Herinrichting bushaltes Rustenburgerlaan

Gemeente Haarlem gaat de bushaltes aan de Rustenburgerlaan en de directe omgeving van de haltes opnieuw inrichten. Beide bushaltes zijn nu te klein om 2 bussen tegelijkertijd te laten stoppen bij de halte. Hierdoor ontstaan regelmatig opstoppingen op de rijbaan vanwege wachtende bussen voor de halte. Daarnaast kruisen de bussen naar de halte de fietsstrook. Dit ervaren fietsers als onveilig. Om het verkeer en de bussen beter te laten doorstromen en de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren, vernieuwen we de haltes.

Bij dit project maakt de gemeente gebruik van subsidie van de Provincie Noord-Holland voor doorstroming van het openbaar vervoer.

Bushaltes

De nieuwe haltes zijn groter zodat er 2 bussen achter elkaar kunnen staan. Voor de fietsers komen er vrij liggende fietspaden om de haltes heen. De noordelijke halte (kant van het Rozenprieel) verplaatsen we hiervoor richting huisnummerr 47-49. De zuidelijke halte (kant Welgelegen) blijft op de bestaande plek.

Om de nieuwe haltes te realiseren verdwijnen er 9 parkeerplaatsen aan de noordzijde en 4 bomen (3 aan de noord en 1 aan de zuidzijde).

Het schetsontwerp voor de nieuwe haltes is vastgesteld door het college van B en W. Bekijk het schetsontwerp. Deze kunt u ook zien via de knop ‘’denk mee’’.

Inrichting rondom de haltes

De locatie en grootte van de haltes ligt vast, maar er is nog wel ruimte om mee te denken over de inrichting van de directe omgeving van de bushaltes.

De voornaamste uitgangspunten hierbij zijn:

  • Extra ruimte voor fietsparkeren
  • 4 nieuwe bomen terugplanten
  • Vergroening van de halte-omgeving met ‘green to colour’ concept*
  • Goede toegankelijkheid voor minder validen
  • Geldende wet en regelgeving voor halterinrichting, fietspaden enz.

Omdat veel reizigers gebruik maken van de bushaltes op de Rustenburgerlaan is ook het wachtcomfort belangrijk.
 
* Het green-to-colour concept passen we op meerdere plaatsen in Haarlem inmiddels succesvol toe. Het betekent dat we kleurrijke en afwisselende vaste planten toepassen in bakken of plantvakken. Eén van de voordelen is dat de planten snel dichtgroeien en er weinig kans is op onkruid en zwerfvuil.

Denk mee

Wij horen graag uw mening! U kunt tot en met woensdag 3 juni via het online vragenformulier meedenken over de inrichting rondom de bushaltes. 

Denk mee! Ga naar het online vragenformulier

Proces en planning

Via de vragenlijst onder de knop ‘’denk mee’ willen wij polsen hoe u denkt over de nieuwe haltes. 
Aan de hand van de resultaten die de vragenlijst oplevert, organiseren we online bijeenkomsten voor bewoners en belanghebbenden waarin we meer ingaan op het ontwerp en de wensen vanuit de omgeving. 
Het doel is om, waar mogelijk, uw input mee te nemen bij het uitwerken van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp (VO). 

Uiteraard krijgt iedereen vervolgens de mogelijkheid om officieel te reageren op dit VO in de inspraakprocedure die daarna volgt. Door de coronacrisis vindt vooralsnog het hele participatietraject en de inspraak volledig digitaal plaats, wij vragen uw begrip daarvoor.

De huidige planning is om vóór de zomervakantie de digitale bijeenkomsten te houden zodat er na de vakantie het VO de inspraak in kan.

De realisatie van de haltes start naar verwachting medio 2021.

Onze vaste partner in het proces van ontwerpen en communicatie is het ingenieursbureau Witteveen & Bos.