Kerklaan

De Dorpsraad Spaarndam en een aantal inwoners van Spaarndam hebben laten weten dat zij een parkeerterrein willen ten westen van de Kerklaan. En vanaf de IJdijk tot en met Kerklaan 37 is het asfalt van de Kerklaan aan vervanging toe. Gemeente Haarlem gaat deze werkzaamheden combineren.

Actueel

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor het parkeerterrein vlakbij de Kerklaan en de vervanging van het asfalt. De werkzaamheden op straat kunnen pas beginnen nadat een bestemmingsplanprocedure is afgerond.

Definitief ontwerp

Tijdens de inspraakperiode zijn er 13 officiƫle reacties (zienswijzen) gekomen op het voorlopig ontwerp. Deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 30 juni 2020 het definitief ontwerp vast. De mensen die reageerden op het voorlopig ontwerp ontvangen nog bericht over het vaststellen van het definitief ontwerp.

Bekijk het definitief ontwerp Kerklaan (onder agendapunt 9).

In november 2020 besluit de gemeenteraad nog over het extra aanvullend krediet dat nodig is voor het parkeerterrein.

Bestemmingsplanprocedure

De locatie voor het parkeerterrein heeft nu een andere bestemming dan parkeren. Het parkeerterrein kan daarom niet zomaar aangelegd worden. Het definitief ontwerp is de start om het bestemmingsplan van de locatie te wijzigen. De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen duurt ongeveer een half jaar. Tijdens die periode kunnen omwonenden en andere belanghebbenden eventueel nog reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Informatie hierover volgt. Nadat het bestemmingsplan is aangepast, kunnen de werkzaamheden op straat beginnen.

Onderzoeken

In het voorjaar van 2020 is de Kerklaan voor een deel al onderzocht. In de zomer wordt de Kerklaan verder onderzocht, zodat de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden zo soepel mogelijk verloopt. De aannemer die de onderzoeken doet, informeert omwonenden hierover per brief.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer T. Mulder. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.