Jan Gijzenkade (West)

Welkom op het platform over de inrichting van het westelijke gedeelte van de Jan Gijzenkade (tussen de Rijksstraatweg en de Westelijke Randweg, N208) in Haarlem-Noord. Bewoners, gebruikers en organisaties op en rondom de Jan Gijzenkade konden hier tot en met vrijdag 6 november 2020 wensen, suggesties en knelpunten meegeven voor de nieuwe inrichting van de Jan Gijzenkade. U vindt de reacties door hieronder te klikken op de knop Denk en praat mee. Wij halen ook bij andere betrokkenen zoals de politie, groenbeheerders en belangengroepen voor bijvoorbeeld bomen en fietsers wensen en eisen op.

Gemeente Haarlem wil werkzaamheden uitvoeren aan het westelijke gedeelte van de Jan Gijzenkade. De rijweg, het trottoir en het riool zijn oud en moeten vervangen worden. Daarnaast moet de beschoeiing (wand voor bescherming van de oever) in de Jan Gijzenvaart vervangen worden. En de kruisingen van de Jan Gijzenkade met de P.C. Boutensstraat en Generaal Spoorlaan moeten worden aangepast. De fietsroute vanuit het Schoterbos moet verbonden worden met de Jan Gijzenkade. Met deze plannen worden de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd en wordt het onderhoud weer op niveau gebracht.

Denk en praat mee Bekijk de impressies en praat mee

Bekijk de kaders

Het ontwerp voor het westelijke gedeelte van de Jan Gijzenkade wordt gemaakt volgens vastgesteld beleid van de gemeente (de kaders). Uw wensen en suggesties kunnen alleen worden verwerkt in het ontwerp als deze passen binnen het beleid:

Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Haarlem-Noord

Conclusies bomenonderzoek

Startbrief