Generaal Spoorlaan

Gemeente Haarlem gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Generaal Spoorlaan. De rijweg en het trottoir zijn oud en het riool moet vervangen worden. De gemeente hoort graag van bewoners en organisaties uit de omgeving wat zij belangrijk vinden voor de inrichting van de Generaal Spoorlaan.

Actueel

Definitief ontwerp

Omwonenden en andere belanghebbenden konden een officiĆ«le reactie geven (een zienswijze) op het voorlopig ontwerp. Er is 11 keer gereageerd. Door de reacties is het ontwerp aangepast. Op 30 juni 2020 stelde het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp vast. De mensen die reageerden op het voorlopig ontwerp ontvangen nog bericht over het vaststellen van het definitief ontwerp.

In het definitief ontwerp zijn op voorstel van de Fietsersbond schrikstroken (extra vrij ruimte tussen fietser en geparkeerde auto in verband met openslaande deuren) langs de parkeervakken toegevoegd. Er zijn extra bankjes toegevoegd op verzoek van de commissie Beheer. Na reacties uit de buurt over een onveilige oversteek ter hoogte van de Rijnstraat richting Marsmanplein, is besloten dit knelpunt aan te pakken. De aanpassingen hiervoor zijn toegevoegd aan het ontwerp van de Generaal Spoorlaan.

Bekijk het definitief ontwerp Generaal Spoorlaan (onder agendapunt 8).

Vervolg

Het ontwerp gaat nog ter informatie naar de commissie Beheer. Daarna wordt een aannemer gekozen die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Het streven is om aan het begin van het najaar van 2020 met de werkzaamheden te starten.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Edens. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.