HaarlemPas

Bent u inwoner van Haarlem en heeft u een laag inkomen? Met de HaarlemPas krijgt u korting op cursussen, culturele en sportactiviteiten en bij bibliotheken en winkels.

Haarlempas 2020 aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee.

HaarlemPas

Waar krijgt u korting met de HaarlemPas?

Bekijk direct alle HaarlemPas kortingen op deze kaart.

In aanmerking komen voor HaarlemPas

De HaarlemPas is gratis voor Haarlemmers ouder dan 18 jaar met een bepaald inkomen en vermogen.
Studenten die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de HaarlemPas. Behalve als zij kinderen hebben.
Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en wilt u een HaarlemPas aanvragen? Neem dan contact op met het team Minima via het telefoonnummer 14 023.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de HaarlemPas, heeft u een inkomen onder een bepaalde drempel. De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. Bij de aanvragen voor de HaarlemPas wordt nu al gekeken of uw inkomen binnen de nieuwe norm valt. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen. De inkomensgrens is onafhankelijk van uw woonsituatie, de zogenoemde 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. Als u een bijstandsuitkering heeft voldoet u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

Situatie Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2020 Bruto jaarinkomen 2020 met vakantiegeld
Echtpaar € 1.714 € 25.899
Alleenstaand € 1.200 € 19.861
Alleenstaand ouder € 1.277 € 21.679

Inkomensgrenzen als u uw AOW leeftijd heeft bereikt

Situatie Netto maandinkomen zonder vakantiegeld Bruto jaarinkomen 2020 met vakantiegeld
Echtpaar € 1.818 € 26.237
Alleenstaand € 1.341 € 19.122
Alleenstaand ouder € 1.397 € 20.423

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.
Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Vermogen

De HaarlemPas is gratis voor inwoners van de gemeente Haarlem (inclusief Spaarndam-West) ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:

Alleenstaand € 6.225
Alleenstaand ouder € 12.450
Echtpaar € 12.450

De HaarlemPas is ook gratis als u:

  • kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt
  • een minnelijk schuldentraject volgt
  • een schuldsaneringstraject volgt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

HaarlemPas voor kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen én krijgt u een gratis HaarlemPas? Dan krijgen uw thuiswonende kinderen van 4 t/m 17 jaar automatisch ook een HaarlemPas. Vanaf 4 jaar krijgen kinderen met hun HaarlemPas korting op een lidmaatschap van een sportclub en de aanschaf van sportkleding.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Niet genoeg geld om lid te worden van een sportvereniging of cultuurinstelling? Met het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen van 4 t/m 17 jaar sporten, muziek maken, tekenen, dansen en nog véél meer. Voor sporten is de maximale vergoeding € 225. Voor cultuur is de maximale vergoeding € 450. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Jeugdsportpas

Kinderen van 2 t/m 18 jaar met een HaarlemPas kunnen met korting sporten bij SportSupport. Sommige activiteiten zijn gratis. Op www.jeugdsportpas.nl vindt u de sportmogelijkheden per wijk.

Gratis speeltuinabonnement

Gratis speeltuinabonnement (Haarlemse speeltuinen) voor gezinnen met kinderen met een HaarlemPas. Aanmelden kan bij de aangesloten speeltuinen. Kijk op de kaart welke speeltuinen gratis zijn (kies catergorie Spelen).

Peuterspeelzaalregeling

Ouders met een HaarlemPas kunnen hun peuter gratis naar de peuterspeelzaal brengen. U hoeft geen ouderbijdrage te betalen. Dit wordt door de peuterspeelzaal geregeld.

Stichting Leergeld

Heeft u een laag inkomen tot 120% van het bijstandsniveau? Maakt u veel extra kosten voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor de extra uitjes op school, de boeken, de ouderbijdrage van school, een fiets of laptop? Is het lastig om deze kosten zelf te betalen? Dan kunt u aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld. Kijk op de website www.leergeld.nl/haarlemzandvoort/ en klik op ‘Doe een aanvraag”. Lees de voorwaarden goed door.

Online of schriftelijk aanvragen

U kunt de HaarlemPas op 2 manieren aanvragen:

  • Online via de pagina Tegemoetkomingen en HaarlemPas
  • Per post met het aanvraagformulier Haarlempas 2020 (pdf)

Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen.

Gratis ID-kaart

Houders van een geldige HaarlemPas kunnen een gratis ID-kaart aanvragen. Voor de aanvraag kunt u direct online een afspraak maken. Als u geen afspraak maakt, houdt u dan rekening met wachttijden in de publiekshal.

Afspraak maken

U maakt een afspraak voor het aanvragen van een ID-kaart via www.haarlem.nl/nederlandse-identiteitskaart/

Wanneer komt u in aanmerking voor een gratis ID-kaart?

  • U heeft een geldige HaarlemPas
  • U heeft de Nederlandse identiteit
  • U heeft geen paspoort en geen ID-kaart of deze documenten verlopen binnen 3 maanden.

Het maken van een pasfoto is voor eigen rekening.

Gratis bibliotheekpas

Het lidmaatschap van het basisabonnement van de bibliotheek is gratis. Op vertoon van uw HaarlemPas en uw geldig identiteitsbewijs kunt u bij alle vestigingen van de bibliotheek Zuid-Kennemerland lid worden (behalve bij de bibliotheek op het Stationsplein). U betaalt wel € 2,50 administratiekosten.

Gemeentelijke zorgpolis

Gemeente Haarlem biedt samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid een voordelige zorgpolis aan voor houders van een HaarlemPas. De Gemeentelijke zorgpolis is voordelig als u hoge of middelhoge ziektekosten heeft. De polis bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering én een tandartsverzekering. En u hoeft het verplichte eigen risico van € 385 niet te betalen. Mensen met een Wmo-voorziening kunnen kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo/Wlz vergoedt. U kunt de pakketten en bijbehorende premies bekijken op www.gezondverzekerd.nl.

HaarlemPas en minimaregelingen

De HaarlemPas is ook een handig hulpmiddel bij het aanvragen van de gemeentelijke minimaregelingen en bijzondere bijstand. Bij de toekenning van de HaarlemPas zijn het inkomen en het vermogen namelijk al vastgesteld.

Bereken uw recht

Folder Extra's voor Haarlemmers met een laag inkomen

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Haarlemmers met een laag inkomen (pdf)

Contact opnemen

Voor meer informatie over de HaarlemPas neemt u contact op met het team Minima. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.