Julianastraat

De riolering in de Julianastraat, Stolbergstraat, Koninginneweg, Eerste Emmastraat, Tweede Emmastraat en de Tempelierstraat tot de Van Eedenstraat moet worden vervangen. Dit geeft de mogelijkheid om deze straten te herinrichten. De gemeente is in gesprek gegaan met bewoners en andere belanghebbenden. Op basis van dit gesprek is een ontwerp gemaakt.

Actueel

Het college van B en W stelde op 29 januari 2019 het definitief ontwerp (DO) vast. De commissie Beheer besloot op 14 februari dat het opheffen van de mogelijkheid om linksaf te slaan vanaf de Van Eedenstraat richting de Tempelierstraat / Eerste Emmastraat, is komen te vervallen. De uitvoering van het project liet lang op zich wachten. In de voorbereiding, waarbij het voorlopige ontwerp (VO) wordt omgezet naar een definitief ontwerp (DO) zijn extra werkzaamheden uitgevoerd. Als gevolg van veranderingen in het gemeentelijke beleid wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Daarmee wordt het ‘schone’ regenwater afzonderlijk van het vuile rioolwater afgevoerd. Tevens zijn er met bewoners nog nadere gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om maatregelen uit de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) (Raadsvergadering 21 decmber 2017 agendapunt 20, 02) nog toe te passen in het ontwerp. Daarmee wordt verlaging van de verkeersintensiteit in de buurt beoogd. Na bespreking in de raad van het voorstel wordt hier voorlopig van afgezien.

Planning

Op maandag 15 juli start de aannemer met het opbreken van kruising Julianastraat en Iordenstraat. Vanaf 7.00 uur ’s ochtends moet deze kruising vrij zijn van geparkeerde auto’s.

Voor 29 juli is het deel Julianastraat, deel Iordenstraat en de Stolbergstraat (fase 3) grotendeels voorzien van riolering en bestrating. De kruising met de Koninginneweg wordt na 15 augustus aangepakt.

De werkzaamheden liggen stil van 29 juli tot en met 16 augustus (bouwvak week 31 tot en met 33 ). Toch wordt in week 31 nog wat straatwerk afgemaakt. En op donderdag 15 augustus wordt de Koninginneweg  opgebroken vanaf de Stolbergstraat tot aan de Tweede Emmastraat. Zo kan de aannemer op maandag 19 augustus direct starten met het vervangen van de riolering.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hoe ziet het Definitief Ontwerp er uit?

Definitief Ontwerp (Commissie Beheer 14 februari, onder agendapunt 13). In de Commissie Beheer op 14 februari is besloten dat het opheffen van de mogelijkheid om linksaf te slaan vanaf de Van Eedenstraat richting de Tempelierstraat / Eerste Emmastraat is komen te vervallen. Dit is nog niet zichtbaar op het DO waar naar verwezen wordt.

Wat zijn de grootste verschillen met het Voorlopig Ontwerp?

Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van het VO.

  • Meer groen bij de kruising tussen de Eerste en de Tweede Emmastraat
  • Grotere verscheidenheid aan type bomen van hetzelfde soort, verbetert de biodiversiteit in de omgeving.
  • Een andere wijziging is een extra veiligheidsmaatregel die is toegevoegd bij het zebrapad ter hoogte van Kinderopvang Haarlem. Bij het zebrapad komt een zogenoemd Zebra-safe systeem. Dit zijn signaleringslampen die gaan knipperen als iemand over het zebrapad loopt. Op deze manier wordt het overige verkeer er op geattendeerd dat iemand oversteekt.
  • Belijningen en symbolen op de weg zijn duidelijker weergegeven, bijvoorbeeld de fietsstroken in de Tempeliersstraat.

Voorlopig ontwerp (vergadering Commissie Beheer 2 maart 2017 onder agendapunt 1.6)
Definitief ontwerp (vergadering Commissie Beheer 14 februari 2019 onder agendapunt 13)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer R. Edens. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.