Haarlemse StudieLening

De Haarlemse StudieLening is een rentevrije lening bedoeld voor lesgeld en leermiddelen. Met deze lening kunt u een opleiding of studie volgen en zo uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De StudieLening is geen vervanging van de gewone studiefinanciering. U vraagt de StudieLening schriftelijk aan.

StudieLening aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

U komt voor de StudieLening in aanmerking als u:

  • in het bezit bent van een HaarlemPas
  • minimaal 18 jaar bent
  • uw opleidingsniveau niet hoger is dan mbo-4
  • uw positie op de arbeidsmarkt wilt verbeteren
  • geen belemmerende schulden heeft (zie Belemmerende schulden)
  • de StudieLening aanvraagt voordat u start met de opleiding
  • een offerte van de kosten van de studie en een bewijs van toelating kan tonen. De gemeente kan onderzoeken of u echt met de studie bent gestart.

U kunt eenmalig gebruikmaken van de StudieLening. De StudieLening is alleen bestemd voor studiekosten aan een erkende opleiding. De lening kunt u alleen aanvragen voor opleidingen die u voorbereiden op een baan ('arbeidsmarktrelevant'). Bij twijfel over de relevantie van de studie kan de gemeente hiernaar onderzoek doen.

Lesgeldtermijnen die u al heeft betaald voordat u de aanvraag voor de StudieLening deed, krijgt u niet meer vergoed uit de StudieLening.

HaarlemPas

Hoogte lening

U kunt minimaal € 150 en maximaal € 3.000 lenen. U ontvangt de lening als u lesgeld en leermiddelen moet betalen. U moet daarvoor een factuur tonen. De lening kunt u niet gebruiken voor reiskosten en kantoorartikelen.

Terugbetalen lening

U moet de StudieLening binnen 3 jaar aflossen. Iedere maand lost u 1/36e deel van de totale lening af. U betaalt per maand altijd een minimumbedrag van € 20. De aflossing start binnen 3 maanden na uitbetaling van de lening. Als u tijdens de studie niet kunt aflossen, kunt u een verzoek tot uitstel indienen.

Stopt u met de studie voordat u deze heeft afgerond? Dan kan de gemeente u verplichten de StudieLening meteen in zijn geheel terug te betalen.

Diploma behaald: 10% lening kwijtgescholden

Na het behalen, en overleggen, van uw diploma krijgt u 10% van de lening kwijtgescholden.

StudieLening beperkt beschikbaar

Voor de StudieLening heeft de gemeente een beperkt budget. Als er geen budget meer is, worden er geen leningen verstrekt. Als het budget op is, leest u dat op deze pagina.

Belemmerende schulden

Bij het aanvragen van de StudieLening verklaart u dat u de lening kunt aflossen en dat u geen oude aflossingsverplichtingen heeft die de aflossing van de StudieLening belemmeren.

Bij het behandelen van de aanvraag voor de StudieLening doet de gemeente onderzoek naar lopende leningen en schulden. U krijgt geen lening als de gemeente inschat dat u niet kunt terugbetalen.

Heeft u een schuldenregeling of krijgt u schuldbegeleiding van de afdeling Schulddienstverlening? Overlegt u dan het aanvragen van de StudieLening eerst met het team Schulddienstverlening.

Geen StudieLening bij studiefinanciering

Ontvangt u studiefinanciering (WSF of Wtos)? Dan kunt u geen gebruik maken van de Haarlemse StudieLening. U komt wel in aanmerking voor de StudieLening wanneer u:

  • op grond van uw leeftijd niet langer valt onder de doelgroep van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (u bent ouder dan 30 jaar)
  • voortijdig schoolverlater bent en u op voordracht van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt RMC start met een mbo-opleiding of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De eerste aanschafkosten van materialen voor deze opleiding moeten dan liggen boven de norm aan kosten die in de studiefinanciering is opgenomen. Dit verschilt per opleiding. De mbo-opleiding/vavo moet door het Rijk worden gefinancierd.

Bijdrage werkgever en StudieLening

Betaalt uw werkgever niet of maar gedeeltelijk mee aan uw opleiding? Dan kunt u in aanmerking komen voor een StudieLening.

Ervaringscertificaat (EVC)

Met een ervaringscertificaat kunt u uw ervaring inzetten voor een diploma, zonder dat u daarvoor een opleiding heeft gevolgd. U kunt de StudieLening gebruiken om de kosten van de EVC-procedure te betalen.

Jongeren, tot 27 jaar, die een EVC-aanbieder selecteren, moeten goed nagaan of die aanbieder ook EVC-procedures uitvoert voor jongeren.

Wat is een ervaringscertificaat (Rijksoverheid.nl)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Links

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Minima. U belt hiervoor met telefoonnummer 14 023.