Haarlems Klimaatakkoord

Haarlem bruist van de innovatiekracht en energie op het vlak van duurzaamheid. Alle projecten en initiatieven op het gebied van energietransitie, circulariteit en klimaatbestendigheid zijn welkom om mee te doen aan het Haarlems Klimaatakkoord: klein en groot, van eerste ideeën tot langer lopende trajecten en iedereen kan meedoen. Afspraken die volgen uit samenwerkingsverbanden tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en andere partners leggen we vast in het Haarlems Klimaatakkoord. Er zijn al een heleboel Haarlemmers die de kans van de energietransitie en circulaire economie zien en ermee aan de slag zijn. Wilt u aansluiten bij een bestaande afspraak uit het Haarlems Klimaatakkoord of heeft u zelf een idee op het gebied van circulaire economie, klimaatadaptatie of energie? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@haarlem.nl

Voorbeelden van afspraken

Voorbeelden van afspraken die initiatiefnemers en de gemeente Haarlem al hebben gemaakt:

 • De Zonkapel - Het gezamenlijk ontwikkelen van een dakkapel met geïntegreerd duurzaam zonne-energiesysteem.
 • LT Ready - Het ontwikkelen van realistische en betaalbare pakketten van isolatiemaatregelen (gevel, dak, vloer, ramen en ventilatie), waardoor een woning met een lage temperatuur van maximaal 55 graden verwarmd kan worden: Lage Temperatuur ready (LT ready). Dit bereidt de woning voor om van het aardgas af te gaan en over te stappen op duurzame energie.
 • De Zonnet - Het ontwikkelen van een innovatief, technisch, financieel en maatschappelijk haalbare, duurzame warmteoplossing voor het Ramplaankwartier.
 • Green Deal Zorg - Inzet op de thema’s CO2-reductie, circulair werken, verminderen van medicijnresten in water en een gezondheidsbevorderende leefomgeving. Deelnemers verduurzamen aan de hand van de Milieuthermometer Zorg, een keurmerk dat duurzame bedrijfsvoering stimuleert en een vrijstelling geeft voor de verplichte energieaudit.

  • Hartekamp Groep
  • Stichting St. Jacob
  • Zorggroep Reinalda
  • Spaarne Gasthuis
  • Pro Senectute

 • Green Deal ZES: onderzoek vrachtlogistiek over water- doen een onderzoek naar de kansen van vervoer over water in Haarlem om het vrachtwagenvervoer in de stad te verminderen en om te zorgen dat de logistiek in Haarlem schoner wordt.
 • Op naar plasticvrije evenementen – De organisatoren van ProefPark, Parksessies en Houtfestival roepen andere Haarlemse evenementen op om samen de strijd aan te gaan tegen wegwerpplastic.