Planning

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat de standaard maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30 km per uur wordt. De Jan Gijzenkade is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Naar aanleiding van de aangenomen motie en alle reacties op dit platform wordt gekeken wat de nieuwe toegestane maximale snelheid wordt voor deze straat. Afhankelijk van wanneer dit besluit wordt genomen en wat dit besluit is kan een update gegeven worden over de planning. 

De volgende processtappen zijn in ieder geval voorzien:

  • Nieuw ontwerp – Op haarlem.nl/jangijzenkade komt het nieuwe ontwerp te staan. U kunt hier nogmaals op reageren. De reacties worden waar mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp. Dan gaat het ontwerp naar het college van burgemeester en wethouders ter goedkeuring.
  • Inspraakperiode - Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt het voorlopig ontwerp. Als zij akkoord gaan, wordt het voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak. U kunt dan reageren op dat ontwerp tijdens een officiële inspraakperiode van 6 weken. Meer informatie hierover en het ontwerp vindt u tegen die tijd op haarlem.nl/jangijzenkade.
  • Definitief ontwerp - De inspraakreacties worden waar mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp wordt uiteindelijk door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het college bekijkt ook op welke manier het definitief ontwerp eventueel in een vergadering van de gemeenteraad wordt geagendeerd. 
  • Voorbereiding uitvoering - Na het vaststellen van het definitief ontwerp kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden starten. Er wordt een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren.