Inkoop en aanbesteden

Bent u een Haarlemse ondernemer en heeft u interesse om opdrachten voor de gemeente Haarlem uit te voeren? De gemeente Haarlem is altijd op zoek naar de beste producten en diensten. Van inhuur uitzendkrachten, hardware en software tot aan herinrichting openbare ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met duurzaamheid, maatschappelijke en politieke wensen. Gemeente Haarlem kondigt haar opdrachten en Europese aanbestedingen aan op het digitale platform www.tenderned.nl.

Heeft u als ondernemer nog niet eerder ingeschreven op aanbestedingen? Op www.ondernemersplein.nl vindt u een stappenplan.

Op onderstaande inkoopkalender staan de lopende en de te verwachten inkooptrajecten.

2020

 • CAR verzekering
 • DDO - Afval en Reiniging
 • DDO - Asfalt en markeringen
 • DDO - Elementenverhardingen
 • DDO - Groen en Spelen
 • DDO - Co√∂rdinatie en meldingen
 • DDO - Riolering
 • DDO - Openbare Verlichting
 • DDO - Kunstwerken en oevers
 • DDO - Kunstwerken - beweegbare bruggen
 • DDO - Parkeren
 • DDO - Verkeersregelinstallaties
 • Bouwopdracht pop-school en herinrichting openbare ruimte
 • Hardware werkplekken (digitale werkplek)
 • Mobiele devices
 • Security software
 • Microsoft licenties
 • Vervanging informatiesystemen BBV
 • Certificerende functie accountant
 • Inhuur omgevingsspecialisten
 • Scan Auto Parkeerhandhaving
 • Inburgeringswet 2020
 • Vervangen omgevingsvergunning applicatie
 • MEO
 • DirectBemiddelbaren
 • VSO/PRO/MBO+ dienstverlening
 • Kostwinners dienstverlening
 • Jeugd aanbestedingen
 • Leveren en service van Wmo Hulpmiddelen
 • Arbo dienstverlening
 • Inhuur Specialistisch werk inzake bedrijfsvoering (schaal 10 en hoger)
 • Inhuur beleidsmedewerkers
 • Verkeersonderzoeken (verkeerskundige diensten)
 • Gas en elektriciteit
 • Repro inhuizing
 • Kerstattenties en chocoladeletters
 • Adviseur lobby agenda
 • Leerlingvervoer
 • Wagenpark
 • Beveiliging en receptie
 • Bedrijfskleding
 • Circulair recycleproces (afval- en sanitaire dienstverlening)
 • Interieur beplanting
 • Maatschappelijke opvang
 • Hulp in het Huishouden
 • Individuele Plaatsing en Steun

2021

 • Raamovereenkomst Groot Onderhoud (aanneming)
 • Samenwerkingsovereenkomst Projectmanagement en Ingenieursdiensten
 • Raamcontract gevels en daken
 • Catering
 • Warme dranken
 • Raamcontract technische installaties

2022

 • Inhuur procesmanagers ontwikkelprojecten

Nog in te plannen

 • Inhuur specialistische functies VTH
 • Onkruidbestrijding begraafplaatsen
 • Onderzoek grondverkoop Zwemmerslaan
 • Bureau voor ontwerp en opstellen contractstukken
 • Herinrichting OR, Prof. Donderslaan (Lidl)
 • Rioleringsmodel
 • Voorbereiding, ontwerp, realisatie waterverbinding van der Aart Sportpark
 • Vondelweg/Jan Gijzenkade/Spaarndamseweg (9081)
 • Vondelweg/Geuzevesperstraat (9031)
 • Vondelweg/Vergierdeweg (9041)
 • Biomassacentrale
 • Afval en reiniging strand Zandvoort
 • Parkeren Zandvoort
 • Riolering Zandvoort
 • Openbare verlichting Zandvoort
 • Verhardingen Zandvoort
 • Groen Zandvoort
 • Verkeersbesluiten
 • Onderzoeken, riolering, wegen, OV/VRI
 • Inhuur beleidsmedewerkers
 • Verkeersonderzoeken

Inkoopvoorwaarden en proclaimer

De inkoopvoorwaarden vindt u op www.haarlem.nl/inkoopvoorwaarden.

Proclaimer inkoopkalender

De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze inkoopkalender, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u informatie tegen die niet correct is of verouderd, dan horen wij dit graag van u. Laat het de gemeente weten via het online reactieformulier. Als wij verwijzen naar andere websites, dan is dit bedoeld als extra informatie voor de websitebezoeker. Op de inhoud en juistheid van andere websites heeft de gemeente echter geen invloed. Meer informatie vindt u op 'Over deze website'.

Open House Jeugdwet

Deze toelatingsprocedure betreft Individuele voorzieningen op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015, hierna te noemen Individuele voorzieningen en betreft voorzieningen specifiek gericht op ambulante opvoedondersteuning waarbij de opvoeding en veiligheid van de jeugdige en het gezin centraal staan.

Naar toelatingsprocedure