Kansspelvergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een kansspelvergunning nodig. De gemeente kan de vergunning verlenen als de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies niet meer is dan € 4.500 én als de opbrengst naar een goed doel gaat. De kansspelvergunning vraagt u schriftelijk aan. De aanvraagprocedure duurt maximaal 8 weken. Binnen 8 weken ontvangt u de vergunning of een weigering. Is het prijzen- en premiebedrag hoger dan € 4.500? Dan neemt u contact op met de Kansspelautoriteit.

Kansspelautoriteit

Kansspelvergunning aanvragen Vraag uw vergunning 8 weken van tevoren aan

Voorwaarden

  • Personen onder de 18 jaar mogen niet meedoen aan de loterij
  • De prijzen moeten omschreven en bekend gemaakt zijn tijdens de lotenverkoop
  • De prijzen moeten nog 6 maanden na de verloting beschikbaar blijven voor de winnaars
  • U mag geen dieren en alcoholhoudende dranken verloten.

Op een lot moet staan:

  • Naam van de vergunninghouder (bijvoorbeeld vereniging)
  • Correspondentieadres
  • Goede doel waar minimaal 50% van de opbrengst naar toe gaat
  • Totaal aantal uitgegeven loten
  • Prijs van het lot
  • Datum van de trekking

Het is verboden om zonder vergunning een loterij te houden (artikel 7 van de Wet Kansspelen). De politie en de afdeling Handhaving van de gemeente Haarlem kunnen hiertegen optreden. De trekking doet u in aanwezigheid van een in de vergunning aangewezen persoon. U kunt iemand aanwijzen die geen eigen belang heeft bij de trekking.

Minstens 50% opbrengst naar goede doel

Minimaal 50% van de opbrengst van de verkoop van loten is bestemd voor het goede doel. Dus u mag maximaal 50% van de opbrengst van de lotenverkoop uitgeven aan prijzen en onkosten. Dat is inclusief de economische waarde van de geschonken prijzen en de eventuele kansspelbelasting. U moet het prijzenpakket dus aanpassen als de opbrengst van de loten lager uitvalt dan verwacht. Het goede doel krijgt altijd ten minste 50% van de opbrengst. Als de loterij hieraan niet voldoet, mag de trekking niet doorgaan en moet u het opgehaalde geld teruggeven.

Kosten

De aanvraag van een kansspelvergunning kost € 165

Handige links

Kansspelen (Rijksoverheid.nl)

Vergunningen kansspelen (Kansspelautoriteit)