Kerklaan

De Dorpsraad Spaarndam en een aantal inwoners van Spaarndam hebben laten weten dat zij een parkeerterrein willen ten westen van de Kerklaan. En vanaf de IJdijk tot en met Kerklaan 37 is het asfalt van de Kerklaan aan vervanging toe. Gemeente Haarlem gaat deze werkzaamheden combineren.

Actueel

Op 25 juni 2019 besprak het college van burgemeester en wethouders het vrijgeven voor inspraak van het voorlopig ontwerp voor het parkeerterrein. Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Beheer. Dit betekent dat de inspraak pas na de bespreking in de commissie kan starten.

Bekijk het voorlopig ontwerp (onder agendapunt 5).

Tijdens de inspraakperiode (na bespreking in de commissie Beheer) kan iedereen zijn officiële positieve en negatieve reacties over het voorlopig ontwerp geven. Daarna buigt de gemeente zich over alle reacties en wordt het ontwerp, misschien met aanpassingen, definitief gemaakt. Daarna kunnen de werkzaamheden starten.

Meedenkperiode (participatie)

De participatie voor dit project bestond uit persoonlijke gesprekken, bijeenkomsten en een reactiemogelijkheid op deze pagina. Meedenken met de gemeente, hoe werkt dat als de gemeente de openbare ruimte opnieuw gaat inrichten? Lees meer over dit proces op www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente.

De 1e inloopavond voor de Kerklaan was op 27 november 2018. Tot en met 10 december 2018 kon de directe omgeving van de Kerklaan reageren op een aantal mogelijkheden voor het parkeerterrein en de vervanging van het asfalt. Er is een concept ontwerp gemaakt waarbij de opgehaalde meningen zo goed mogelijk zijn meegenomen. Dit ontwerp is nogmaals aan de buurt voorgelegd tijdens de inloopavond op 29 januari 2019.

Resultaten opgehaalde meningen

Na een analyse van alle ingekomen meningen zijn de volgende voorlopige besluiten genomen:

  • De nieuwe verharding van de Kerklaan (vanaf de IJdijk tot en met Kerklaan 37) worden klinkers
  • Op de Kerklaan gaat geparkeerd worden in parkeervakken
  • Er wordt een parkeerterrein aangelegd langs de Kerklaan die onder andere een groene uitstraling krijgt en goed verlicht wordt.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer T. Mulder. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.