Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootwinkelbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. De gemeente Haarlem biedt daarnaast een aantal aanvullende lokale maatregelen om Haarlemse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Vragen en antwoorden

Vragen over automatische incasso Cosensus

Ondanks de mededeling dat gemeentelijke belastingen worden uitgesteld tot 1 juli, is er door Cocensus op 30 april bij sommige ondernemers toch geld van de rekening afgeschreven. Dat is gebeurd bij die ondernemers die Cocensus gemachtigd hebben middels een automatische incasso. Deze kan helaas niet eenzijdig worden stopgezet. Wanneer ondernemers de incasso wel willen stopzetten,  of willen overleggen welke consequenties stopzetten heeft is het advies contact met Cocensus op te nemen voor maatwerk. belastingen@cocensus.nl of 023-5563400.

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet.
Lees de informatie en vraag direct aan.

Voor wie is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren?

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Kijk op de website van de Rijksoverheid wie er in aanmerking komt voor het steunpakket. Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming kunt u die online indienen via de website van RVO.nl

Voor ondernemers met personeel

Wilt u weten over hoe u moet omgaan met bijvoorbeeld werktijden spreiden en hoe u besmetting kan voorkomen?
De meest recente informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Welke financiële tegemoetkomingen zijn er vanuit de Rijksoverheid?  
De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Bekijk de meest actuele informatie over financiële regelingen.
Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KVK.

Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.
Meer informatie over deze maatregel

   

Gemeentelijke maatregelen

De coronacrisis raakt vele ondernemers in Nederland bijzonder hard, dus ook vele Haarlemse ondernemers. De gemeente Haarlem biedt naast de regelingen van de Rijksoverheid een aantal aanvullende lokale maatregelen om Haarlemse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen.

 • De betaling van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. Hierbij gaat het om onroerendzaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en de bijdrage BedrijfsInvesteringsZone (BIZ). Begin juni 2020 wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.
 • De gemeente geeft uitstel van betaling aan ondernemers voor lopende vorderingen van de gemeente en stuurt geen boetes of verhogingen. Dit is maatwerk. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14023, antwoord@haarlem.nl.
 • Voor restaurants en cafés met terrassen en winkels geldt dat de precariobelasting is uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. Dit uitstel gaat automatisch, u hoeft daar niets voor te doen. In juni wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.
 • Voor de reguliere evenementen die de gemeente subsidieert en die door het coronavirus niet doorgaan worden in overleg met de organisaties de al gemaakte subsidiabele kosten vergoed. De gemeente gaat hier coulant mee om en denkt mee met de organisaties.
 • De gemeente maakt uitstaande betalingen aan ondernemers zo spoedig mogelijk over.

Noodopvang voor kinderen

Hier vindt u meer informatie over noodopvang.

Horeca

Mag mijn horecazaak open blijven als er genoeg ruimte wordt gegarandeerd tussen de klanten?
Tot en met dinsdag 19 mei is het niet toegestaan om zaken open te houden waar ter plaatse eten of drinken verkocht en gegeten wordt. Het is wel toegestaan klanten bestellingen te laten afhalen. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dichter dan 1,5 meter op elkaar staan, eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Ook mag u eten laten bezorgen.

Mag mijn coffeeshop wél openblijven als klanten enkel kunnen afhalen?
Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden. Ook hier geldt een minimale afstand tussen personen van 1,5 meter.

Vallen standplaatsen en kiosken ook onder de horecamaatregel?
Nee, afgeven van klaargemaakt voedsel mag wel, gelegenheid bieden om ter plekke te gebruiken mag niet. Voor meer informatie over de maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden kunt u terecht op de website van KHN. 

 

Markten

Blijven de markten in Haarlem open?
Ja, voorlopig blijven de markten open. Wel komt er extra ruimte tussen de kramen. Wilt u de markt bezoeken? Houd dan voldoende afstand van andere mensen. En blijf thuis als u ziek of verkouden bent.

Welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen op de markten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
De richtlijnen van het kabinet en de RIVM worden in acht genomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat eten alleen afgehaald mag worden en niet ter plekke mag worden genuttigd. De ondernemersorganisatie voor ambulante handel CVAH heeft extra tips uitgegeven. 

Mijn winkel heeft aangepaste openingstijden, hoe kan ik bevoorraden?

Veel winkels in het centrum hebben aangepaste openingstijden in verband met het coronavirus. De gemeente hanteert daarom een coulant beleid om leveranciers toe te laten tot het winkelgebied. Zij kunnen later binnenkomen en later uitrijden. De leverancier moet dan wel bij de desbetreffende paal het nummer van de meldkamer bellen: 023-511 4950.

Waar kan ik beeldmateriaal vinden om te gebruiken in mijn winkel?

De rijksoverheid heeft verschillende afbeeldingen die u kunt gebruiken om bezoekers te wijzen op het feit dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Scroll naar beneden voor posters en afbeeldingen voor social media

Hier een directe link naar de poster.

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Lees hier meer over de cruciale beroepsgroepen.

Geen of minder bedrijfsafval en vragen over uw afvalcontract?

Neem contact op met uw eigen afvalinzamelaar. Veel Haarlemse ondernemingen hebben een contract met Spaarnelanden. Spaarnelanden stelt facturering van abonnementen voor bedrijfsafvalinzameling uit bij ondernemers wiens zaak op last van de overheid is gesloten en die daardoor geen bedrijfsafval meer aanleveren. Het uitstel van facturering geldt voor de hele periode van gedwongen sluiting.  

Let op: dit geldt voor bedrijven met een contract bij Spaarnelanden. Niet te verwarren met andere inzamelaars, of met huishoudelijk afval.   

Met welke vraag kunt u waar terecht?

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus?

Meer informatie

Tijdelijk werk zoeken

Bent u zzp’er en zoekt u tijdelijk ander werk? U kunt bijvoorbeeld aan de slag via een uitzendbureau. In de regio zijn diverse uitzendbureaus actief. Gemeente Haarlem werkt nauw samen met Agros BV, agros.nl. Agros biedt aan om te bemiddelen bij werk. Aan deze bemiddeling zijn geen kosten verbonden.
Voor vacatures in en buiten de regio Zuid-Kennemerland kunt u ook kijken op werk.nl, de website van het UWV.

Information for businesses about the coronavirus

What is the government doing to help businesses?

The government has announced a support package for SMEs, self-employed people and large businesses. The support package should ensure that companies can keep paying their staff and offers self-employed people a way to bridge the gap. There are also options to ensure that the money stays in the companies.

On the website of the Government of the Netherlands you can find an overview of all new measures to preserve jobs and for the economy.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond het coronavirus via www.haarlem.nl/coronavirus