Julianastraat

De riolering in de Julianastraat, Stolbergstraat, Koninginneweg, Eerste Emmastraat, Tweede Emmastraat en de Tempelierstraat tot de Van Eedenstraat moet worden vervangen. Dit geeft de mogelijkheid om deze straten te herinrichten. De gemeente is in gesprek gegaan met bewoners en andere belanghebbenden. Op basis van dit gesprek is een ontwerp gemaakt.

Actueel

Het college van B en W stelde op 29 januari 2019 het definitief ontwerp (DO) vast. De commissie Beheer besloot op 14 februari dat het opheffen van de mogelijkheid om linksaf te slaan vanaf de Van Eedenstraat richting de Tempeliersstraat / Eerste Emmastraat, is komen te vervallen. De uitvoering van het project liet lang op zich wachten. In de voorbereiding, waarbij het voorlopige ontwerp (VO) wordt omgezet naar een definitief ontwerp (DO) zijn extra werkzaamheden uitgevoerd. Als gevolg van veranderingen in het gemeentelijke beleid wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Daarmee wordt het ‘schone’ regenwater afzonderlijk van het vuile rioolwater afgevoerd. Tevens zijn er met bewoners nog nadere gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om maatregelen uit de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) (Raadsvergadering 21 decmber 2017 agendapunt 20, 02) nog toe te passen in het ontwerp. Daarmee wordt verlaging van de verkeersintensiteit in de buurt beoogd. Na bespreking in de raad van het voorstel wordt hier voorlopig van afgezien.

Planning

De planning tot en met het einde van het project is als volgt:

Fase 4 augustus/september 2019 Koninginneweg/Tweede Emmastraat

Fase 5: september 2019 Koninginneweg, richting Eerste Emmastraat

Fase 6 september/november 2019 Eerste Emmastraat/Tempeliersstraat (tot Van Eedenstraat)

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hoe ziet het Definitief Ontwerp er uit?

Definitief Ontwerp (Commissie Beheer 14 februari, onder agendapunt 13). In de Commissie Beheer op 14 februari is besloten dat het opheffen van de mogelijkheid om linksaf te slaan vanaf de Van Eedenstraat richting de Tempelierstraat / Eerste Emmastraat is komen te vervallen. Dit is nog niet zichtbaar op het DO waar naar verwezen wordt.

Wat zijn de grootste verschillen met het Voorlopig Ontwerp?

Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van het VO.

  • Meer groen bij de kruising tussen de Eerste en de Tweede Emmastraat
  • Grotere verscheidenheid aan type bomen van hetzelfde soort, verbetert de biodiversiteit in de omgeving.
  • Een andere wijziging is een extra veiligheidsmaatregel die is toegevoegd bij het zebrapad ter hoogte van Kinderopvang Haarlem. Bij het zebrapad komt een zogenoemd Zebra-safe systeem. Dit zijn signaleringslampen die gaan knipperen als iemand over het zebrapad loopt. Op deze manier wordt het overige verkeer er op geattendeerd dat iemand oversteekt.
  • Belijningen en symbolen op de weg zijn duidelijker weergegeven, bijvoorbeeld de fietsstroken in de Tempeliersstraat.

Voorlopig ontwerp (vergadering Commissie Beheer 2 maart 2017 onder agendapunt 1.6)
Definitief ontwerp (vergadering Commissie Beheer 14 februari 2019 onder agendapunt 13)

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting of omgeving? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Huub Schipper van Boskalis via 06-53143250 of via  huub.schipper@boskalis.com

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de procesmanager van de gemeente Haarlem, dhr. R. Edens. Dit kan via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.