Haarlems Klimaatakkoord

Haarlem wil in 2040 aardgasvrij en circulair zijn. En in 2050 moet de stad klimaatbestendig zijn. Alle Haarlemmers zijn nodig om mee te denken hoe we samen de stad aardgasvrij, circulair en klimaatbestendig maken. Afspraken tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en andere partners komen in het Haarlems Klimaatakkoord. Wilt u aansluiten bij een bestaande afspraak uit het Haarlems Klimaatakkoord of heeft u zelf een idee dat helpt de duurzame doelen te halen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@haarlem.nl. Het Haarlems Klimaatakkoord heeft drie centrale thema’s: energietransitie, circulaire economie en klimaatbestendig. Rondom deze thema’s worden de afspraken gemaakt.

Energietransitie

In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wordt steeds gasvrijer. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. We moeten op zoek naar nieuwe manieren van verwarmen, koken en stoken.

Gemaakte afspraken

Circulaire economie

Haarlem wil in 2040 circulair zijn. Onze grondstoffen raken op en het aantal mensen op onze planeet blijft groeien. Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, is onze economie in de toekomst duurzaam en sterk. Het is hoog tijd voor een nieuw systeem, waarbij producten en materialen een zo hoog mogelijke waarde behouden en we geen afval creëren.

Gemaakte afspraken

Klimaatbestendig

Het klimaat verandert. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen daarvan. De verwachting is dat we vaker te maken krijgen met hevige regenval in korte periodes. En dat er ook langere periodes van droogte en hitte kunnen zijn. We moeten ons voorbereiden om deze gevolgen zoveel mogelijk op te vangen. De gemeente zorgt voor de openbare ruimte en informeert bewoners en ondernemers welke maatregelen ze in hun leef- en werkomgeving kunnen nemen.