Kerklaan

De Dorpsraad Spaarndam en een aantal inwoners van Spaarndam hebben laten weten dat zij een parkeerterrein willen ten westen van de Kerklaan. En vanaf de IJdijk tot en met Kerklaan 37 is het asfalt van de Kerklaan aan vervanging toe. Gemeente Haarlem gaat deze werkzaamheden combineren.

Inspraakperiode

Inspraakperiode

Met behulp van ideeën en wensen van buurtbewoners is een voorlopig ontwerp gemaakt voor het parkeerterrein en een gedeelte van de Kerklaan. U kon op het voorlopig ontwerp reageren tot en met 25 oktober 2019 (inspraakperiode).

Bekijk het voorlopig ontwerp van de inrichting van een deel van de Kerklaan en van het nieuwe parkeerterrein. In het collegebesluit (agendapunt 13) staat hoe het ontwerp tot stand is gekomen.

Wat gebeurt er met de reacties?

De gemeente bekijkt of de reacties in het voorlopig ontwerp kunnen worden verwerkt. Uiteindelijk komt er een definitief ontwerp. Deze wordt nog voorgelegd aan het college. Heeft u gereageerd op het ontwerp? Dan ontvangt u een brief van ons over het definitieve ontwerp.

Meedenkperiode (participatie)

De participatie voor dit project bestond uit persoonlijke gesprekken, bijeenkomsten en een reactiemogelijkheid op deze pagina. Meedenken met de gemeente, hoe werkt dat als de gemeente de openbare ruimte opnieuw gaat inrichten? Lees meer over dit proces op www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente.

De 1e inloopavond voor de Kerklaan was op 27 november 2018. Tot en met 10 december 2018 kon de directe omgeving van de Kerklaan reageren op een aantal mogelijkheden voor het parkeerterrein en de vervanging van het asfalt. Er is een concept ontwerp gemaakt waarbij de opgehaalde meningen zo goed mogelijk zijn meegenomen. Dit ontwerp is nogmaals aan de buurt voorgelegd tijdens de inloopavond op 29 januari 2019.

Resultaten opgehaalde meningen

Na een analyse van alle ingekomen meningen zijn de volgende voorlopige besluiten genomen:

  • De nieuwe verharding van de Kerklaan (vanaf de IJdijk tot en met Kerklaan 37) worden klinkers
  • Op de Kerklaan gaat geparkeerd worden in parkeervakken
  • Er wordt een parkeerterrein aangelegd langs de Kerklaan die onder andere een groene uitstraling krijgt en goed verlicht wordt.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer T. Mulder. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.