Haarlemmer Stroom ontwikkeling

Projectontwikkelaar Lingotto ontwikkelt het voormalige Nieuwe Energie terrein in de Waarderpolder tot culturele hotspot. Hierbij worden de monumentale fabriek- en kantoorpanden, het industrieel erfgoed, behouden. Het terrein, totaal ruim 2 voetbalvelden groot, ligt tussen de Sportheldenbuurt en de Minckelersweg / Figeebrug. Lingotto renoveert het erfgoed en maakt de openbare ruimte levendig en aantrekkelijk. Dit doen zij samen met KBK Bouwgroep. Het project heet Haarlemmer Stroom. 

Het Ontwerp-Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) lag van 3 februari t/m 16 maart 2021 ter inzage. Er wordt nu gewerkt aan de beantwoording van de inspraakreacties.

Ontwikkeling terrein

Planning

Documenten

Contact

Wat is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen?