. De gemeente gaan nu de zienswijzen beantwoorden en passen waar nodig het plan aan. Zo ontstaat een definitief SPvE. De ingediende zienswijzen gaan samen met het SPVE in de zomer van 2021 voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Na het vaststellen van het SPVE door de raad, kunnen de projectontwikkelaars verder met het maken van een ontwerp voor de nieuwbouw. 

Meer informatie over de plannen

Op 3 maart 2021 vond de digitale informatiebijeenkomst plaats over het Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Tijdens de bijeenkomst zijn de plannen voor het Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid gepresenteerd en werden vragen van kijkers beantwoord. Kon u niet aanwezig tijdens de bijeenkomst? Kijk dan de video-opname terug