Inkoop en aanbesteden

Bent u een Haarlemse ondernemer en heeft u interesse om opdrachten voor de gemeente Haarlem uit te voeren? De gemeente Haarlem is altijd op zoek naar de beste producten en diensten. Van inhuur uitzendkrachten, hardware en software tot aan herinrichting openbare ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met duurzaamheid, maatschappelijke en politieke wensen. Gemeente Haarlem kondigt haar opdrachten en Europese aanbestedingen aan op het digitale platform www.tenderned.nl.

Heeft u als ondernemer nog niet eerder ingeschreven op aanbestedingen? Op www.ondernemersplein.nl vindt u een stappenplan.

Op onderstaande inkoopkalender staan de lopende en de te verwachten inkooptrajecten voor 2022.

Diensten

Leveringen

Werk

Inkoopvoorwaarden en proclaimer

Strategisch inkoopbeleid 2021