Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Vindt u dat u door medewerkers of bestuurders niet correct bent behandeld? U kunt dan een klacht indienen. Wilt u iets melden over uw woonomgeving (lantaarnpaal, afval, parkeeroverlast, slecht wegdek of bomen etc.)? Geef in dat geval online een melding door.

Soms kan uw klacht worden opgelost door te bellen met de betreffende medewerker. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Klacht indienen U kunt uw klacht per post of online indienen

Schriftelijk een klacht indienen

U kunt uw klacht sturen aan:

College van burgemeester en wethouders van Haarlem
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Vermeld in uw brief uw naam, adres, de datum en een omschrijving van uw klacht.

Suggesties verbetering regelgeving

Heeft u een idee hoe gemeentelijke procedures beter en sneller kunnen? Of heeft u een voorstel om de gemeentelijke regelgeving of dienstverlening te verbeteren? Dan hoort de gemeente het graag. U kunt hiervoor ook het formulier onder de blauwe button 'Klacht indienen' gebruiken.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit 

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Website Nationale ombudsman