Haarlemmerhout

De Haarlemmerhout wordt gerenoveerd. De uitstraling van de Hout als stadsbos wordt hiermee versterkt. Door de renovatie blijft de Hout als Rijksmonument behouden en wordt het stadsbos aantrekkelijker en toegankelijker.

Actueel

In 2017 is een conceptontwerp gemaakt voor de entree van de Grote Hout bij Dreefzicht. De uitvoering is gepland voor 2018. Daarnaast komen er meer fietsparkeerplekken in de Haarlemmerhout en worden nieuwe jonge bomen geplant. Deze aanpassingen passen allemaal in de beheervisie voor de Haarlemmerhout. Zo blijft de Haarlemmerhout aantrekkelijk en toegankelijk en wordt de uitstraling als stadsbos versterkt.

In het Voorbos Eindenhout zijn in de winterperiode 2016/2017 verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Met een aantal ingrepen is het gebied opener gemaakt en krijgt het Voorbos haar functie als park weer terug. Het parkachtige karakter is hersteld, een nieuwe zichtlijn op het koepeltje vanaf de Wagenweg is aangebracht, een nieuw wandelpad en struinpaden zijn toegevoegd, de heemtuin is hersteld, de verlichting is aangepast. Voor het uitlichten van het koepeltje wordt in 2017 een concept lichtplan opgesteld. Door ruimte te creëren in het bos ontstaat er nieuw groen.

Planning

 • Het vrijgeven van het voorlopig ontwerp omgeving Dreefzicht, oktober 2017
 • Uitvoering Dreefzicht, 2018
 • Aanbrengen verlichting koepeltje Eindenhout, 2017
 • Studie Hertenkamp, 2017/2018

Achtergrond

Op 2 april 2015 heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld om groot onderhoud uit te kunnen voeren. Een van de onderdelen is de uitvoering van het groot onderhoud in het Voorbos Eindenhout. Het doel van het groot onderhoud in de Haarlemmerhout omvat een aantal onderdelen.

 • Verder uitwerking van de vastgestelde beheervisie en het beheerplan voor de Haarlemmerhout.
 • De Haarlemmerhout aantrekkelijker, toegankelijker en beter bruikbaar maken.
 • De Haarlemmerhout in stand houden als rijksmonument.
 • De uitstraling van de Haarlemmerhout als stadsbos versterken.
 • Behouden van cultuurhistorische elementen zoals het Hildebrandmonument.

Onderdelen van de renovatie (2016) zijn onder andere:

 • Herinrichting openbare ruimte rond de entree naar de Grote Hout
 • Renovatie van het voorbos Eindenhout
 • Fietsparkeerplekken en aanplant van nieuwe bomen
 • Hertenkamp en kinderboerderij

De gemeente werkt in de Haarlemmerhout nauw samen met de Adviescommissie Haarlemmerhout & Frederikspark. De commissie bestaat uit verschillende belangengroepen die met een afvaardiging zitting neemt in de adviescommissie. De adviescommissie levert een waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van de doelstellingen. Met de kennis van de verschillende leden kunnen goede werkbare keuzes gemaakt worden.

De commissie is ook actief betrokken bij de totstandkoming van het voorlopige ontwerp voor het Voorbos Eindenhout. De commissie heeft geadviseerd over de te kappen bomen, de invulling van de heemtuin en de padenstructuur.

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente 14 023 of kunt u een e-mail sturen naar antwoord@haarlem.nl

Kijk voor meer informatie over het monument op www.hildebrandmonument.nl