Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), onder andere tussen Haarlem, IJmuiden en Beverwijk. In 2013 is besloten dat de route in Haarlem via de Schoterweg en de Rijksstraatweg loopt. Voor een betere doorstroming van de bus en een grotere veiligheid voor, met name, fietsers, moeten meerdere kruisingen langs deze route beter worden ingericht. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tussen november 2019 en september 2020.

De werkzaamheden op de Zaanenlaan lopen uit waardoor de hele planning opschuift.

Actueel

De 1e werkzaamheden van dit project zijn in november 2019 gestart. 

Van Nesstraat en Ambachtstraat
De werkzaamheden aan de Van Nesstraat en de Ambachtstraat zijn afgerond. Vanwege slecht weer was het niet mogelijk om de belijning op de weg aan te brengen. Dit wordt later aangebracht. 

Planning

In november 2019 is aannemer Compeer Infra gestart met de eerste werkzaamheden. De planning is als volgt:

 • 10 februari – 20 maart 2020: kruising Zaanenlaan / Zaanenstraat / Rijksstraatweg
 • 23 maart 2020 – 15 juni 2020: kruisingen Jan Gijzenkade / Rijksstraatweg en Minahassastraat / Rijksstraatweg
 • Juni 2020: kruising Generaal Spoorlaan & Tesselschadeplein / Rijksstraatweg (Marsmanplein)
 • Juli 2020: kruising Muiderslotweg / Rijksstraatweg
 • Augustus 2020: kruisingen Maasstraat / Rijksstraatweg en Vergierdeweg / Leeuwerikstraat
 • September 2020: Delftplein en Vlietweg

Inloopavond 10 maart, Bibliotheek Haarlem Noord

Op dinsdag 10 maart organiseert gemeente Haarlem een inloopavond over de werkzaamheden aan de kruising Jan Gijzenkade / Rijksstraatweg. U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen in de Bibliotheek Haarlem Noord, aan de Planetenlaan 170. U bent van harte welkom om dan uw vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente en aannemer Compeer Infra. 

Bereikbaarheid Zaanenlaan en Zaanenstraat

De werkzaamheden op de kruising Zaanenlaan – Zaanenstraat lopen 1 week uit. Hieronder staat de actuele planning.

Werkzaamheden Zaanenlaan en Zaanenstraat duren tot en met 23 maart

Het wegdek, de fietspaden en oversteekplaatsen aan de kruising van de Rijksstraatweg met de Zaanenlaan en Zaanenstraat worden aangepast. Tot en met 23 maart geldt eenrichtingsverkeer voor autoverkeer. Verkeer richting het station kan gewoon doorrijden. Verkeer richting het Delftplein wordt omgeleid via de Spaarndamseweg. Voor fietsers en voetgangers geldt geen omleiding, zij kunnen altijd langs de werkzaamheden.

Omleiding autoverkeer in 3 fasen

Doorgaand autoverkeer van de Zaanenlaan naar de Zaanenstraat en andersom is tot en met 23 maart niet mogelijk. Er wordt gewerkt in 3 fasen:

 • Fase 1: tot en met met 4 maart is de toegang vanaf en naar de Zaanenlaan afgesloten voor autoverkeer.
  Bekijk fase 1 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten en de rode pijlen zijn de rijrichtingen die wel mogelijk zijn.
 • Fase 2: van 4 maart tot en met 20 maart is de toegang vanaf en naar de Zaanenstraat afgesloten voor autoverkeer.
  Bekijk fase 2 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten en de rode pijlen zijn de rijrichtingen die wel mogelijk zijn.
 • Fase 3: van vrijdagavond 20 maart 20.00 uur tot en met maandagmorgen 23 maart 6.00 uur is het hele kruispunt afgesloten voor autoverkeer. Het asfalt wordt vernieuwd. Dit weekend is er geen verkeer mogelijk op de kruising. Er wordt een omleiding ingesteld. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt dit weekend ook in de nacht doorgewerkt.
  Bekijk fase 3 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten en de rode pijlen zijn de rijrichtingen die wel mogelijk zijn.

Bussen rijden om

Bussen die in noordelijke richting (richting het Delftplein en Velsen) rijden, gaan omrijden. Hiervoor worden tijdelijke haltes in gebruik genomen langs de omleidingsroute.

Bereikbaarheid Jan Gijzenkade en omliggende kruisingen

Werkzaamheden aan de Jan Gijzenkade en omliggende kruisingen duren van 2 maart tot en met 15 juni.

Werkzaamheden Liander

Liander voert rondom de Jan Gijzenkade werkzaamheden uit ter voorbereiding op de herinrichting. Daardoor zijn de Minahassastraat (gepland 2 t/m 6 maart) en de Jan Gijzenkade zuid-oost (gepland 9 t/m 13 maart) afgesloten ter hoogte van de kruising met de Rijksstraatweg. Tenslotte wil Liander tussen 16 en 20 maart de hoofdgasleiding onder de stoep voor Jan Gijzenkade 163 t/m 177 verleggen en vervangen.
Bekijk hier de afsluitingen

Omleiding verkeer in 4 fasen

 • Fase 1: van 23 maart tot en met 24 april, dan is het niet mogelijk om vanaf de Sillemstraat, Minahassastraat en Jan Gijzenkade (zijde Indische Buurt) de Rijksstraatweg in te rijden en andersom ook niet. 
  Bekijk fase 1 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten.
 • Fase 2: van 25 april tot en met 15 mei, dan is het niet mogelijk om vanaf de Jan Gijzenkade (Spaarndamseweg zijde) de Rijksstraatweg in of uit te rijden in te rijden en andersom ook niet. 
  Bekijk fase 2 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten.
 • Fase 3: van 16 mei tot en met 12 juni, dan is het niet mogelijk om vanaf de Jan Gijzenkade (Randweg zijde) en de Planetenlaan de Rijksstraatweg in of uit te rijden. Het gedeelte van de Planetenlaan tussen de Rijksstraatweg en de Sportweg is afgesloten voor verkeer. . 
  Bekijk fase 3 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten.
 • Fase 4: weekend van vrijdag 12 juni 20.00 uur tot en met maandag 15 juni 6.00 uur, dan is de Rijksstraatweg vanaf de Sillemstraat t/m de Jan Gijzenkade, inclusief de aanliggende kruispunten, afgesloten voor autoverkeer in beide richtingen. 
  Bekijk fase 4 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten.

Omleidingen bussen en nieuwsbrief Connexxion

Verschillende buslijnen rijden om / gaan omrijden tijdens de uitvoering van dit project. Dit geldt voor buslijnen 2, 3, 73, 244, 385 en 568. Op de website van Connexxion staat meer informatie over de wijzigingen. 

Connexxion verstuurt een speciale nieuwsbrief over de omleidingen tijdens de uitvoering van dit project. U kunt zich hiervoor inschrijven op de website van Connexxion.

Documenten

Contact

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan Klaas van der Voet, omgevingsmanager van aannemer Compeer Infra. U kunt hem bereiken op 06-10000372 of via omgevingsmanagement@compeer-bv.nl.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is Walter Vroom. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.