Inkoop en aanbesteden

Bent u een Haarlemse ondernemer en heeft u interesse om opdrachten voor de gemeente Haarlem uit te voeren? De gemeente Haarlem is altijd op zoek naar de beste producten en diensten. Van inhuur uitzendkrachten, hardware en software tot aan herinrichting openbare ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met duurzaamheid, maatschappelijke en politieke wensen. Gemeente Haarlem kondigt haar opdrachten en Europese aanbestedingen aan op het digitale platform www.tenderned.nl.

Heeft u als ondernemer nog niet eerder ingeschreven op aanbestedingen? Op www.ondernemersplein.nl vindt u een stappenplan.

Op onderstaande inkoopkalender staan de lopende en de te verwachten inkooptrajecten.

2018

 • Licentie Vmware en Commvault
 • Inhuur ICT-specialisten
 • Inhuur archiefbewerkers
 • Beveiligingsdiensten
 • Mijn Haarlem apllicatie
 • Werkplekreiniging
 • Certificerende functie accountant Gemeente Haarlem en Zandvoort
 • Specialistisch werk inzake bedrijfsvoering
 • Leveren en service van Wmo Hulpmiddelen
 • Bouwopdracht pop-school en herinrichting openbare ruimte
 • Metselwerkherstel Kruisbrug en Manegebrug
 • Onderzoek riolering 2018, afkoppelen chemische industrie
 • Onderzoek riolering 2018, kansenkaart riothermie
 • Onderzoek riolering 2018, actualisatie grondwaterontwerpen
 • Onderzoek riolering 2018, aanbesteding 4 jarig beheer rioolmodel
 • Bewerken van het hinderwet- en milieuarchief

2019

 • Arbo dienstverlening
 • Housing datacenter
 • Security software
 • Hardware werkplekken
 • Mobile devices
 • e-Hrm
 • Traineepool 2020-2022
 • Systeem publiceren gemeentelijke publicaties
 • Leerlingenvervoer
 • Juridische databank
 • Algemene ongevallen verzekering

2020

 • CAR verzekering
 • DDO - Afval en Reiniging
 • DDO - Asfalt en markeringen
 • DDO - Elementenverhardingen
 • DDO - Groen en Spelen
 • DDO - Coördinatie en meldingen
 • DDO - Riolering
 • DDO - Openbare Verlichting
 • DDO - Kunstwerken en oevers
 • DDO - Kunstwerken - beweegbare bruggen
 • DDO - Parkeren
 • DDO - Verkeersregelinstallaties

2021

 • Raamovereenkomst Groot Onderhoud (aanneming)
 • Samenwerkingsovereenkomst Projectmanagement en Ingenieursdiensten

2022

 • Inhuur procesmanagers ontwikkelprojecten

Nog in te plannen

 • Inhuur specialistische functies VTH
 • Onkruidbestrijding begraafplaatsen
 • Onderzoek grondverkoop Zwemmerslaan
 • Bureau voor ontwerp en opstellen contractstukken
 • Herinrichting OR, Prof. Donderslaan (Lidl)
 • Rioleringsmodel
 • Voorbereiding, ontwerp, realisatie waterverbinding van der Aart Sportpark
 • Vondelweg/Jan Gijzenkade/Spaarndamseweg (9081)
 • Vondelweg/Geuzevesperstraat (9031)
 • Vondelweg/Vergierdeweg (9041)
 • Biomassacentrale
 • Afval en reiniging strand Zandvoort
 • Parkeren Zandvoort
 • Riolering Zandvoort
 • Openbare verlichting Zandvoort
 • Verhardingen Zandvoort
 • Groen Zandvoort
 • Verkeersbesluiten
 • Onderzoeken, riolering, wegen, OV/VRI
 • Inhuur beleidsmedewerkers
 • Verkeersonderzoeken

Inkoopvoorwaarden en proclaimer

De inkoopvoorwaarden vindt u op www.haarlem.nl/inkoopvoorwaarden.

Proclaimer inkoopkalender

De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze inkoopkalender, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u informatie tegen dat niet correct is of verouderd, dan horen wij dit graag van u. Laat het de gemeente weten via het online reactieformulier. Als wij verwijzen naar andere websites, dan is dit bedoeld als extra informatie voor de websitebezoeker. Op de inhoud en juistheid van andere websites heeft de gemeente echter geen invloed. Meer informatie vindt u op 'Over deze website'.