Gewoon in de wijk

Met ‘Gewoon in de wijk’ geeft de gemeente Haarlem een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders en welzijnspartners in de stad. Voor de verwerving van het Sociaal Wijkteam, de Maatwerkvoorzieningen Begeleiding (ambulante begeleiding, kortdurend verblijf, gezinsbegeleiding, begeleiding van jongvolwassenen en dagopvang) en de Sociale Basis is een aanbestedingsprocedure gestart.

Aanleiding

Waarom wil gemeente Haarlem de ondersteuning anders organiseren?

Voor welk probleem is dit de oplossing?

Andere aanpak

Aanbestedingsprocedure

Planning

Vraag en antwoord