Initiatievenloket voor bewoners

Heeft u een goed idee voor de stad of voor uw wijk? En wilt u weten hoe u dat het beste kunt aanpakken? Of hoe de gemeente u hierbij kan ondersteunen? Deze pagina helpt u verder.

Ondersteuning door de gemeente

De gemeente Haarlem wil meer ruimte bieden aan initiatieven uit de stad, meer luisteren naar wat er speelt in de wijken en meer samenwerken met partners in de stad om Haarlem sociaal, duurzaam en aantrekkelijk te houden. Bewoners hebben daar meestal goede ideeën over. Hoe ondersteunt de gemeente u als initiatiefnemer?

Initiatievencafé

Er is momenteel nog geen datum bekend voor een volgend Initiatievencafé. Schrijf u hieronder in voor de nieuwsbrief, dan ontvangt u bericht als er een nieuwe datum is. 

Terugblik op Initiatievencafé 22 juni

Op 22 juni 2020 vond een online Initiatievencafé plaats, in samenwerking met Haarlem105. Dit werd live uitgezonden via radio, tv en online kanalen en is na te luisteren via: haarlem105.nl/kijk-terug-het-initiatievencafe/. In de uitzending kwamen 6 pitchers aan bod, werden 2 filmpjes vertoond van succesvolle initiatieven, was er een interview met wethouder Botter, heeft de Rabobank 2 initiatieven uitgekozen die zij gaan helpen.

Ik heb een idee voor een initiatief. Wat nu?

Haarlems Kompas voor Initiatieven

Het Haarlems Kompas voor Initiatieven biedt Haarlemmers handvatten om een idee voor de stad verder uit te werken. In het kompas staan 4 thema’s die de gemeente belangrijk vindt bij een initiatief:

  • Betrokkenheid
  • Waarde
  • Politiek
  • Voorwaarden.

Het kompas is een hulpmiddel, geen checklist. Het geeft aan welke aspecten belangrijk zijn als u een initiatief wilt uitwerken.

Voor elk van de 4 thema’s zijn hulpvragen uitgewerkt, die u helpen om het initiatief verder te brengen. U vindt deze vragen op de vragenlijst bij het kompas. Deze vragenlijst heeft u nodig als u met de gemeente in gesprek wilt over uw initiatief, maar u kunt de vragen ook gebruiken om uw eigen plan verder te ontwikkelen.

Haarlems kompas voor initiatieven: vragenlijst (pdf)

Hoe kan ik bekendheid geven aan mijn idee en om hulp vragen?

Initiatievencafé

Tijdens het Initiatievencafé pitchen initiatiefnemers hun idee en hulpvraag. De aanwezigen in de zaal kunnen luisteren, inspiratie opdoen, netwerken en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag. Op deze manier leren initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers elkaar kennen en komen ze in gesprek. De gemeente helpt hen om nog meer mooie initiatieven in Haarlem te realiseren.

Bekijk het filmpje van het Initiatievencafé in november 2019 voor een sfeerimpressie./p>

Aanmelden voor de nieuwsbrief Initiatieven vanuit de stad

Op de hoogte blijven 
Alle informatie over de bijeenkomsten (terugblikken, nieuwe data en aanmelden) vindt u in de nieuwsbrief Initiatieven uit de stad en in de algemene nieuwsberichten van de gemeente. U kunt zich aanmelden voor de Initiatievennieuwsbrief èn voor het stadsnieuws. U ontvangt de updates dan automatisch in uw mailbox.

Aanmelden voor de nieuwsbrief Initiatieven vanuit de stad
Aanmelden voor stadsnieuws

HaarlemLink

HaarlemLink is het initiatievenplatform van en voor Haarlemmers.

Als u een idee voor uw straat, buurt of de stad heeft kunt u (gratis) een eigen initiatievenpagina aanmaken. Daarop kunt u uw plan bekend maken, oproepen doen voor vrijwilligers, geld of andere spullen. Ook kunt u updates over uw idee versturen aan mensen, die zich op uw pagina abonneren. Op HaarlemLink staat verder een toolkit met allerlei tips, adressen en praktische informatie om uw initiatief snel op weg te helpen.

HaarlemLink is er uiteraard ook voor Haarlemmers, die geïnteresseerd zijn in initiatieven in hun wijk of over een bepaald onderwerp. Zij kunnen zich abonneren op updates over nieuwe plannen.

HaarlemLink.nl

Hoe krijg ik advies en ondersteuning van de gemeente voor mijn initiatief?

Heeft u het HaarlemKompas ingevuld en wilt u oriënterend in gesprek met de gemeente over uw idee? Dan kunt u een afspraak maken door te mailen naar initiatief@haarlem.nl.

De gemeente neemt met u de thema’s in het Haarlems Kompas voor Initiatieven door. U vult van tevoren de vragenlijst bij het kompas in. De vragenlijst is een hulpmiddel voor u om het gesprek voor te bereiden. Misschien kunt u nog niet elke vraag beantwoorden. Dat komt dan tijdens het gesprek.

U kunt de vragen doorlezen, voor uzelf beantwoorden of ingevuld meenemen naar het gesprek, of al van tevoren opsturen naar de gemeente. Als u de antwoorden wilt opsturen, dan kan dat door eerst het ingevulde formulier op te slaan en daarna te mailen naar initiatief@haarlem.nl.

Haarlems kompas voor initiatieven: vragenlijst (pdf)

Wat biedt de gemeente verder aan?

Subsidies

Voor sommige initiatieven is het mogelijk bij de gemeente een subsidie aan te vragen. Kijk voor mogelijkheden en voorwaarden bij Subsidies, vergoedingen en leningen.

Right to challenge: ik wil de gemeente uitdagen om een taak over te nemen

Met het recht om de gemeente uit te dagen (right to challenge) kunnen Haarlemmers de gemeente uitdagen om taken van de gemeente of haar partners uit te voeren of over te nemen. Bewoners kunnen het soms goedkoper of efficiënter, hebben door draagvlak in de buurt maatschappelijke meerwaarde en kunnen nieuwe combinaties maken tussen welzijnswerk en onderhoud van de openbare ruimte. Afgelopen jaar zijn al stappen gezet om dit binnen het sociaal domein te doen. Vanaf 2020 gaat de gemeente ook experimenteren met die mogelijkheid op de terreinen leefbaarheid (straatbeeld en groen) en duurzaamheid en energietransitie.

Lees meer op Haarlemse initiatieven dagen uit

Initiatievenschool: cursusaanbod

Samen met de Vrijwilligerscentrale heeft de gemeente een initiatievenschool in het leven geroepen waar (veelal gratis) workshops, cursussen en lezingen voor initiatiefnemers worden aangeboden. Zo zijn er pitchtrainingen, communicatietrainingen en crowdfundingstrainingen gegeven. Ook deskundigheidsbevordering voor initiatiefnemers en wijkraden over hoe de politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen werken is hierin opgenomen.

Het cursusaanbod van de Initiatievenschool is te vinden op Haarlemlink.nl

Welke hulp kan ik vinden buiten de gemeente?

Heeft u vragen over geld, regels of wilt u weten hoe u mensen kan bewegen uw initiatief een stap verder te helpen? Lees meer in de toolkit op HaarlemLink over organsiaties die u kunnen adviseren en ondersteunen.