Haarlem Regenboogstad

In Haarlem telt en doet iedereen mee, ongeacht seksualiteit of afkomst. Om die reden is Haarlem sinds 2012 Regenboogstad. De gemeente spant zich in voor gelijke rechten en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbti’s). Nederland telt in totaal 52 Regenboogsteden. Omdat er helaas nog barrières zijn die sociale acceptatie van deze groepen in de weg staan, blijft Regenboogstad Haarlem zich onverminderd inzetten voor seksuele diversiteit.

Regenboogplan

In het plan: Regenboogstad 2019-2022, Doorgaan op de ingeslagen weg vertelt de gemeente hoe ze met haar Regenboogpartners COC, Gay Haarlem en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) uitvoering geeft aan het Regenboogbeleid voor de periode 2019-2022.

Activiteiten Haarlem Regenboogstad

De Regenboogpartners en de gemeente voeren diverse activiteiten uit het Regenboogplan uit die bijdragen aan de drie pijlers: zichtbaarheid, voorbeeldfunctie en sociale acceptie versterken. Daarnaast is eind 2019 de postercampagne ‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt’ gelanceerd. De posters hebben als doel mensen erop te wijzen dat iedereen een eigen partnerkeuze mag maken. Haarlem Regenboogstad wil dat mensen zich vrij en veilig voelen om zelf een partner te kiezen en wil het respect voor die keuzevrijheid bevorderen. Op de posters tonen verschillende Haarlemse stellen dat je in Haarlem zelf kiest wie je liefhebt. De posters zijn meerdere keren per jaar op verschillende plekken in de stad te zien.