Generaal Spoorlaan

Gemeente Haarlem gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Generaal Spoorlaan. De rijweg en het trottoir zijn oud en het riool moet vervangen worden. De gemeente hoort graag van bewoners en organisaties uit de omgeving wat zij belangrijk vinden voor de inrichting van de Generaal Spoorlaan.

Actueel

Om wensen en behoeften uit de buurt te horen, organiseerde de gemeente een inloopavond op 3 september 2019. De gemeente wilde vervolgens graag vertellen wat er met de wensen en behoeften is gedaan. Daarom was er op 1 oktober 2019 een terugkomavond.

Inspraak en meedoen

De participatie voor dit project bestaat uit persoonlijke gesprekken, bijeenkomsten (3 september en 1 oktober 2019) en een reactiemogelijkheid per e-mail. Meedenken met de gemeente, hoe werkt dat als de gemeente de openbare ruimte opnieuw gaat inrichten? Lees meer over dit proces op www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente.

Na 1 oktober 2019 wordt het ontwerp als voorlopig ontwerp ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Zij beoordelen het ontwerp en als zij akkoord gaan, wordt het ontwerp gedurende zes weken ‘ter inzage gelegd’. Tijdens deze periode kan iedereen zijn officiële positieve en negatieve reacties over het plan geven. Daarna buigt de gemeente zich over alle meningen en suggesties die binnen zijn gekomen en wordt het ontwerp, misschien met aanpassingen, definitief vastgesteld door het college. Daarna kunnen werkzaamheden starten.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer T. Mulder. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.