Jan Gijzenkade (West)

Welkom op het platform over de inrichting van het westelijke gedeelte van de Jan Gijzenkade (tussen de Rijksstraatweg en de Westelijke Randweg, N208) in Haarlem-Noord. Dit platform is in de periode van 19 oktober tot 6 november gebruikt om wensen, suggesties en knelpunten op te halen bij bewoners, gebruikers en organisaties op en rondom de Jan Gijzenkade. De reacties zijn te bekijken via de blauwe knop onder deze tekst. 

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat de standaard maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30 km per uur wordt. De Jan Gijzenkade is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Naar aanleiding van de aangenomen motie en alle reacties op dit platform wordt gekeken wat de nieuwe toegestane maximale snelheid wordt voor deze straat. Afhankelijk van wanneer dit besluit wordt genomen en wat dit besluit is kan een update gegeven worden over de planning

Gemeente Haarlem wil werkzaamheden uitvoeren aan het westelijke gedeelte van de Jan Gijzenkade. De rijweg, het trottoir en het riool zijn oud en moeten vervangen worden. Daarnaast moet de beschoeiing (wand voor bescherming van de oever) in de Jan Gijzenvaart vervangen worden. En de kruisingen van de Jan Gijzenkade met de P.C. Boutensstraat en Generaal Spoorlaan moeten worden aangepast. De fietsroute vanuit het Schoterbos moet verbonden worden met de Jan Gijzenkade. Met deze plannen worden de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd en wordt het onderhoud weer op niveau gebracht.

Ontvangen reacties Bekijk de impressies en reacties

Bekijk de kaders

Het ontwerp voor het westelijke gedeelte van de Jan Gijzenkade wordt gemaakt volgens vastgesteld beleid van de gemeente (de kaders). Uw wensen en suggesties kunnen alleen worden verwerkt in het ontwerp als deze passen binnen het beleid:

Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Haarlem-Noord

Conclusies bomenonderzoek

Startbrief