Inrichting openbare ruimte Schalkwijk (HIOR)

HIOR staat voor Handboek inrichting openbare ruimte. Dit handboek is een leidraad voor beheer- en projectontwikkeling en de toepassing van de verschillende materialen. Het HIOR is op 2 februari 2016 vastgesteld door het college en is op 18 februari ter kennisname aangeboden aan de commissie Beheer. De commissie heeft de HIOR geagendeerd ter behandeling op 17 of 24 maart.

Wat is een HIOR?

De inhoud van een HIOR bevat vastgestelde beleidscriteria, standaard profielen, materialen en objecten zoals:

  • vloerkaarten per domein (een vloerkaart geeft aan waar welk materiaal wordt toegepast)
  • profielen (wegindeling, maatvoering, functionele indeling), aansluitingen en detailleringen
  • materialen (kleur en textuur)
  • objecten, zoals straatmeubilair, bomen, reclame, speelvoorzieningen, verlichting en uitstallingen (hoeveelheid, vormgeving, plaatsing).

Waarom een HIOR?

De gemeente streeft uit esthetische en financiƫle overwegingen naar uniformiteit voor de toepassing van materialen. Hiermee beoogt de gemeente meer samenhang in de aanpak en inrichting van de openbare ruimte en een betere bewaking van de beeldkwaliteit. De handboeken voorkomen dat in de stad verschillende types lantaarnpalen, prullenbakken en fietsenrekken worden geplaatst, wat het beheren complex en duur maakt.

Per gebied is een visiedeel uitgewerkt en zijn inrichtingskeuzes geformuleerd, die gebaseerd zijn op vastgestelde beleidskaders.

Documenten