Houtplein e.o. herinrichting

In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat het eerder vastgestelde ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving niet wordt uitgevoerd. De raad wil een nieuw ontwerp waarin omwonenden, ondernemers, wijkraden en belanghebbenden volop kunnen participeren De partners in de stad en de gemeente Haarlem gaan voor een gastvrije en goed functionerende entree. Het plein heeft een belangrijke functie voor het openbaar vervoer en het doorgaande fietsverkeer. Door de herinrichting van het plein en de omgeving worden deze functies en de leefomgeving sterk verbeterd.

Het projectgebied betreft niet alleen het Houtplein maar ook een groot deel van de Tempeliersstraat, begin Wagenweg en Frederikspark, de ventweg van de Dreef, Wagemakerslaan, Houtbrug en Wijde Geldelozepad.

Actueel

Na de herinrichting van het Houtplein moeten bewoners, ondernemers, OV-gebruikers, fietsers, voetgangers en bezoekers het plein ervaren als een veilige en prettige omgeving. De gemeente vindt het belangrijk om al deze gebruikers te betrekken bij het ontwerp van het plein. Daarom organiseert de gemeenten verschillende bijeenkomsten en gesprekken.

Participatieplatform

Sinds 13 juni 2018 is er een online participatieplatform beschikbaar. Bezoekers kunnen hun ideeën of vragen achterlaten op het platform. Vragen en antwoorden zijn voor iedere bezoeker te zien. De verschillende stappen in het ontwerpproces worden zichtbaar en bezoekers kunnen daar hun mening over geven. Vanaf 25 juli 2018 zijn er 3 verkeerskundige varianten gepubliceerd. Bezoekers van het platform kunnen over deze varianten hun mening geven.

Informatieavond(en)

Op woensdag 13 juni 2018 was er een informatieavond voor belanghebbenden. Tijdens de informatieavond konden belanghebbenden aangeven wat hun wensen zijn voor de inrichting van het Houtplein en omgeving. Ontwerpers gaan nu aan de slag met het eerste verkeerskundige plan. Dit verkeerskundig plan wordt de basis voor het hele inrichtingsplan. Op 12 juli 2018 was de tweede informatieavond en werden de verschillende verkeerskundige varianten gepresenteerd. Deze zijn inmiddels geplaatst op het online participatieplatform. Landschapsarchitect Wim Voogt van OKRA gaf zijn visie op het gebied. Op basis van input van de informatieavond en het online participatieplatform wordt verkeerskundig plan opgemaakt. Daarmee gaat de architect aan de slag om te komen tot het Voorlopig Ontwerp (VO).

Op maandag 24 september vindt de 3e participatiebijeenkomst plaats waar het concept van het Voorlopig Ontwerp wordt gepresenteerd. Deze avond wordt gehouden in Hotel Raecks, Raaks 1 in Haarlem en is van 19.00 tot 21.00 uur.

Informatiebijeenkomst 17 oktober

Op woensdag 17 oktober 2018 is er een inspraakbijeenkomst, van 16.30 tot 19.30 uur in het Carlton Square Hotel (Baan 7, 2012 DB Haarlem). Tijdens deze bijeenkomst kunnen mensen vragen stellen over het voorlopige ontwerp aan medewerkers van de gemeente. Belanghebbenden kunnen ook direct hun inspraakreactie geven. Er is geen centrale presentatie van het voorlopig ontwerp. Mensen kunnen langskomen wanneer het hun het beste uitkomt.

Inspraak voorlopig ontwerp 2 oktober tot en met 12 november

Het voorlopige ontwerp (VO)is vrijgegeven voor inspraak. Inspraak is mogelijk van 2 oktober tot en met maandag 12 november 2018. Gedurende deze periode kan iedereen zijn/haar zienswijze indienen.

Inspraakreactie

Reacties (ook wel zienswijze genoemd) stuurt u per e-mail aan projecten@haarlem.nl. U kunt uw reactie ook per brief sturen naar gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. de heer R. Admiraal. De gemeente wil ook graag horen als u het met het ontwerp eens bent.

Voorlopig ontwerp ter inzage

Het voorlopige ontwerp is te bekijken op www.houtpleininbeeld.nl.
Het ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Achtergrond

Het huidige Houtplein was ooit gelegen net buiten de Houtpoort, één van de toegangspoorten van de stad. Later hét beginpunt van de Dreef (die oorspronkelijk doorliep tot aan Restaurant Dreefzicht). Hoewel het een plein wordt genoemd is het vooral een brede straat die al lange tijd een belangrijke schakel vormt in de toegang tot de stad. De laatste decennia vooral voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Het gebied oogt nu rommelig en het ontbreekt aan gastvrijheid; iets wat verwacht mag worden als de toegang tot het zuidelijke deel van het oude centrum van Haarlem. Door het intensieve gebruik met diverse functionaliteiten moet een nieuw evenwicht gevonden worden in functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Na de herinrichting moet het Houtplein en omgeving een leefomgeving vormen die aan alle gebruikers zoveel mogelijk tegemoet komt. Bewoners, ondernemers, OV-gebruikers, fietsers, voetgangers en bezoekers moeten een veilige en prettige omgeving ervaren. Een plek waar het aangenaam wonen en verblijven is voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad.

Projectpartners

Witteveen+ Bos voert in opdracht van de gemeente Haarlem het projectmanagement uit.

Houtplein in beeld

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Miltenburg. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Omgevingsmanager Herman Opmeer, 06 - 463 77 464, e-mail herman@opmeercommunicatie.nl.