Kamillevaart, groot onderhoud beschoeiing en damwand

De beschoeiing en damwand langs de Kamillevaart zijn aan vervanging toe. De oude beschoeiing en damwand worden vervangen door nieuwe en duurzamere materialen, zodat deze weer tientallen jaren meekunnen.

Actueel

Op dinsdag 2 juni 2020 start aannemer Van Gelder in opdracht van de gemeente Haarlem met de werkzaamheden langs de Kamillevaart achter de woningen van de Melissestraat, Lavendelstraat en het Kruidplein. Dit gedeelte van de Kamillevaart krijgt een nieuwe beschoeiing.

De werkzaamheden worden in 2 fase uitgevoerd. In de 1e fase vervangt Van Gelder de beschoeiing achter de woningen van de Melissestraat. De 2e fase bestaat uit het vervangen van de damwand langs het Kruidplein. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd vanaf het water. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden wordt er een deel van het voetpad langs het water achter de Melissestraat afgesloten en opgebroken. Ook wordt het Kruidplein afgezet met bouwhekken voor de opslag van materialen.

Kaart werkzaamheden vervanging beschoeiing

Voor de werkzaamheden worden 2 bomen gekapt, deze worden op dezelfde locatie vervangen door 2 bomen van dezelfde soort. Ter plaatse van de Boragebrug wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Ook komen er 4 Fauna-uitstapplaatsen (uitklimplaatsen voor dieren die in het water leven).

Planning

De werkzaamheden beginnen dinsdag 2 juni. Het project wordt eind juli 2020 afgerond.

Contact

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan de heer M. Geertman, omgevingsmanager van aannemer Van Gelder. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 30 23 74 79 of via mgeertman@vangelder.com

Vragen over het ontwerp kunt u stellen aan de heer J.P. Bal, procesmanager bij gemeente Haarlem. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl.