Inrichting openbare ruimte Schalkwijk (HIOR)

HIOR staat voor Handboek inrichting openbare ruimte. Dit handboek is een leidraad voor beheer- en projectontwikkeling en de toepassing van de verschillende materialen. Het HIOR is op 2 februari 2016 vastgesteld door het college en is op 18 februari ter kennisname aangeboden aan de commissie Beheer. De commissie heeft de HIOR geagendeerd ter behandeling op 17 of 24 maart.

Wat is een HIOR?

Waarom een HIOR?

Documenten