HaarlemPas

Bent u inwoner van Haarlem en heeft u een laag inkomen? Met de HaarlemPas krijgt u korting bij bibliotheken, winkels, op cursussen en culturele en sportactiviteiten. Voor meer informatie belt u naar telefoonnummer 14 023 of met uw klantmanager.

HaarlemPas aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Waar krijgt u korting met de HaarlemPas?

In aanmerking komen voor HaarlemPas

De HaarlemPas is gratis voor Haarlemmers ouder dan 18 jaar, als zij een bepaald inkomen en vermogen hebben.
Studenten die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de HaarlemPas. Behalve als zij kinderen hebben.
Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en wilt u een HaarlemPas aanvragen? Neem dan contact op met afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het telefoonnummer 14 023.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de HaarlemPas, moet uw inkomen onder een bepaalde drempel blijven. De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen. In de tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De inkomensgrenzen zijn onafhankelijk van uw woonsituatie, de zgn. 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. De inkomensgrens is vastgesteld op 115% van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, voldoet u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

  Netto maandinkomen zonder vakantiegeld  Bruto jaarinkomen met vakantiegeld  
Echtpaar € 1.549 € 24.487  
Alleenstaand € 1.084 € 18.569  
Alleenstaand ouder € 1.136 € 19.616  

Inkomensgrenzen als u uw AOW leeftijd heeft bereikt

  Netto maandinkomen zonder vakantiegeld  Bruto jaarinkomen met vakantiegeld  
Echtpaar € 1.667 € 23.706  
Alleenstaand € 1.219 € 17.718  
Alleenstaand ouder € 1.242 € 18.234

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.
Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Vermogen

De HaarlemPas is gratis voor inwoners van de gemeente Haarlem (inclusief Spaarndam-West) ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:

Alleenstaand € 6.020
Alleenstaand ouder € 12.040
Echtpaar € 12.040

De HaarlemPas is ook gratis als u:

  • kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt
  • een minnelijk schuldentraject volgt
  • een schuldsaneringstraject volgt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

HaarlemPas voor kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen én krijgt u een gratis HaarlemPas? Dan krijgen uw thuiswonende kinderen van 4 t/m 17 jaar automatisch ook een HaarlemPas. Vanaf 4 jaar krijgen kinderen met hun HaarlemPas korting op een lidmaatschap van een sportclub en de aanschaf van sportkleding.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Niet genoeg geld om lid te worden van een sportvereniging of cultuurinstelling? Met het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen van 4 t/m 17 jaar sporten, muziek maken, tekenen, dansen en nog véél meer. Voor sporten is de maximale vergoeding € 225. Voor cultuur is de maximale vergoeding € 450. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Jeugdsportpas

Kinderen van 2 t/m 18 jaar met een HaarlemPas kunnen met korting sporten bij SportSupport. Sommige activiteiten zijn gratis. Op www.jeugdsportpas.nl vindt u de sportmogelijkheden per wijk.

Gratis speeltuinabonnement

Gratis speeltuinabonnement (Haarlemse speeltuinen) voor gezinnen met kinderen met een HaarlemPas. Aanmelden kan bij elke Haarlemse speeltuin.

Peuterspeelzaalregeling

Ouders met een HaarlemPas kunnen hun peuter gratis naar de peuterspeelzaal brengen. U hoeft geen ouderbijdrage te betalen. Dit wordt door de peuterspeelzaal geregeld.

Stichting Leergeld

Heeft u een laag inkomen tot 115% van het bijstandsniveau? Maakt u veel extra kosten voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor de extra uitjes op school, de boeken, de ouderbijdrage van school, een fiets of laptop? Is het lastig om deze kosten zelf te betalen? Dan kunt u aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld. Kijk op de website www.leergeld.nl/haarlemzandvoort/ en klik op ‘Doe een aanvraag”. Lees de voorwaarden goed door.

Online of schriftelijk aanvragen

U kunt de HaarlemPas op 2 manieren aanvragen:

  • Online via de pagina Tegemoetkomingen en HaarlemPas
  • Per post met het aanvraagformulier HaarlemPas (pdf)

Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen.

Gratis ID-kaart

Houders van een geldige HaarlemPas kunnen een gratis ID-kaart aanvragen. Voor de aanvraag kunt u direct online een afspraak maken. Als u geen afspraak maakt, houdt u dan rekening met wachttijden in de publiekshal.

Afspraak maken

U maakt een afspraak voor het aanvragen van een ID-kaart via www.haarlem.nl/nederlandse-identiteitskaart/

Wanneer komt u in aanmerking voor een gratis ID-kaart?

  • U heeft een geldige HaarlemPas
  • U heeft de Nederlandse identiteit
  • U heeft geen paspoort en geen ID-kaart of deze documenten verlopen binnen 3 maanden.

Het maken van een pasfoto is voor eigen rekening.

Gratis bibliotheekpas

Het lidmaatschap van het basisabonnement van de bibliotheek is gratis. Op vertoon van uw HaarlemPas en uw geldig identiteitsbewijs kunt u bij alle vestigingen van de bibliotheek Zuid-Kennemerland lid worden (behalve bij de bibliotheek op het Stationsplein). U betaalt wel € 2,50 administratiekosten.

Gemeentelijke zorgpolis

Met ingang van 2018 biedt Haarlem samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid een collectief pakket aan met daarin onder andere een volledig meeverzekerd eigen risico en de vergoeding van de eigen bijdrage Wmo. Deze gemeentelijke zorgpolis is beschikbaar voor iedereen met een HaarlemPas. Kijk op www.gezondverzekerd.nl voor de pakketten en premies.

Haarlemmers met een laag inkomen konden tot en met december 2017 gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering via Zilveren Kruis. Deze verzekering wordt in 2018 niet voortgezet als collectieve ziektekostenverzekering. Wilt u bij Zilveren kruis blijven dan wordt uw polis omgezet in een particuliere verzekering. Wilt u gebruik maken van de voordelen van de gemeentelijke zorgpolis, zorg dan dat u overstapt vóór 1 januari 2018.

HaarlemPas en minimaregelingen

De HaarlemPas is ook een handig hulpmiddel bij het aanvragen van de gemeentelijke minimaregelingen en bijzondere bijstand. Bij de toekenning van de HaarlemPas zijn het inkomen en het vermogen namelijk al vastgesteld.

Bereken uw recht

Folder Extra's voor Haarlemmers met een laag inkomen

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Haarlemmers met een krappe beurs (pdf)

Contact opnemen

Voor meer informatie over de HaarlemPas neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.