Inrichting openbare ruimte Zuid-West HIOR

HIOR staat voor Handboek inrichting openbare ruimte. Dit handboek is een leidraad voor beheer- en projectontwikkeling en de toepassing van de verschillende materialen. Dinsdag 11 april zijn stakeholders uitgenodigd om in het kader van participatie het eerste werkdocument van de gemeente te bespreken.

Wat is een HIOR?

De inhoud van een HIOR bevat vastgestelde beleidscriteria, standaard profielen, materialen en objecten zoals:

  • vloerkaarten per domein (een vloerkaart geeft aan waar welk materiaal wordt toegepast)
  • profielen (wegindeling, maatvoering, functionele indeling), aansluitingen en detailleringen
  • materialen (kleur en textuur)
  • objecten, zoals straatmeubilair, bomen, reclame, speelvoorzieningen, verlichting en uitstallingen (hoeveelheid, vormgeving, plaatsing).

Waarom een HIOR?

De gemeente streeft uit esthetische en financiële overwegingen naar uniformiteit voor de toepassing van materialen. Hiermee beoogt de gemeente meer samenhang in de aanpak en inrichting van de openbare ruimte en een betere bewaking van de beeldkwaliteit. De handboeken voorkomen dat in de stad verschillende types lantaarnpalen, prullenbakken en fietsenrekken worden geplaatst, wat het beheren complex en duur maakt.

Per gebied is een visiedeel uitgewerkt en zijn inrichtingskeuzes geformuleerd, die gebaseerd zijn op vastgestelde beleidskaders.

Planning

Dinsdag 11 april is een participatieavond voor genodigden. Op de bijeenkomst presenteert de gemeente stakeholders van stadsdeel Zuid-West de stand van zaken rondom de totstandkoming van het handboek. De stakeholders kunnen aangegeven welke belangrijke gebiedselementen in de verschillende wijken behouden, dan wel versterkt moeten worden. Het projectteam heeft vooronderzoek gedaan. De informatie van stakeholders als gebiedsdeskundigen, is een waardevolle toevoeging aan deze kennis. De opgehaalde informatie wordt door het projectteam verwerkt in een concepthandboek. Dit concepthandboek wordt na bestuurlijke besluitvorming vrijgegeven voor inspraak. Na het verwerken van de inspraakreacties wordt het definitieve handboek vastgesteld en gaat het als uitgangspunt gelden bij nieuwe projecten in de openbare ruimte.