Vergunning graafwerkzaamheden

Wilt u als telecom of niet- telecom bedrijf gaan graven in de grond? U mag pas gaan graven als de gemeente akkoord is. Let op: afhankelijk van de lengte van de sleuf gelden andere spelregels. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 14 023. Bij werkzaamheden aan een niet-openbaar netwerk geldt een andere procedure. Stuur uw vraag hierover naar moor@haarlem.nl

Graafwerkzaamheden met een sleuflengte tot 25 meter

Wilt u als telecombedrijf of niet-telecombedrijf een sleuf in de grond gaan graven met een afstand korter dan 25 meter? Dan moet u deze graafwerkzaamheden van tevoren melden bij de gemeente. U doet de melding minimaal 7 werkdagen voor de start van de werkzaamheden online op de website Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte.

Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (Opbrekingen.nl)

Graafwerkzaamheden met een sleuflengte van meer dan 25 meter

U vraagt bij de gemeente instemming voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden met een sleuflengte langer dan 25 meter. U doet de aanvraag schriftelijk. Hierbij stuurt u ook het ingevulde meldingsformulier mee.

Meldingsformulier Instemmingsbesluit/Vergunning kabels en leidingen (pdf)

U stuurt de aanvraag en het formulier naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling GOB
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Machtiging

Wordt het meldingsformulier niet ondertekend door de telecomaanbieder? Gebruik dan de machtiging indiening meldingsformulier.

Machtiging indienen meldingsformulier (pdf)

Coördinatieoverleg

In dit overleg bespreken betrokken partijen de juiste afstemming tussen de verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. Als de gegevens van bepaalde werkzaamheden al bekend zijn bij de gemeente kost het behandelen van de aanvraag minder tijd.

Kosten

Graafwerkzaamheden met sleuflengte van maximaal 25 meter

Voor niet-telecombedrijven zijn er geen kosten verbonden aan het doen van de melding. Telecom bedrijven betalen € 72,45.

Graafwerkzaamheden met sleuflengte langer dan 25 meter

Voor niet-telecombedrijven zijn er geen kosten verbonden aan de melding om een vergunning te krijgen. Telecom bedrijven betalen per instemming € 426,10.

Verkeersplan

Voert u graafwerkzaamheden uit binnen de bebouwde kom op een niet-autosnelweg en doorkruist u daarbij een andere weg? Dan moet u een verkeersplan indienen.

Indienen verkeersplan

Het verkeersplan stuurt u via e-mail naar bereikbaarheid@haarlem.nl. Nadat u uw verkeersplan heeft ingediend houdt de bereikbaarheidscoördinator u per e-mail op de hoogte.

Milieuraadpleging

Bij graafwerkzaamheden moet de netbeheerder of de aannemer voldoen aan verplichtingen op basis van milieuwetgeving. Voor aanvang van het werk kunt u hierover bij de gemeente informatie aanvragen. Bij uw aanvraag levert u een tekening, kenmerk en factuuradres aan.

U kunt deze aanvraag per post doen:

Gemeente Haarlem
Afdeling PCM/bodeminformatie
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Of u stuurt een e-mail naar bodeminformatie@haarlem.nl

Doe deze aanvraag zo vroeg mogelijk, omdat er termijnen vastzitten aan bepaalde procedures, bijvoorbeeld bij de wet bodembescherming.

Bodeminformatie voor nutsbedrijven en onderzoeksbureaus