Initiatieven vanuit de stad

De gemeente Haarlem wil meer ruimte voor Initiatieven uit de stad, meer luisteren naar wat er speelt in de wijken en meer samenwerking met partners aangaan om Haarlem sociaal, veilig, duurzaam en aantrekkelijk te houden. De gemeente ondersteunt daarom van harte de onderstaande initiatievenplatforms, waarop iedereen met een goed idee voor Haarlem terecht kan:

  • HaarlemLink, online initiatievenplatform
  • Haarlems Initiatievencafé, netwerkbijeenkomst

Op deze pagina maken we nieuwe data voor het Initiatievencafé bekend. U kunt zich onderaan deze pagina inschrijven voor de nieuwsbrief ‘Initiatieven uit de stad’ om op de hoogte te blijven van nieuwe data.

HaarlemLink

Heeft u een bepaald idee voor uw straat, buurt of voor heel de stad? Wilt u ergens aan meewerken? Of heeft u advies nodig? Heeft u vragen over hoe u aan medestanders, geld of andere middelen komt? Zet uw initiatief dan op HaarlemLink.nl, het initiatievenplatform van en voor Haarlemmers.

Op HaarlemLink staat ook een toolkit met tips, adressen en praktische informatie om uw initiatief snel verder te helpen.

Initiatievencafé 2 april 2019 (in plaats van 29 maart)

Op dinsdag 2 april organiseert gemeente Haarlem een nieuwe editie van het Initiatievencafé. Iedereen is tussen 17.00 tot 19.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur) welkom om te komen pitchen, luisteren en netwerken.

Een initiatief pitchen, ervaring op komen doen of komen netwerken? Iedereen kan zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. Aanmelden voor een pitch kan tot en met 18 maart 2019. Als er meer pitchaanmeldingen binnenkomen dan dat er plaats is in het programma, wordt een selectie gemaakt. Aanmelders ontvangen hier persoonlijk bericht over.

Iedereen die een pitch wil doen tijdens het Initiatievencafé mag gratis deelnemen aan de training Pitchen met Passie door Paul Bierman.

Initiatievencafé

Tijdens het Initiatievencafé pitchen startende en gevorderde initiatiefnemers die Haarlem door hun idee een fijnere plaats maken om te wonen, werken of verblijven, hun idee en hulpvraag. De aanwezigen in de zaal kunnen luisteren, inspiratie opdoen, netwerken en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag. Het doel is initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar brengen om elkaar te leren kennen en in gesprek te gaan. Zo wil de gemeente hen op weg helpen met de realisatie van nog meer mooie initiatieven in Haarlem.

Terugblik 4e Initiatievencafé

Dinsdag 13 november vond het 4e Initiatievencafé plaats. Dit keer in het sfeervol ingerichte Kweekcafé, waar 11 initiatiefnemers in een sneltreinvaart hun idee pitchten. Een breed gezelschap van 120 ondernemers, ambtenaren, platforms, raadsleden en geïnteresseerde bewoners gingen met elkaar in gesprek. Uit dit gesprek zijn vele nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed en contacten gelegd.

Foto: Jurriaan Hoefsmit