Haarlemmer Stroom ontwikkeling

Projectontwikkelaar Lingotto ontwikkelt het voormalige Nieuwe Energie terrein in de Waarderpolder tot culturele hotspot. Hierbij worden de monumentale fabrieks- en kantoorpanden (het industrieel erfgoed) behouden. Het terrein, totaal ruim 2 voetbalvelden groot, ligt tussen de Sportheldenbuurt en de Minckelersweg/Figeebrug. Lingotto renoveert het erfgoed en maakt de openbare ruimte levendig en aantrekkelijk. Dit doet de ontwikkelaar samen met KBK Bouwgroep. Het project heet Haarlemmer Stroom.

Het Ontwerp-Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) lag van 3 februari t/m 16 maart 2021 ter inzage. De inspraakreacties zijn van antwoord voorzien en het college heeft het SPvE op 19 mei 2022 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

Ontwikkeling terrein

Planning

Documenten

Contact

Wat is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen?