Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), onder andere tussen Haarlem, IJmuiden en Beverwijk. In 2013 is besloten dat de route in Haarlem via de Schoterweg en de Rijksstraatweg loopt. Voor een betere doorstroming van de bus en een grotere veiligheid voor, met name, fietsers, moeten meerdere kruisingen langs deze route beter worden ingericht. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tussen november 2019 en september 2020.

De werkzaamheden bij de Jan Gijzenkade duren langer dan verwacht. De actuele planning is de vinden onder ‘Bereikbaarheid Jan Gijzenkade en omliggende kruisingen.’

Actueel

De werkzaamheden van fase 1 en 2 aan de Jan Gijzenkade gaan langer duren dan voorzien. Aanemer Compeer Infra kwam tijdens de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden in de ondergrond tegen, daarnaast moeten zij ook werken met extra maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Tegelijkertijd is de verkeersdrukte door die maatregelen sterk afgenomen. Daarom is besloten fase 1 en fase 2 gelijktijdig uit te voeren. Fase 1 zal later eindigen, en fase 2 is eerder gestart. Door deze fases gelijktijdig uit te voeren lopen we een deel van de vertraging in en kan  de kruising Jan Gijzenkade / Rijksstraatweg eind juni opgeleverd worden.

De 1e werkzaamheden van dit project zijn in november 2019 gestart.

Planning

In november 2019 is aannemer Compeer Infra gestart met de eerste werkzaamheden. De planning is als volgt:

 • 23 maart 2020 – 29 juni 2020: kruisingen Jan Gijzenkade / Rijksstraatweg en Minahassastraat / Rijksstraatweg
 • Juli 2020: kruising Generaal Spoorlaan & Tesselschadeplein / Rijksstraatweg (Marsmanplein)
 • Augustus 2020: kruising Muiderslotweg / Rijksstraatweg
 • September 2020: kruisingen Maasstraat / Rijksstraatweg en Vergierdeweg / Leeuwerikstraat
 • September 2020: Delftplein en Vlietweg

Bereikbaarheid Jan Gijzenkade en omliggende kruisingen

De werkzaamheden van fase 1 en 2 gaan langer duren dan voorzien. Aannemer Compeer Infra kwam tijdens de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden in de ondergrond tegen, daarnaast moeten zij ook werken met extra maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Tegelijkertijd is de verkeersdrukte door die maatregelen sterk afgenomen. Daarom is besloten fase 1 en fase 2 gelijktijdig uit te voeren. Fase 1 zal later eindigen, en fase 2 is eerder gestart. Door deze fases gelijktijdig uit te voeren lopen we een deel van de vertraging in en kan de kruising Jan Gijzenkade / Rijksstraatweg eind juni worden opgeleverd.

 • Fase 1: tot en met 2 juni is het niet mogelijk om vanaf de Sillemstraat, Minahassastraat en Jan Gijzenkade (zijde Indische Buurt) de Rijksstraatweg in te rijden en andersom ook niet. 
  Bekijk fase 1 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten.
 • Fase 2: tot en met 2 juni is het niet mogelijk om vanaf de Jan Gijzenkade (Spaarndamseweg zijde) de Rijksstraatweg in of uit te rijden in te rijden en andersom ook niet. 
  Bekijk fase 2 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten.
 • Fase 3: van 3 juni tot en met 29 juni, dan is het niet mogelijk om vanaf de Jan Gijzenkade (Randweg zijde) en de Planetenlaan de Rijksstraatweg in of uit te rijden. Het gedeelte van de Planetenlaan tussen de Rijksstraatweg en de Sportweg is afgesloten voor verkeer. . 
  Bekijk fase 3 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten.
 • Fase 4: weekend van vrijdag 26 juni 20.00 uur tot en met maandag 29 juni 5.00 uur, dan is de Rijksstraatweg vanaf de Sillemstraat t/m de Jan Gijzenkade, inclusief de aanliggende kruispunten, afgesloten voor autoverkeer in beide richtingen.
  Bekijk fase 4 op de kaart (jpeg). Het oranje gedeelte is afgesloten.

Omleidingen bussen en nieuwsbrief Connexxion

Verschillende buslijnen rijden om / gaan omrijden tijdens de uitvoering van dit project. Dit geldt voor buslijnen 3, 73, 244, 385, 568 en N80. Op de website van Connexxion staat meer informatie over de wijzigingen. 

Connexxion verstuurt een speciale nieuwsbrief over de omleidingen tijdens de uitvoering van dit project. U kunt zich hiervoor inschrijven op de website van Connexxion.

Documenten

Contact

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan Klaas van der Voet, omgevingsmanager van aannemer Compeer Infra. U kunt hem bereiken op 06-10000372 of via omgevingsmanagement@compeer-bv.nl.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is Walter Vroom. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.