Handhaving

Handhaving houdt zich bezig met parkeeroverlast, jeugdoverlast, overlast door mensen bijvoorbeeld op straat of in parken, horecaoverlast, overlast van afval op straat, hondenpoep, fietswrakken en verkeersoverlast (fietsers en brommers in voetgangersgebied).

Handhavers kunnen in Haarlem controleren of bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich aan de regels houden. Deze regels van de gemeente staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Maar ook in (een deel van) de Wegenverkeerswet en de Drank en Horecawet.

Overlast of overtreding melden

Wilt u een melding maken van overlast of een overtreding? Maak online een melding.

Direct handhaving nodig

Heeft u handhaving direct nodig? Denk hierbij aan jeugdoverlast, mensen die overlast geven op straat, parkeeroverlast of horecaoverlast. Dan belt u naar 023 511 4950. U krijgt een meldcentralist te spreken.

De meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur.

Bodycams

Inloopspreekuur met uw wijkhandhaver

Handhaving op YouTube, Twitter en Instagram