Inrichting openbare ruimte Noord (HIOR)

HIOR staat voor Handboek inrichting openbare ruimte. Dit handboek is een leidraad voor beheer- en projectontwikkeling en de toepassing van de verschillende materialen. Het HIOR is op 2 februari 2016 vastgesteld door het college en is op 18 februari ter kennisname aangeboden aan de commissie Beheer.

Wat is een HIOR?

Waarom een HIOR?

Documenten