Gemeentelijke belastingen

Cocensus verzorgt de uitvoering van gemeentelijke belasting en belastingaanslagen. Voor een overzicht en informatie over alle aanslagen kijkt u op de website van Cocensus. Hier kunt u ook het taxatieverslag van uw woning, de WOZ-beschikking, uw aanslagbiljet raadplegen, kwijtschelding aanvragen of online bezwaar indienen. Als u 1 of meer honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. Hiervan doet u aangifte bij Cocensus.

Heeft u vragen? Neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 023. 

Website Cocensus