Klokhuisplein

Direct naast het voormalige bedrijfsterrein van Joh. Enschede is op wat grotere diepte nog een forse grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen aanwezig. Omdat de verontreiniging zo diep ligt, zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid.

Het te saneren gebied betreft het oostelijk deel van de Nauwe Appelaarsteeg en een aangrenzend deel van de Bakenessergracht. De sanering wordt uitgevoerd door de bodem op een diepte van 9 tot 15 meter te injecteren. Door de injecties wordt de aanwezige verontreiniging langzaam afgebroken. Deze maatregelen vinden alleen plaats in de kern van de verontreiniging.

Actueel

Achtergrond

Contact