Klachten over inspraak

U kunt invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid door uw mening te geven in bijvoorbeeld raadscommissies. Dit heet inspraak en hiervoor gelden inspraakregels. Heeft u een klacht over hoe deze regels zijn toegepast? Meld uw klacht schriftelijk bij de gemeentelijke klachtencommissie Inspraak. Uw klacht moet gaan over hoe de inspraakprocedure is verlopen. 

Klacht over inspraak schriftelijk indienen

Inspraakregels

Werkwijze klachtencommissie Inspraak