Haarlemse initiatieven dagen uit (right to challenge)

Haarlemmers kunnen de gemeente uitdagen om taken van de gemeente of haar partners uit te voeren of over te nemen. Bewoners kunnen het soms goedkoper of beter. Of hebben door draagvlak in de buurt maatschappelijke meerwaarde. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld het buurtplantsoen zelf onderhouden en daar een vergoeding voor ontvangen die gelijk is aan de kosten van onze professionele onderhoudspartner.

Wilt u een uitdaaginitiatief bij de gemeente indienen? Dat kan. U kunt een afspraak maken door te mailen naar initiatief@haarlem.nl.

Heeft u een uitdaaginitiatief ingediend? Dan volgt een gesprek. U kunt zich op dit gesprek voorbereiden met het Haarlems Kompas.

Voorwaarden

U heeft uw initiatief ingediend en dan?

Het Haarlems Kompas voor Initiatieven

Meer informatie