Gewoon in de Wijk

De gemeente Haarlem wil dat alle inwoners zich prettig voelen, redzaam zijn en kunnen meedoen in hun eigen leefomgeving. Maar soms lukt dat (even) niet meer. Gewoon in de Wijk is een aanpak waarbij inwoners van Haarlem, laagdrempelig en passend, ondersteuning kunnen vinden en activiteiten kunnen doen die bijdragen aan hun welzijn of de leefbaarheid van de wijk.

Met Gewoon in de Wijk geeft de gemeente Haarlem een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met partners in de stad. Voor de verwerving van het Sociaal Wijkteam, de Maatwerkvoorzieningen Begeleiding (ambulante begeleiding, kortdurend verblijf, gezinsbegeleiding, begeleiding van jongvolwassenen en dagopvang) en de Sociale Basis is een aanbestedingsprocedure gestart.

Voor inwoners die gebruikmaken maken van het huidige aanbod zoals dagbesteding of ambulante begeleiding, zorgt de gemeente dat er ook in de nieuwe situatie passende ondersteuning of activiteiten zijn. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met wat prettig is voor de inwoner. Zodra meer bekend is over het aanbod worden inwoners op de hoogte gesteld door de organisaties waarvan zij nu gebruik maken. Naar verwachting is er in juni 2022 meer bekend.

Voor een korte beschrijving van Gewoon in de Wijk kunt u de factsheets raadplegen voor inwoners (pdf, 759 kB) en voor aanbieders (pdf, 736 kB).

Aanleiding

Waarom wil gemeente Haarlem de ondersteuning anders organiseren?

Planning

Actueel

Informatie voor medewerkers en organisaties

Belangrijke documenten