Harmenjansweg herinrichting

Na alle bouwwerkzaamheden aan het Scheepmakerskwartier worden in 2019/2020 de Harmenjansweg, Windasstraat en Kelderwindkade opnieuw ingericht. Het ontwerp is in de eerste helft van 2017 gemaakt en de buurt is hier nauw bij betrokken.
Het uitgangspunt is dat de Harmenjansweg wordt ingericht als een fietsstraat. Door de hoge parkeerdruk in de buurt plant de gemeente extra parkeerplaatsen op de Harmenjansweg.

Actueel

Alle inspraakreacties zijn verwerkt in het definitief ontwerp (DO). Het DO voor de herinrichting van de Harmenjansweg, de Windasstraat en de 2e fase van de Kelderwindkade is op 28 november vastgesteld door het college van b en w.

Het streven is om in 2018 en 2019, afhankelijk van de voortgang van de 2e fase van het Scheepmakerskwartier, de Kelderwindkade te realiseren. Eind 2019 zal gestart worden met de Windasstraat en de Harmenjansweg. De oplevering wordt medio 2020 verwacht.

Bekijk het DO (pdf, 7 MB).

Planning

De uitvoering start als alle bouwwerkzaamheden in de buurt zijn afgerond, rond 2019/2020.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Tobben. Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom dit project? Neem dan contact met hem op via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.