Herinrichting bushaltes Rustenburgerlaan

Gemeente Haarlem gaat de bushaltes aan de Rustenburgerlaan en de directe omgeving van de haltes opnieuw inrichten. Beide bushaltes zijn nu te klein om 2 bussen tegelijkertijd te laten stoppen bij de halte. Hierdoor ontstaan regelmatig opstoppingen op de rijbaan vanwege wachtende bussen voor de halte. Daarnaast kruisen de bussen naar de halte de fietsstrook. Dit ervaren fietsers als onveilig. Om het verkeer en de bussen beter te laten doorstromen en de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren, vernieuwen we de haltes.

Bij dit project maakt de gemeente gebruik van subsidie van de Provincie Noord-Holland voor doorstroming van het openbaar vervoer.

Planning

Bushaltes

Inrichting rondom de haltes

Uitkomst enquête

Veel gestelde vragen algemeen

Veel gestelde vragen bushaltes

Veel gestelde vragen inrichting rondom bushaltes