Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootwinkelbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. De gemeente Haarlem biedt daarnaast een aantal aanvullende lokale maatregelen om Haarlemse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Heeft u vragen? U kunt tussen 8.30 - 16.30 uur bellen naar 14 023. Ook kunt u uw vraag mailen aan de gemeente Haarlem via antwoord@haarlem.nl met in het onderwerp ‘ondernemersvraag’.

Vragen en antwoorden

Welke maatregelen zijn er voor ondernemers in Haarlem om hen tegemoet te komen vanwege corona?

  • Verder uitstel ondernemersbelastingen tot 1 september 2020. Eerder is in Haarlem al besloten de inning van ondernemersheffingen uit te stellen naar 1 juli 2020. Dit wordt verlengd tot 1 september, inclusief mogelijkheden voor (terug)betalingsregelingen en maatwerk.
  • Precariobelasting voor terrassen bijstellen naar nul. Horeca-ondernemers worden zwaar getroffen door het coronavirus. Ook in de nieuwe fase waarin terrassen weer open mogen zorgt de 1,5 meter maatregel er voor dat de verdiensten ver achterblijven. Daarom wordt in in 2020 het precario tarief met 100% te verlagen naar nul.
  • Tarieven BIZ-heffing binnenstad, Cronjéstraat en Amsterdamstraat met 25% verlagen, de subsidie aan de ondernemers handhaven. De BIZ-heffing (BedrijvenlnvesteringsZone) is op verzoek van ondernemers ingevoerd, maar moeilijk op te brengen in deze crisisperiode. Om de ondernemers te helpen worden de tarieven voor ondernemers met 25% verlaagd en de gemeente draagt dat deel bij.
  • Tarief reclamebelasting Cronjéstraat voor 2020 met 25% verlagen, de subsidie aan de ondernemers handhaven. Net als de BIZ-heffing is deze belasting ook op verzoek van de winkeliersvereniging ingesteld, maar moeilijk op te brengen in deze crisisperiode. Tarieven voor ondernemers worden met 25% verlaagd en de gemeente draagt dat deel bij.

Vragen over automatische incasso Cocensus

Ondanks de mededeling dat gemeentelijke belastingen worden uitgesteld tot 1 juli, is er door Cocensus op 30 april bij sommige ondernemers toch geld van de rekening afgeschreven. Dat is gebeurd bij die ondernemers die Cocensus gemachtigd hebben middels een automatische incasso. Deze kan helaas niet eenzijdig worden stopgezet. Wanneer ondernemers de incasso wel willen stopzetten,  of willen overleggen welke consequenties stopzetten heeft is het advies contact met Cocensus op te nemen voor maatwerk. belastingen@cocensus.nl of 023-5563400.

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet.
Lees de informatie en vraag direct aan.

Voor wie is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren?

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Kijk op de website van de Rijksoverheid wie er in aanmerking komt voor het steunpakket. Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming kunt u die online indienen via de website van RVO.nl

Voor ondernemers met personeel

Wilt u weten over hoe u moet omgaan met bijvoorbeeld werktijden spreiden en hoe u besmetting kan voorkomen?
De meest recente informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Welke financiële tegemoetkomingen zijn er vanuit de Rijksoverheid?
De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Bekijk de meest actuele informatie over financiële regelingen.
Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KVK.

Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.
Meer informatie over deze maatregel

Gemeentelijke maatregelen

De coronacrisis raakt vele ondernemers in Nederland bijzonder hard, dus ook vele Haarlemse ondernemers. De gemeente Haarlem biedt naast de regelingen van de Rijksoverheid een aantal aanvullende lokale maatregelen om Haarlemse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen.

