Hoe werkt de Wmo?

Hebt u een vraag over hulp of hulpmiddelen zodat u bijvoorbeeld thuis kunt blijven wonen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt het probleem zelf oplossen. Wij noemen dit een eigen kracht oplossing.
  • Iemand uit uw eigen omgeving kan u helpen
  • In uw wijk is hulp te vinden. Dit zijn algemene voorzieningen en valt onder de sociale basis
  • U krijgt hulp vanuit andere wetten. Bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg,  Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.
  • U hebt hulp nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Een combinatie van deze vijf.

Wat kunt u zelf doen?

Hulp in de wijk

Kan de gemeente helpen?