Grondwateronderzoek Kleverparkbuurt

In de Kleverparkbuurt is in een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het grondwater in de openbare ruimte te beheren. Uit dit onderzoek volgen maatregelen die in de toekomst te hoge of te lage grondwaterstanden moeten voorkomen.

Actueel

Wareco ingenieurs voert het onderzoek uit. De enquête onder bewoners van de Kleverparkbuurt is afgerond. De resultaten geven een goed beeld van de ervaringen met water op straat, in de woning en in de tuin en reeds getroffen maatregelen.

Op basis van de resultaten is een aantal woningen geïnspecteerd om eventuele gevolgen van wateroverlast aan de woningen visueel te beoordelen. Wareco gaat verder met grondwaterstandmetingen, een bureaustudie naar uitkomsten van eerder uitgevoerde onderzoeken en stelt een funderingsdatabase van de wijk op.

Bekijk de resultaten van het grondwateronderzoek Kleverparkbuurt (pdf, 8 MB)

Achtergrond

Informatieavond

De informatieavond op 28 maart 2017 is goed bezocht. Bekijk de presentatie (pdf 1,5 MB) van deze avond.

Onderzoek

Er zijn in Haarlem verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de grondwatersituatie en drainage. Met moderne technieken is het mogelijk om het effect van klimaatverandering op de grondwaterstanden in de toekomst door te rekenen. In sommige wijken blijkt in de toekomst een groter risico op overlast door te hoge of te lage grondwaterstanden. De gemeente wil de juiste, toekomstbestendige maatregelen nemen op het gebied van grondwaterbeheer.

Het onderzoek bestaat onder andere uit

  • Een enquête onder de bewoners.
  • Metingen van de werking van het drainagesysteem (hiervoor worden peilbuizen in de grond geplaatst).
  • Enkele perceelinspecties (niet bij iedereen).
  • Het in kaart brengen van funderingsgegevens.
  • Het aanpassen van delen van het drainagesysteem om het aanvullen van grondwater in droge perioden mogelijk te maken.
  • Meten van het effect op de grondwaterstand als het grondwater wordt aangevuld via het drainagesysteem.

Contact

Voor vragen over de uitvoering van het onderzoek kunt u contact opnemen met mevrouw I. Schuurman (contactpersoon Wareco) via 020-7504600 of via e-mail naar i.schuurman@wareco.nl.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer J. Braakman. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.