IJsbaanlaan ontwikkeling woningbouw

Haarlem is een populaire stad om in te wonen en er is veel vraag naar huizen. Rond het Kennemer Sportcentrum ligt een groot parkeerterrein. De gemeente gaat samen met woningcorporatie Elan Wonen onderzoeken of op het parkeerterrein ook ruimte is voor (sociale) woningbouw en eventueel sport/recreatie. Elan Wonen gaat onderzoeken op welk deel van deze locatie gebouwd kan worden.

Actueel

Op 19 september 2019 stelde de gemeenteraad de Startnotitie IJsbaanlaan e.o. vast

Bekijk de startnotitie (onder agendapunt 15).

In de startnotitie wordt beschreven waar dit project aansluit bij het beleid van de gemeente en waar het project mogelijk van afwijkt en dus nog verder onderzoek nodig is.

Planning

Met het vaststellen van de startnotitie wordt de initiatieffase afgerond. In de volgende definitiefase worden de kaders voor de verdere uitwerking opgesteld. De planning is:

  • Stedenbouwkundig programma van eisen (1e kwartaal van 2020)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw H. Beelen. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.