HaarlemPas

Bent u inwoner van Haarlem en heeft u een laag inkomen? Met de HaarlemPas krijgt u korting bij bibliotheken, winkels, op cursussen en culturele en sportactiviteiten. U vraagt de HaarlemPas schriftelijk aan.

HaarlemPas aanvragen Voor korting op sport, recreatie en cultuur

Voorwaarden aan inkomen en vermogen

Als u aan de voorwaarden voldoet, is de HaarlemPas gratis voor inwoners van de gemeente Haarlem (inclusief Spaarndam-West) ouder dan 18 jaar. Studenten die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de HaarlemPas. Behalve als zij kinderen hebben.
Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en wilt u een HaarlemPas aanvragen? Neem dan contact op met afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het telefoonnummer 14 023.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de HaarlemPas, moet uw inkomen onder een bepaalde drempel blijven. De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen. In de tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De inkomensgrenzen zijn onafhankelijk van uw woonsituatie, de zgn. 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. De inkomensgrens is vastgesteld op 115% van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, voldoet u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en nog geen pensioen krijgt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld Bruto jaarinkomen met vakantiegeld
Echtpaar€ 1.534€ 24.227
Alleenstaand€ 1.074€ 18.384
Alleenstaand ouder € 1.125€ 19.426

Inkomensgrenzen als u met pensioen bent

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld Bruto jaarinkomen met vakantiegeld
Echtpaar€ 1.648€ 23.343
Alleenstaand€ 1.207€ 16.905
Alleenstaand ouder € 1.227€ 17.943

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.
Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Vermogen

De HaarlemPas is gratis voor inwoners van de gemeente Haarlem (inclusief Spaarndam-West) ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:

Alleenstaand€ 5.940
Alleenstaand ouder€ 11.880
Echtpaar€ 11.880

De HaarlemPas is ook gratis als u:

 • kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt
 • een minnelijk schuldentraject volgt
 • een schuldsaneringstraject volgt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Benodigde documenten

 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • kopie van uw inkomens- of uitkeringsoverzicht of een bewijs van kwijtschelding gemeentebelastingen
 • kopie laatste bankafschrift
 • kopie schuldenoverzicht (als u schulden heeft).

HaarlemPas voor kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen van 4 jaar tot en met 17 jaar? U kunt ook voor hen een HaarlemPas aanvragen en korting krijgen. Vanaf 4 jaar krijgen kinderen met hun HaarlemPas korting op een lidmaatschap van een sportclub en de aanschaf van sportkleding.

Woont uw peuter bij u in huis en heeft u een HaarlemPas? Dan kan uw kind gratis naar de peuterspeelzaal.

Korting sporten (Jeugdsportfonds.nl) of korting cultuur (Jeugdcultuurfonds.nl).

Gratis ID-kaart

Houders vanaf 14 jaar met een geldige HaarlemPas kunnen een gratis ID-kaart aanvragen. Voor de aanvraag kunt u direct online een afspraak maken. Als u geen afspraak maakt, houdt u dan rekening met wachttijden in de publiekshal.

Afspraak maken

U maakt een afspraak voor het aanvragen van een ID-kaart via www.haarlem.nl/nederlandse-identiteitskaart/

Wanneer komt u in aanmerking voor een gratis ID-kaart?

 • U heeft een geldige HaarlemPas
 • U heeft de Nederlandse identiteit
 • U bent 14 jaar of ouder
 • U heeft geen paspoort en geen ID-kaart of deze documenten verlopen binnen 3 maanden..

Het maken van een pasfoto is voor eigen rekening.

Gratis bibliotheekpas

Vanaf 13 juni 2016 is het lidmaatschap van het basisabonnement van de bibliotheek gratis. Op vertoon van uw HaarlemPas en uw geldig identiteitsbewijs kunt u bij alle vestigingen van de bibliotheek Zuid-Kennemerland lid worden (behalve bij de bibliotheek op het Stationsplein). U betaalt wel € 2,50 administratiekosten.

HaarlemPas en minimaregelingen

De HaarlemPas is ook een handig hulpmiddel bij het aanvragen van de gemeentelijke minimaregelingen en bijzondere bijstand. Bij de toekenning van de HaarlemPas zijn het inkomen en het vermogen namelijk al vastgesteld.

Bereken uw recht

Folder Extra's voor Haarlemmers met een krappe beurs

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Haarlemmers met een krappe beurs (pdf)

Contact opnemen

Voor meer informatie over de HaarlemPas neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.

Waar krijgt u korting met de HaarlemPas?

Gratis speeltuinabonnement (Haarlemse speeltuinen) voor gezinnen met kinderen met een HaarlemPas. Aanmelden kan bij elke Haarlemse speeltuin.

Teylers Museumgratis
Het Dolhuyskorting
Museum Haarlemgratis
Archeologisch Museumgratis
Frans Hals Museumgratis
Stadsschouwburg & Philharmoniekorting
Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfondskorting voor jongeren tussen 4 en 18 jaar
Zwembad Boerhaave en 
De Planeet
12 badenkaart voor €21,55 (i.p.v. €41,50)
Sportfonds 50+bijdrage van max. 100 euro op lidmaatschap
Speelgoedbanktegoedbon
Toneelschuurkorting
Patronaat€2,50 korting aan de kassa
Zandvoorts Museum50% korting op de entree van het museum en het museumpodium
Glaskunst Ellen Kuijl50% korting op cursus
Kringloopwinkel De Schalk10% korting bij een aankoop
Stichting Haarlem Effect50% korting op cursussen