HaarlemPas

Bent u inwoner van Haarlem en heeft u een laag inkomen? Met de HaarlemPas krijgt u korting bij bibliotheken, winkels, op cursussen en culturele en sportactiviteiten. Voor meer informatie belt u naar telefoonnummer 14 023 of met uw klantmanager.

HaarlemPas aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Waar krijgt u korting met de HaarlemPas?

Bekijk direct alle HaarlemPas kortingen op deze kaart

 

Sportfonds 50+

Heeft u een HaarlemPas en bent u ouder dan 50 jaar en u sport ook nog graag? Maak dan gebruik van het Sportfonds 50+. U kunt 4 keer een kennismakingsles volgen bij een sportverening. Dat kost € 2,50. Beviel het sporten en heeft u een leuke vereniging gevonden? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen van € 100 voor het lidmaatschap van uw gekozen sportvereniging. Aanvragen? Ga naar www.sportsupport.nl en lees de voorwaarden.

Voorwaarden aan inkomen en vermogen

Als u aan de voorwaarden voldoet, is de HaarlemPas gratis voor inwoners van de gemeente Haarlem (inclusief Spaarndam-West) ouder dan 18 jaar. Studenten die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de HaarlemPas. Behalve als zij kinderen hebben.
Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en wilt u een HaarlemPas aanvragen? Neem dan contact op met afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het telefoonnummer 14 023.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de HaarlemPas, moet uw inkomen onder een bepaalde drempel blijven. De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen. In de tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De inkomensgrenzen zijn onafhankelijk van uw woonsituatie, de zgn. 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. De inkomensgrens is vastgesteld op 115% van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, voldoet u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en nog geen pensioen krijgt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld Bruto jaarinkomen met vakantiegeld
Echtpaar€ 1.534€ 24.227
Alleenstaand€ 1.074€ 18.384
Alleenstaand ouder € 1.125€ 19.426

Inkomensgrenzen als u met pensioen bent

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld Bruto jaarinkomen met vakantiegeld
Echtpaar€ 1.648€ 23.343
Alleenstaand€ 1.207€ 16.905
Alleenstaand ouder € 1.227€ 17.943

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.
Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Vermogen

De HaarlemPas is gratis voor inwoners van de gemeente Haarlem (inclusief Spaarndam-West) ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:

Alleenstaand€ 5.940
Alleenstaand ouder€ 11.880
Echtpaar€ 11.880

De HaarlemPas is ook gratis als u:

 • kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt
 • een minnelijk schuldentraject volgt
 • een schuldsaneringstraject volgt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

HaarlemPas voor kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen én krijgt u een gratis HaarlemPas? Dan krijgen uw thuiswonende kinderen van 4 t/m 17 jaar automatisch ook een HaarlemPas. Vanaf 4 jaar krijgen kinderen met hun HaarlemPas korting op een lidmaatschap van een sportclub en de aanschaf van sportkleding.

Woont uw peuter bij u in huis en heeft u een HaarlemPas? Dan kan uw kind gratis naar de peuterspeelzaal.

 • Jeugd Cultuur Fonds
  Maximale vergoeding op culturele activiteiten en contributie muziek -of dansschool
 • Jeugd Sport Fonds
  Maximale vergoeding €225 op contributie sportverenigingen en/of sportbenodigdheden

Gratis speeltuinabonnement

Gratis speeltuinabonnement (Haarlemse speeltuinen) voor gezinnen met kinderen met een HaarlemPas. Aanmelden kan bij elke Haarlemse speeltuin.

Online of schriftelijk aanvragen

U kunt de HaarlemPas op 2 manieren aanvragen:

Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen.

Gratis ID-kaart

Houders van een geldige HaarlemPas kunnen een gratis ID-kaart aanvragen. Voor de aanvraag kunt u direct online een afspraak maken. Als u geen afspraak maakt, houdt u dan rekening met wachttijden in de publiekshal.

Afspraak maken

U maakt een afspraak voor het aanvragen van een ID-kaart via www.haarlem.nl/nederlandse-identiteitskaart/

Wanneer komt u in aanmerking voor een gratis ID-kaart?

 • U heeft een geldige HaarlemPas
 • U heeft de Nederlandse identiteit
 • U heeft geen paspoort en geen ID-kaart of deze documenten verlopen binnen 3 maanden..

Het maken van een pasfoto is voor eigen rekening.

Gratis bibliotheekpas

Het lidmaatschap van het basisabonnement van de bibliotheek is gratis. Op vertoon van uw HaarlemPas en uw geldig identiteitsbewijs kunt u bij alle vestigingen van de bibliotheek Zuid-Kennemerland lid worden (behalve bij de bibliotheek op het Stationsplein). U betaalt wel € 2,50 administratiekosten.

Gemeentelijke zorgpolis

Met ingang van 2018 biedt Haarlem samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid een collectief pakket aan met daarin onder andere een volledig meeverzekerd eigen risico en de vergoeding van de eigen bijdrage Wmo. Deze gemeentelijke zorgpolis is beschikbaar voor iedereen met een HaarlemPas. Kijk op www.gezondverzekerd.nl voor de pakketten en premies.

Haarlemmers met een krappe beurs konden tot en met december 2017 gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering via Zilveren Kruis. Deze verzekering wordt in 2018 niet voortgezet als collectieve ziektekostenverzekering. Wilt u bij Zilveren kruis blijven dan wordt uw polis omgezet in een particuliere verzekering. Wilt u gebruik maken van de voordelen van de gemeentelijke zorgpolis, zorg dan dat u overstapt vóór 1 januari 2018.

HaarlemPas en minimaregelingen

De HaarlemPas is ook een handig hulpmiddel bij het aanvragen van de gemeentelijke minimaregelingen en bijzondere bijstand. Bij de toekenning van de HaarlemPas zijn het inkomen en het vermogen namelijk al vastgesteld.

Bereken uw recht

Folder Extra's voor Haarlemmers met een krappe beurs

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Haarlemmers met een krappe beurs (pdf)

Contact opnemen

Voor meer informatie over de HaarlemPas neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.