Kinderhuisvest/Kenaupark groot onderhoud

Het Kenaupark is na de onderhoudswerkzaamheden groener en autoluw geworden. Het hoofdriool en de straatverlichting zijn vervangen. Verder is nieuw asfalt en nieuwe bestrating aangebracht. De maximumsnelheid op de Kinderhuisvest blijft 50 km per uur. Het park is ingericht als een erftoegangsweg waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Het Kenaupark is afgesloten aan de noordzijde, zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.

Actueel

Een kaart waarop de nieuwe rijrichting met pijlen wordt weergegeven. De rijrichting loop nu langs de oostkant van het park. Aan de westzijde is het eenrichtingsverkeer.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe verkeerssituatie (zie kaartje)

Het college heeft besloten het Kenaupark af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer aan de noordzijde van het park. De rijrichting wordt dan omgedraaid langs de oostzijde van het park. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd aan de westzijde van het park. Er is door de afsluiting geen doorgaande route meer mogelijk voor autoverkeer van en naar Haarlem-Noord. Het Kenaupark blijft dan alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden aan het Kenaupark en de Kinderhuisvest zijn bijna afgerond.

Planning asfalteren

Het asfalteren van de toplaag bij het Kenaupark wordt in de nachten van 15 op 16, 16 op 17 en 17 op 18 april 2019 uitgevoerd. De aannemer start van 20.00 tot 5.00 uur.

De aannemer start maandag 15 april met het repareren van twee kuilen in de weg ter hoogte van Kinderhuisvest nummer 33 en de oversteek Zijlstraat. Daarna wordt een toplaag asfalt aangebracht vanaf de Nieuwe Gracht tot aan het kruispunt Zijhuizen en vervolgens vanaf dat tot aan de Nassaubrug. Na de asfaltering worden overige werkzaamheden zoals het aanbrengen van belijning overdag uitgevoerd. Uiteindelijk voert de gemeente nog een laatste controle uit op het resultaat.

Besluitvorming

Op 7 juni 2018 zijn er 2 verkeersbesluiten gepubliceerd. Eén voor de nieuwe verkeersinrichting voor het Kinderhuisvest en één voor het Kenaupark.

Bekijk het verkeersbesluit Kenaupark
Bekijk het verkeersbesluit Kinderhuisvest

Bestanden

Contact

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met mevrouw M. Klaver via marieke.klaver@arcadis.com.