Groot onderhoud wandelpromenade Molenwijk

De Wandelpromenade (viaduct) naar de woningen van Engelenburg, Prattenburg en Sandenburg heeft groot onderhoud nodig. Ook de trappen en hellingbanen moeten worden opgeknapt. De uitvoering van de werkzaamheden start 2e helft van 2019. Het groot onderhoud zorgt ervoor dat de Wandelpromenade weer 20 jaar vooruit kan.

Planning

De wandelpromenade moet eerst aan de onderkant versterkt worden. Tussen juni en begin september (2019) voert aannemer Dura Vermeer de werkzaamheden uit voor de versterking van deze constructie. Het groot onderhoud start na de versterkingswerkzaamheden.

De versterking wordt in de volgende fases uitgevoerd:

Fase

Werkzaamheden

Datum

Duur

1a Sandenburg: oneven zijde 24-06-2019 8 werkdagen
1b Sandenburg: even zijde 04-07-2019 12 werkdagen
2a Prattenburg: even zijde 22-07-2019 11 werkdagen
2b Prattenburg: oneven zijde 06-08-2019 7 werkdagen
3a Engelenburg: even zijde 15-08-2019 10 werkdagen
3b Engelenburg: oneven zijde 29-08-2019 7 werkdagen
4 Engelenburg: brug 'De Molenburg' 06-09-2019 7 werkdagen

De hellingbanen en trappen naar de promenade worden ook hersteld. Bij oplevering (medio 2020) is de Wandelpromenade weer veilig en leefbaar. Een onderhoudsplan voor de jaren na de oplevering wordt ook gemaakt.

Achtergrond

De VvE’s Engelenburg, Prattenburg en Sandenburg hebben in 2017 meegedacht bij 4 mogelijke varianten voor groot onderhoud aan de Wandelpromenade. Gekozen is voor herstel van de bestaande situatie.
Bekijk het besluit voor variant 1 van het college van burgemeester en wethouders op 8 december 2015, onder agendapunt 7.

In 2018 zijn alle loopbruggen naar de woningen de planken vervangen.

Contact

Projectleider voor dit project is Jos Koster. Neem voor vragen contact op met de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Voor vragen over de uitvoering kunt u de omgevingsmanager van Dura Vermeer bereiken via rogo@duravermeer.nl of 06-53 59 97 12.