Inzage en correctie persoonsgegevens

Als u staat ingeschreven in de gemeente Haarlem kunt u uw persoonsgegevens, zoals ze staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), gratis inzien in de publiekshal. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar ons telefoonnummer 14 023. Ook kunt u een overzicht van uw geregistreerde gegevens opvragen. Als de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u schriftelijk een verzoek tot correctie doen.

Persoonsgegevens bij de gemeente

De gemeente houdt onder andere persoonsgegevens bij over: 

  • naam en voornamen
  • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • ouders
  • huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • kinderen
  • nationaliteit en eventueel het verblijfsrecht
  • adres
  • burgerservicenummer (BSN).

Correctie aanvragen

Bij een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens moet u documenten meesturen, die bewijzen dat de geregistreerde gegevens niet kloppen (bijvoorbeeld aktes uit de burgerlijke stand of een verblijfsvergunning).

U stuurt het correctieverzoek met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en de bewijsstukken op naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

U kunt uw verzoek ook inleveren in de publiekshal.