Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), onder andere tussen Haarlem, IJmuiden en Beverwijk. De route in Haarlem gaat via de Schoterweg en de Rijksstraatweg. Voor een betere doorstroming van de bus en een grotere veiligheid voor met name fietsers worden meerdere kruisingen langs deze route beter ingericht. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tussen november 2019 en september 2020.

Actueel

Omleidingen bussen

Documenten

Contact