Groen

We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Tegelijkertijd moeten wij ons voorbereiden op lange periodes van hitte en droogte. Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven. De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte.

Als Haarlemmer kunt u zelf ook maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Minder tegels en meer groen in de stad helpt om wateroverlast door hevige buien tegen te gaan. Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere luchtkwaliteit. Planten en bloemen vergroten de biodiversiteit. Ter inspiratie kunt u de informatiebladen van NME bekijken:

Groen Spreekuur

Heeft u vragen over natuurlijk en duurzaam tuinieren? Iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur zijn de hoveniers van NME beschikbaar. Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden. Graag wel vooraf aanmelden via nmeactiviteiten@haarlem.nl.  

Groene daken zien er mooi uit, bieden voedsel voor insecten en werken verkoelend in de zomer. Ook helpen groene daken mee om overlast van hevige regen op te vangen. De plantjes houden het water vast en geven het langzaam weer af. Hoe meer neerslag tijdens hoosbuien wordt opgevangen door tuinen, parken én groene daken, hoe minder de afvoer via het rioolstelsel overbelast raakt.

De gemeente heeft voor de subsidieregeling Groene Daken in 2022 €100.000 gereserveerd. De regeling is voor (collectieven van) alle Haarlemse pandeigenaren: particulieren, stichtingen, ondernemers en verenigingen (van eigenaars). De regeling geldt totdat het subsidieplafond is bereikt. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op www.haarlem.nl/groenedaken.

Geveltuintje aanleggen

Geveltuintjes zijn smalle groenstroken tegen de gevel, direct aan de straatkant. Ze zijn eenvoudig en goedkoop zelf aan te leggen. Haal een rij stoeptegels weg voor de gevel, zorg voor een kantopsluiting of opsluitband, meng de grond met tuinaarde en plant de plantjes.

Er zijn enkele spelregels:

 • Er moet genoeg ruimte overblijven voor wandelaars, scootmobielen en kinderwagens
 • U moet een opstaand randje aanleggen om te voorkomen dat het trottoir verzakt
 • De grond blijft eigendom van de gemeente
 • De eigenaar van het pand waaraan de geveltuin grenst moet akkoord zijn met de aanleg
 • De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin.
 • Bewaar stoeptegels, zodat de stoep in oorspronkelijke staat kan worden hersteld, wanneer dat nodig is.

Adopteer een bloembak of boomspiegel

Het is mogelijk om een bloembak of een boomspiegel voor uw woning te adopteren. Een boomspiegel is een stukje extra grond rondom de stam van een boom. Deze grond leent zich perfect voor extra beplanting. Meld de boomspiegel aan op https://spaarnelanden.nl/jouw-leefomgeving/groen/haarlem-groener/.

De gemeente heeft eenmalig geld beschikbaar gesteld voor groene initiatieven in de wijk. Heeft u met uw buurtgenoten een groen idee voor uw wijk, zoals een groenstrook? Dan is het mogelijk om hiervoor een bijdrage te ontvangen van maximaal is €3000,- per initiatief. Stuur een e-mail met uw idee naar: initiatief@haarlem.nl

De spelregels

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage aan een groeninitiatief in uw buurt gelden de volgende spelregels:

 • Het gaat om extra groen in de openbare ruimte.
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt voor het plan.
 • U legt onder begeleiding van een hovenier zelf het groen aan en zorgt ook gezamenlijk voor het onderhoud. De keuze van de beplanting is aan uzelf. Natuurlijk kunt u wel advies inwinnen bij bijvoorbeeld de hovenier, het Groen-in-de-stad-spreekuur of Spaarnelanden.
 • Spaarnelanden stelt een onderhoudscontract op.
 • Wanneer het budget op is, is deze regeling ten einde.

Let op: de regeling geldt niet voor geveltuintjes en het planten van bomen.