Haarlem Open Data

De gemeente Haarlem biedt open datasets aan op Haarlem Open Data, het portaal voor Haarlemse open datasets. De open datasets op het portaal worden realtime gegenereerd en zijn dus altijd actueel. De gemeente Haarlem voegt voortdurend nieuwe sets toe. Heeft u vragen of opmerkingen over het portaal? Mail dan naar opendata@haarlem.nl.

Haarlem Open Data

Wat is ‘open data’ en wat kunt u ermee?

De overheid verzamelt veel gegevens om haar dagelijkse taken uit te voeren. Een groot deel van deze data is ook nuttig voor burgers en bedrijven. Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’ kunnen burgers of bedrijven nieuwe online informatiediensten ontwikkelen. Bijvoorbeeld de data over de uitvoering van projecten in Haarlem en Spaarndam op www.haarlem.nl/gebiedsprogramma/.

Kenmerken van open data zijn:

  • de data zijn openbaar
  • er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op
  • de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak
  • de data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ict-gebruikers of -aanbieders)
  • open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden
  • de mogelijkheid om verschillende datasets te combineren is aanwezig (interoperabiliteit)
  • open data zijn nooit te herleiden tot individuele personen.

Pilot Open Data en de gemeente Haarlem

Het beschikbaar stellen van open data sluit goed aan bij de transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid die de gemeente Haarlem wil zijn. Openbare informatie zou bij voorkeur voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk moeten zijn. Open databeleid helpt om dit streven te verbeteren.

Open Data over Haarlem van andere aanbieders

Ook elders op deze website zijn data te vinden. Zo vindt u onder de tab Stadsdelen van vrijwel elke Haarlemse wijk een buurtmonitor.
Maar ook op andere websites kunt u Haarlemse open data vinden. Een selectie: