Geveltuintjes

Geveltuintjes zijn smalle groenstroken tegen de gevel, direct aan de straatkant. Vooral straten met huizen zonder voortuinen zijn geschikt. Geveltuintjes zijn eenvoudig en goedkoop zelf aan te leggen. Haal een rij stoeptegels weg voor de gevel, stort er tuinaarde en plant de plantjes.

Geveltuintje aanleggen

Er zijn een paar punten waar u rekening mee moet houden, voordat u aan de slag gaat met de geveltuin:

 • Er moet genoeg ruimte overblijven voor wandelaars, scootmobielen en kinderwagens
 • U moet een opstaand randje aanleggen om te voorkomen dat het trottoir verzakt
 • De grond blijft eigendom van de gemeente
 • De eigenaar van het pand waaraan de geveltuin grenst moet akkoord zijn met de aanleg
 • De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin.

Onder het kopje Spelregels vindt u alle voorwaarden. Lees deze vooraf goed door.

Hulp nodig bij het aanleggen?

Hulp nodig bij het aanleggen van een geveltuintje, omdat u niet in staat bent deze zelf aan te leggen? Neem dan contact op met Spaarnelanden via participatie@spaarnelanden.nl.

Ideeën voor geveltuin nodig?

Iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur zijn de hoveniers van NME beschikbaar om te helpen. Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden. Aanbellen bij NME in het witte gebouw, Kleverlaan 9, Haarlem. U kunt NME ook mailen voor meer informatie: nmeactiviteiten@haarlem.nl.

Spelregels

Afmetingen

 • De geveltuin mag maximaal 60 centimeter breed zijn en heeft maximaal de gevellengte van de woning of het gebouw
 • U mag maximaal 30 cm diep graven. Bij schade aan kabels en leidingen wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld
 • Het trottoir moet breed genoeg zijn; de doorgang moet na aanleg van de geveltuin minimaal 1,5 meter blijven, ook als er paaltjes en bomen zijn.

Veiligheid

 • Het is verplicht de geveltuin aan te leggen met een opstaand randje (kantopsluiting) van de tegels of klinkers die uit de bestrating zijn weggenomen, of met een andere lage kantopsluiting die maximaal 30 cm hoog is. De opstaande rand voorkomt verzakking van de stoeptegels
 • Begroeiing mag geen overlast en veiligheidsrisico’s voor voorbijgangers, spelende kinderen, mindervaliden en/of buren veroorzaken
 • Openbare verlichting en toebehoren, zoals elektriciteitskastjes, moeten zichtbaar en bereikbaar blijven. Gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de kabels en leidingen onder de geveltuin. Voor eventuele schade aan de geveltuin kan de gemeente niet verantwoordelijk worden gesteld
 • Bomen op openbare grond moeten goed toegankelijk blijven om eventueel gesnoeid of gekapt te worden
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

Straatbeeld

 • Geveltuinen mogen in elke straat worden aangelegd, maar niet in winkelstraten, bij terrassen of andere uitstallingen
 • Stoeptegels moet u bewaren, zodat de bestrating in oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Asfalt mag niet worden opengebroken voor de aanleg  van een geveltuin
 • Bomen, breed groeiende struiken en vijvers zijn niet toegestaan. Deze kunnen schade toebrengen aan gebouwen, kabels en leidingen
 • Als de bewoner van het huis met het geveltuintje verhuist, neemt de nieuwe bewoner de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het geveltuintje over. Of de straat moet door de vertrekkende bewoner in oorspronkelijke staat worden hersteld.
 • De geveltuin moet als tuintje worden gebruikt. Het mag dus geen opslagplaats worden van fietsen, tegels, en dergelijke.

De gemeente kan bij verwaarlozing of het niet voldoen aan de spelregels met een bestuursdwang eisen dat de situatie weer in oude staat wordt teruggebracht.

Geschikte planten voor geveltuintje

U kunt het beste planten- en bloemensoorten kiezen die niet te diep wortelen. Daarnaast is het goed mogelijk om voor soorten te kiezen goed zijn voor insecten, doordat ze bijvoorbeeld nectar en stuifmeel leveren en/of van nature in ons land voorkomen (deze planten zijn aangegeven met een *). Wilt u nog iets extra’s doen? Zorg er dan voor dat u bij uw keuze van plantensoorten het hele jaar bloeiende planten staan. Dit ziet er niet alleen leuk uit, maar hierdoor is er ook het hele jaar voedsel voor insecten aanwezig.

Een selectie aan plantensoorten geschikt voor geveltuinen

 • Voorjaarsbloeiers:
  Gevlekt longkruid*, kruipend zenegroen*, hondsdraf*, daslook*, vingerhelmbloem*, bosanemoon*, lelietje-van-dalen*.
  Verder kunt u denken aan bollen, zoals blauw druifje, krokus, narcis, sneeuwklokje en tulpen.
  Als u soorten kiest die verwilderen heeft u met één keer planten ieder voorjaar bloemen.
 • Vaste planten voor zonnige plaatsen:
  Grote kattenstaart*, wilde marjolein*, beemdkroon*, zeepkruid*, duifkruid*, klokjes (zoals ruig klokje)*, bieslook*, vergeet-mij-nietjes*, muurbloem*, ooievaarsbek (zoals beemdooievaarsbek)*, salie*, tijm*, lavendel, herfstaster.
 • Vaste planten voor (half) beschaduwde plaatsen:
  Bosvergeet-mij-nietje*, lievevrouwebedstro*, gevlekt longkruid*, kruipend zenegroen*, gevlekte dovenetel*, maarts viooltje*, kleine maagdenpalm, vrouwenmantel, mannetjesvaren.
 • Éénjarige of tweejarige planten:
  Vingerhoedskruid*, bernagie (komkommerkruid)*, echte kamille* en viooltjes (zoals driekleurig viooltje)*, goudsbloem*, afrikaantje.
 • Najaarsbloeiers:
  Duizendblad*, robertskruid*, dagkoekoeksbloem*, duifkruid*, klimop*.
 • Klimplanten:
  Klimop*, hop*, kamperfoelie*, heggenrank*, bosrank*.

Groen spreekuur

Iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur zijn de hoveniers van NME beschikbaar om Haarlemmers te helpen met vragen over natuurlijk en duurzaam tuinieren. Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden. Graag vooraf aanmelden via adepater@haarlem.nl

Voor een klimaatbestendig Haarlem

Geveltuintjes helpen bij het klimaatbestendig maken van Haarlem:

 • Minder tegels en meer groen in de stad helpen om wateroverlast tegen te gaan, want de bodem kan het water beter opnemen 
 • Planten zorgen voor verkoeling tijdens hete en droge periodes
 • Geveltuintjes zorgen voor meer soorten planten en dieren in de stad. Voorwaarde is wel dat u dan inheemse, bij- en insectvriendelijke planten kiest. Onder het kopje Geveltuintje aanleggen vindt u een overzicht van geschikte planten en bloemen.