Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), onder andere tussen Haarlem, IJmuiden en Beverwijk. De route in Haarlem gaat via de Schoterweg en de Rijksstraatweg. Voor een betere doorstroming van de bus en een grotere veiligheid voor met name fietsers worden meerdere kruisingen langs deze route beter ingericht. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tussen november 2019 en september 2020.

Actueel

Planetenlaan

Er wordt nog gewerkt aan de riolering onder de kruising van de Rijksstraatweg met de Planetenlaan.

Muiderslotweg en Jan Camperstraat

Van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 11 september 2020 wordt er gewerkt aan de kruising van de Rijksstraatweg met de Muiderslotweg en de Jan Camperstraat. Het wegdek, de fietspaden en oversteekplaatsen worden aangepast. Bekijk meer informatie onder Bereikbaarheid Muiderslotweg en Jan Camperstraat. Omwonenden ontvangen hierover een brief.

Bereikbaarheid Muiderslotweg en Jan Camperstraat

Tijdens de werkzaamheden van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 11 september kan autoverkeer niet vanaf de Rijksstraatweg de Muiderslotweg en Jan Campertstraat in en uitrijden. Tijdelijke verkeerslichten en/of verkeersregelaars zorgen voor een goed verloop. Voor fietsers en voetgangers geldt geen aanpassing, zij kunnen langs de werkzaamheden.

Werkzaamheden weekend 4 – 7 september

In het weekend van vrijdag 4 september vanaf 20.00 tot en met maandag 7 september 05.00 uur wordt het asfalt vervangen op de kruising en is deze afgesloten voor al het verkeer (auto’s, voetgangers en fietsers). Er is dan een omleiding.

Werkzaamheden 7 – 11 september ook ’s nachts

In de week van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek. Verkeer wordt dan begeleid door verkeersregelaars. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september in de nacht doorgewerkt.

Omleidingen bussen

Verschillende buslijnen rijden om / gaan omrijden tijdens de uitvoering van dit project. Dit geldt voor buslijnen 3, 73, 244, 385, 568 en N80. Op de website van Connexxion staat meer informatie over de wijzigingen. 

Planning

In november 2019 startte aannemer Compeer Infra met de eerste werkzaamheden. De planning is:

  • 17 augustus - 11 september 2020: kruisingen Muiderslotweg en Jan Camperstraat met de Rijksstraatweg
  • September 2020: kruisingen Maasstraat / Rijksstraatweg en Vergierdeweg / Leeuwerikstraat
  • September 2020: Delftplein en Vlietweg

Documenten

Contact

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan Klaas van der Voet, omgevingsmanager van aannemer Compeer Infra. U kunt hem bereiken via 06-10 00 03 72 of via omgevingsmanagement@compeer-bv.nl.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is Walter Vroom. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.