Kamillevaart, groot onderhoud beschoeiing en damwand

De beschoeiing en damwand langs de Kamillevaart zijn aan vervanging toe. De oude beschoeiing en damwand worden vervangen door nieuwe en duurzamere materialen, zodat deze weer tientallen jaren meekunnen.

Actueel

Voordat de werkzaamheden kunnen starten moeten er een aantal onderzoeken uitgevoerd worden. De ondergrond van de Kamillevaart en de huidige situatie worden onderzocht. De onderzoeken worden voor eind 2019 afgerond. Antea Group voert deze onderzoeken uit in opdracht van gemeente Haarlem. Tijdens het uitvoeren van de onderzoeken blijft de ruimte rondom de kade van de Kamillevaart bereikbaar en zijn alle woningen gewoon bereikbaar.

Aannemer Van Gelder voert vervolgens de werkzaamheden uit, in opdracht van gemeente Haarlem.

Planning

Tot eind 2019 voert Antea Group onderzoeken uit voor het project.

Begin januari 2020 start aannemer Van Gelder met het vervangen van de beschoeiing en de damwand van de kade van de Kamillevaart. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april 2020 gereed. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijven alle woningen gewoon bereikbaar.

Contact

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan de heer M. Geertman, omgevingsmanager van aannemer Van Gelder. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 30 23 74 79 of via mgeertman@vangelder.com

Vragen over het ontwerp kunt u stellen aan de heer J.P. Bal, procesmanager bij gemeente Haarlem. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl.