Haarlem Regenboogstad

In Haarlem telt en doet iedereen mee, ongeacht seksualiteit of afkomst. Om die reden is Haarlem sinds 2012 Regenboogstad. De gemeente spant zich in voor gelijke rechten en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbti’s). Nederland telt in totaal 52 Regenboogsteden. Omdat er helaas nog barrières zijn die sociale acceptatie van deze groepen in de weg staan, blijft Regenboogstad Haarlem zich onverminderd inzetten voor seksuele diversiteit.

Regenboogplan

In het plan: Regenboogstad 2019-2022, Doorgaan op de ingeslagen weg vertelt de gemeente hoe ze met haar Regenboogpartners COC, Gay Haarlem en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) uitvoering geeft aan het Regenboogbeleid voor de periode 2019-2022.

Campagne Haarlem Regenboogstad

Op 11 oktober 2019 lanceerde wethouder Meijs de postercampagne, ‘In Haarlem kies je zelf wie je lief hebt’. De aanleiding voor de campagne is de door de raad aangenomen motie ‘zonder zichtbaarheid geen acceptatie’. De posters hadden als doel mensen erop te wijzen dat iedereen een eigen partnerkeuze mag maken. Haarlem regenboogstad wil dat mensen zich vrij en veilig voelen om zelf een partner te kiezen en wil het respect voor die keuzevrijheid bevorderen. Op de posters toonden verschillende Haarlemse stellen dat je in Haarlem zelf kiest wie je liefhebt.