Haarlemmer Stroom ontwikkeling

In de Waarderpolder ligt het Nieuwe Energieterrein dat grenst aan de Sportheldenbuurt. Ontwikkelaar Lingotto nam in 2018 de voormalige gas- en elektriciteitsgebouwen en het bijbehorende terrein (2,5 hectare) van de gemeente over. Lingotto wil het terrein veranderen in een culturele hotspot. Zij wil het monumentale industriële erfgoed renoveren en de openbare ruimte levendig en aantrekkelijk maken. Het project heeft de naam Haarlemmer Stroom.

Actueel

Lingotto werkt aan een concept ontwikkelingsvisie. Hierin schetst Lingotto het toekomstbeeld dat zij voor ogen heeft met het terrein. Op haar website www.ontdekhaarlemmerstroom.nl doet Lingotto al een en ander uit de doeken. Deze ontwikkelingsvisie is naar verwachting voor de zomer 2019 klaar. Het is een visie van Lingotto zelf. Wel wordt de visie ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. Lingotto gaat ook met bewoners en ondernemers rondom het plangebied in gesprek over de voorgenomen ontwikkelingen. Daarnaast organiseert Lingotto tijdelijke activiteiten op het terrein, zoals food evenementen en quiznights. Voornamelijk in de Lichtfabriek en bedoeld om het terrein alvast op de kaart te zetten: www.lichtfabriek.nl.

Planning

De definitieve ontwikkelingsvisie Haarlemmer Stroom is naar verwachting voor de zomer 2019 klaar. Tegelijkertijd werkt Lingotto aan renovatieplannen voor de monumentale panden. Per gebouw vraagt Lingotto een omgevingsvergunning aan. Tot 6 weken na afgifte van de omgevingsvergunning door de gemeente kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Inspraak en meedoen

Bewoners en ondernemers worden tijdig betrokken bij de ontwikkelingsvisie. Naar verwachting is dat in het voorjaar 2019.

Documenten

Foto's van de gebouwen op het Nieuwe Energieterrein

Op deze afbeelding ziet u de gebouwen op het Nieuwe Energieterrein.

Bekijk een vergroting van de afbeelding.

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager mevrouw E. Zeelenberg. Voor vragen kunt u contact met haar zoeken via het algemene nummer 14 023 of via oost@haarlem.nl.