Haarlemmerhout

De Haarlemmerhout wordt gerenoveerd. De uitstraling van de Hout als stadsbos wordt hiermee versterkt. Door de renovatie blijft de Hout als Rijksmonument behouden en wordt het stadsbos aantrekkelijker en toegankelijker.

Actueel

Voorlopig ontwerp omgeving Dreefzicht

Op 2 april 2019 heeft het college van B en W het voorlopig ontwerp voor het gebied rondom Dreefzicht vrijgegeven voor inspraak. Het parkeren van auto's aan de noordzijde van Dreefzicht wordt anders opgelost. Hiermee ontstaat er ruimte voor een plein. Daarnaast komen er meer fietsparkeerplekken in de Haarlemmerhout en worden nieuwe jonge bomen geplant. Deze aanpassingen passen allemaal in de beheervisie voor de Haarlemmerhout. Zo blijft de Haarlemmerhout aantrekkelijk en toegankelijk en wordt de uitstraling als stadsbos versterkt. Zie voor inspraak verder onder het kopje ‘Inspraak voorlopig ontwerp.

Beeldengalerij

De stichting Hildebrandmonument heeft op haar initiatief en in samenwerking  met diverse andere partijen, een beeldengalerij gerealiseerd. De stichting gaat beelden plaatsen op de route Houtplein, Dreef en de Fonteinlaan. Op 17 mei 2019 worden de beelden onthuld. De gemeente ondersteunt dit initiatief.

De stichting zet zich in voor het stimuleren en bevorderen van beeldende kunst in de openbare ruimte in Haarlem. In het bijzonder in de Haarlemmerhout en omgeving.

Hertenkamp

Ook het hertenkamp moet worden gerenoveerd. De gemeente start dit jaar met het maken van een voorlopig ontwerp. De uitvoering staat gepland voor 2020.

Inspraak voorlopig ontwerp

Voor het project Dreefzicht heeft de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt voor de omgeving rondom Fonteinlaan 1. Het college van B en W heeft dit voorlopig ontwerp op 2 april 2019 vrijgegeven voor inspraak. U kunt uw reactie geven van 11 april tot en met 23 mei 2019.

U kunt uw schriftelijke reactie geven per e-mail, projecten@haarlem.nl en eventueel per brief via het adres:
Gemeente Haarlem
t.a.v. de heer J.P.R. Braakman
Postbus 11
2003 PB  Haarlem

Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag.

Voorlopig ontwerp ter inzage

Het voorlopig ontwerp staat kunt u hieronder inzien:

Voorlopig ontwerp Dreefzicht

Het voorlopig ontwerp ligt ook ter inzage bij de balie Bedrijven en Omgeving in de publiekshal (gebouw Raakspoort), Zijlvest 39.

Informatiebijeenkomst

Om u nader te informeren over het voorlopig ontwerp Dreefzicht organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op:
donderdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: La Place Dreefzicht, adres Fonteinlaan 1, 2012 JG  Haarlem

Planning

 • Inspraak op het voorlopig ontwerp omgeving Dreefzicht, 11 april tot en met 23 mei 2019
 • Uitvoering Dreefzicht, eind 2019
 • Studie Hertenkamp, 2018/2019

Achtergrond

Op 2 april 2015 heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld om groot onderhoud uit te kunnen voeren. Een van de onderdelen is de uitvoering van het groot onderhoud in het Voorbos Eindenhout. Het doel van het groot onderhoud in de Haarlemmerhout omvat een aantal onderdelen.

 • Verder uitwerking van de vastgestelde beheervisie en het beheerplan voor de Haarlemmerhout.
 • De Haarlemmerhout aantrekkelijker, toegankelijker en beter bruikbaar maken.
 • De Haarlemmerhout in stand houden als rijksmonument.
 • De uitstraling van de Haarlemmerhout als stadsbos versterken.
 • Behouden van cultuurhistorische elementen zoals het Hildebrandmonument.

Onderdelen van de renovatie (2016) zijn onder andere:

 • Herinrichting openbare ruimte rond de entree naar de Grote Hout
 • Renovatie van het voorbos Eindenhout
 • Fietsparkeerplekken en aanplant van nieuwe bomen
 • Hertenkamp en kinderboerderij

De gemeente werkt in de Haarlemmerhout nauw samen met de Adviescommissie Haarlemmerhout & Frederikspark. De commissie bestaat uit verschillende belangengroepen die met een afvaardiging zitting neemt in de adviescommissie. De adviescommissie levert een waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van de doelstellingen. Met de kennis van de verschillende leden kunnen goede werkbare keuzes gemaakt worden.

De commissie is ook actief betrokken bij de totstandkoming van het voorlopige ontwerp voor het Voorbos Eindenhout. De commissie heeft geadviseerd over de te kappen bomen, de invulling van de heemtuin en de padenstructuur.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Braakman via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of kunt u een e-mail sturen naar antwoord@haarlem.nl

Kijk voor meer informatie over het monument op www.hildebrandmonument.nl