Jan Gijzenkade (West)

Het westelijke gedeelte van de Jan Gijzenkade is verouderd, daarom gaat de gemeente dit stuk weg opnieuw inrichten. De rijweg, het trottoir en het riool zijn oud en moeten vervangen worden. Daarnaast moet de beschoeiing (wand voor bescherming van de oever) in de Jan Gijzenvaart vervangen worden. En de kruisingen van de Jan Gijzenkade met de P.C. Boutensstraat en Generaal Spoorlaan moeten worden aangepast. De fietsroute vanuit het Schoterbos moet verbonden worden met de Jan Gijzenkade. Met deze plannen worden de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd en wordt het onderhoud weer op niveau gebracht.

Voorlopig ontwerp Bekijk het ontwerp en geef uw reactie

Actueel

Planning

Contact