Inzage en correctie persoonsgegevens

Als u staat ingeschreven in de gemeente Haarlem kunt u uw persoonsgegevens, zoals ze staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), gratis inzien in de publiekshal. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar ons telefoonnummer 14 023. Ook kunt u een overzicht van uw geregistreerde gegevens opvragen. Als de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u schriftelijk een verzoek tot correctie doen.

Persoonsgegevens bij de gemeente

Correctie aanvragen