  • De betaling van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. Hierbij gaat het om onroerendzaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en de bijdrage BedrijfsInvesteringsZone (BIZ). Begin juni 2020 wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.
  • De gemeente geeft uitstel van betaling aan ondernemers voor lopende vorderingen van de gemeente en stuurt geen boetes of verhogingen. Dit is maatwerk. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14023, antwoord@haarlem.nl.
  • Voor restaurants en cafés met terrassen en winkels geldt dat de precariobelasting is uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. Dit uitstel gaat automatisch, u hoeft daar niets voor te doen. In juni wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.
  • Voor de reguliere evenementen die de gemeente subsidieert en die door het coronavirus niet doorgaan worden in overleg met de organisaties de al gemaakte subsidiabele kosten vergoed. De gemeente gaat hier coulant mee om en denkt mee met de organisaties.
  • De gemeente maakt uitstaande betalingen aan ondernemers zo spoedig mogelijk over.

Markten

Blijven de markten in Haarlem open?
Ja, voorlopig blijven de markten open. Wel komt er extra ruimte tussen de kramen. Wilt u de markt bezoeken? Houd dan voldoende afstand van andere mensen. En blijf thuis als u ziek of verkouden bent.

Welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen op de markten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
De richtlijnen van het kabinet en de RIVM worden in acht genomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat eten alleen afgehaald mag worden en niet ter plekke mag worden genuttigd. De ondernemersorganisatie voor ambulante handel CVAH heeft extra tips uitgegeven. 

Mijn winkel heeft aangepaste openingstijden, hoe kan ik bevoorraden?

Veel winkels in het centrum hebben aangepaste openingstijden in verband met het coronavirus. De gemeente hanteert daarom een coulant beleid om leveranciers toe te laten tot het winkelgebied. Zij kunnen later binnenkomen en later uitrijden. De leverancier moet dan wel bij de desbetreffende paal het nummer van de meldkamer bellen: 023-511 4950.

Waar kan ik beeldmateriaal vinden om te gebruiken in mijn winkel?

De rijksoverheid heeft verschillende afbeeldingen die u kunt gebruiken om bezoekers te wijzen op het feit dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Scroll naar beneden voor posters en afbeeldingen voor social media

Hier een directe link naar de poster.

Geen of minder bedrijfsafval en vragen over uw afvalcontract?

Neem contact op met uw eigen afvalinzamelaar. Veel Haarlemse ondernemingen hebben een contract met Spaarnelanden. Spaarnelanden stelt facturering van abonnementen voor bedrijfsafvalinzameling uit bij ondernemers wiens zaak op last van de overheid is gesloten en die daardoor geen bedrijfsafval meer aanleveren. Het uitstel van facturering geldt voor de hele periode van gedwongen sluiting.  

Let op: dit geldt voor bedrijven met een contract bij Spaarnelanden. Niet te verwarren met andere inzamelaars, of met huishoudelijk afval.   

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus?

Tijdelijk werk zoeken

Bent u zzp’er en zoekt u tijdelijk ander werk? U kunt bijvoorbeeld aan de slag via een uitzendbureau. In de regio zijn diverse uitzendbureaus actief. Gemeente Haarlem werkt nauw samen met Agros BV, agros.nl. Agros biedt aan om te bemiddelen bij werk. Aan deze bemiddeling zijn geen kosten verbonden.
Voor vacatures in en buiten de regio Zuid-Kennemerland kunt u ook kijken op werk.nl, de website van het UWV.

Wat zijn de regels voor de horeca in Haarlem?

In Haarlem gelden de landelijke coronamaatregelen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast heeft Haarlem regels opgesteld voor het kunnen uitbreiden van terrassen.
Deze vindt u op www.haarlem.nl/terras.

Meer informatie

Information for businesses about the coronavirus

What is the government doing to help businesses?

The government has announced a support package for SMEs, self-employed people and large businesses. The support package should ensure that companies can keep paying their staff and offers self-employed people a way to bridge the gap. There are also options to ensure that the money stays in the companies.

On the website of the Government of the Netherlands you can find an overview of all new measures to preserve jobs and for the economy.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond het coronavirus via www.haarlem.nl/coronavirus